zaproponuj szkolenia

Online: Ustawa o ochronie sygnalistów - obowiązki pracodawcy

25 czerwca 2024 09:00-14:00

290 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie ukończył studia prawnicze a bronił pracy magisterskiej w katedrze Prawa Pracy. Dodatkowo ukończył podyplomowe studia podatkowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Od lat związany z tematyką prawa pracy i BHP, do których podchodzi z pasją. W życiu zawodowym na co dzień zajmuje się weryfikacja przestrzegania przepisów dotyczących prawnej ochrony pracy, w tym BHP oraz legalności zatrudnienia w różnego rodzaju zakładach pracy. Uczestnik wielu szkoleń m.in. w zakresie transportu międzynarodowego w szczególności czasu pracy kierowców międzynarodowych powyżej 3,5T. Dodatkowo jest twórcą tematycznych projektów w Social Media pod nazwą "W świetle prawa pracy i BHP" oraz społeczności w grupie "Pracownicy i Pracodawcy w światle prawa pracy i BHP". Od roku 2018 cyklicznie realizuje projekty szkoleniowe oraz publicystyczne.


CELE SZKOLENIA:
Prawie 3 lata temu minął termin wdrożenia założeń unijnej dyrektywy o ochronie sygnalistów we wszystkich krajach członkowskich. Rząd ogłosił, iż, traktuję sprawę priorytetowo i przyjął projekt docelowego aktu prawnego w zakresie SYGNALISTÓW.
Obowiązek wdrożenia wewnętrznych procedur zgłaszania naruszenia prawa:
- podmioty zatrudniające więcej niż̇ 50 pracowników;

Obszar dot. zgłaszania naruszeń:
-    zamówienia publiczne;
-    usługi, produkty i rynki finansowe oraz zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
-    bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami;
-    bezpieczeństwo transportu;
-    ochrona środowiska;
-    ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe;
-    bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie i dobrostan zwierząt;
-    zdrowie publiczne;
-    ochrona konsumentów;
-    ochrona prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwo sieci i systemów informacyjnych;


ADRESACI:
Osoby odpowiedzialne za wdrożenie i realizacji obowiązków z ustawy w zakładach pracy.


PROGRAM:
1)    Podmioty objęte obowiązkiem wdrożenia procedur sygnalizujących nieprawidłowości;
2)    Obszary podlegające zgłoszeniom przez sygnalistę
3)    Kto jest sygnalistą i czym jest „sygnał”?
4)    Wewnątrzzakładowe procedury zgłaszania informacji o nieprawidłowościach;
5)    Rozwiązania „whistleblowingowe” w grupie podmiotów – możliwości i zagrożenia;
6)    System zgłaszania nieprawidłowości
7)    Obowiązek ustalenia kanału wewnętrznego i zewnętrznego zgłoszeń nieprawidłowości w podmiotach należących do sektora finansów publicznych;
8)    Budowanie kanałów informacyjnych;
9)    Wskazanie osoby odpowiedzialnej za obsługę kanału i realizowanie procedur;
10)    Program prowadzenia działań wyjaśniających wobec zgłoszonych nieprawidłowości;
11)    Zakres ochrony sygnalisty z perspektywy prawa pracy z perspektywy usunięcia interesu publicznego jako wymaganego do uznania ochrony przed działaniami odwetowymi zgodnie z projektem z dnia 8 stycznia 2024 roku;
12)    Zaświadczenia dla osób składających zawiadomienia dot. naruszeń;
13)    Rzecznik Prawo Obywatelskich jako organ centralny wspierający podmioty publiczne;
14)    Znaczenie wyroku Sądu Rejonowego w Toruniu z 12 lipca 2023 r. (IV P 171/22)
15)    Kary i środki karne.
16)    Termin wejścia w życie Ustawy.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha