zaproponuj szkolenia

Online: Tryb nadania stopnia nauczyciela mianowanego, powierzanie stanowisk dyrektora i inne decyzje kadrowe JST w okresie trwającej epidemii

20 maj 2021 10:00-13:00

250 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


Szanowni Państwo
W okresie przygotowania organizacji lokalnego systemu oświaty do nowego roku szkolnego organy prowadzące podejmują szereg decyzji kadrowych wobec nauczycieli i dyrektorów. Zapraszam na szkolenie, które stanowić będzie repetytorium z obowiązków organu prowadzącego w nadawaniu nauczycielom stopnia nauczyciela mianowanego, powierzania stanowisk dyrektora, wicedyrektora i decyzji kadrowych podejmowanych wobec nauczycieli. Dodatkowo szczegółowo omówię przepisy o powierzaniu stanowisk dyrektora wydane ze względu na trwającą epidemię, obowiązujące w roku 2021 i zasady ich stosowania.

PROWADZĄCY:
-    praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej) - 34 letni staż pracy na wszystkich szczeblach administracji oświatowej,
-    autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą,
-    odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.


ADRESACI:
Pracownicy samorządowi odpowiedzialni za prowadzenie zadań oświatowych w JST.


KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
1.    Doskonalenie umiejętności sprawnego przeprowadzenia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego, powierzania stanowisk dyrektora oraz podejmowania innych decyzji kadrowych należących do kompetencji organu prowadzącego.
2.    Rozwój kompetencji zarządzania lokalnym systemem oświaty.


PROGRAM:
I.    Awans na stopień nauczyciela mianowanego - sprawnie i skutecznie.
1.    Procedura awansu zawodowego – zakres stosowania trybu postępowania administracyjnego.
2.    Dokumentacja rozpatrzenia wniosku nauczyciela - wzory dokumentów:
1)    zaświadczenie o wszczęciu postępowania;
2)     protokół analizy formalnej wniosku.
3.    Dokumentacja komisji egzaminacyjnej - wzory dokumentów:
1)    powołania komisji egzaminacyjnej;
2)    protokół z posiedzenia komisji egzaminacyjnej;
3)    zaświadczenie komisji egzaminacyjnej.
4.    Dokumentacja wydania decyzji administracyjnej - termin, ewidencja, wzór.
5.    Organizacja ślubowania nauczycieli – dokumentacja potwierdzająca przyjęcie ślubowania nauczyciela - wzory dokumentów.
6.    Decyzje kadrowe po nadaniu nauczycielowi stopnia nauczyciela mianowanego – wzory dokumentów.
II.    Powierzanie stanowisk dyrektora w roku 2021 i inne decyzje kadrowe.
1.    Procedura powierzenie stanowiska dyrektora na podstawie przepisów szczególnych obowiązujących w 2021 r. wydanych ze względu na epidemię - wzory dokumentów.
2.    Procedura powierzenie stanowiska dyrektora kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu oraz kandydatowi wskazanemu po konkursie, w którym nie wyłoniono kandydata - wzory dokumentów.
3.    Procedura opiniowania kandydata na stanowisko v-ce dyrektora - wzór wniosku o opinię i opinii JST.
4.    Procedura odwołania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego - omówienie najnowszego orzecznictwa w sprawie.
5.    Decyzje kadrowe organu prowadzącego wobec nauczycieli:
1)    opinia w sprawie przeniesienia nauczyciela na to samo lub inne stanowisko w innej szkole - wzór dokumentacji w sprawie;
2)    zobowiązanie nauczyciela do uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć w innej szkole - wzór polecenia służbowego w sprawie.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha