zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: VAT w kulturze 2021

27 październik 2021 10:00-15:00

320 zł netto

Informacje dotyczące szkoleń online:
-zajęcia prowadzone online za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE: Joanna Rudzka

• prawnik, licencjonowany doradca podatkowy. Do niedawna kierowała działem VAT w renomowanej warszawskiej kancelarii, zajmując się szeroko rozumianym doradztwem podatkowym, zarówno bieżącą obsługą klientów jak również doradztwem projektowym (restrukturyzacje, przeglądy podatkowe i celowe, projekty optymalizacyjne, postępowania, ceny transferowe). Wcześniej zdobywała doświadczenie zawodowe w PwC w dziale podatko-wym oraz w KPMG Tax. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołę Prawa Niemieckiego przy Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie w Bonn. Jest autorką licznych publikacji prasowych dotyczących prawa podatkowego (Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Przegląd Podatkowy, Jurysdykcja Podatkowa) oraz współautorką komentarza do ustawy o kontroli skarbowej, jak również komentatorką w programach telewizyjnych. Uczestniczy jako ekspert w pracach dotyczących zmian w polskich przepisach podatkowych (głównie w obszarze podatku VAT), jak również pracach na szczeblu Unii Europejskiej.
• Jest ponadto cenionym szkoleniowcem (m.in. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, szkolenia prowadzone przez wydawnictwa i firmy konferencyjne), ekspertem Senatu RP, a ponadto również Członkiem Rady Podatkowej PKPP Lewiatan.
• Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla podmiotów publicznych, głównie samorządowych. Prowadzona przez nią Kancelaria odzyskała kilkadziesiąt milionów złotych nadpłaconego podatku VAT dla podmiotów publicznych oraz na bieżąco wspiera kilka gmin w kwestiach rozliczania podatku VAT, podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości. W wielu wprowadziła procedury naliczania i odliczania VAT współczynnikiem i prewspółczynnikiem. Dokonała scalenia (centralizacji) kilkudziesięciu samorządów, w wyniku czego otrzymały one znaczne zwroty VAT. Pomaga Gminom w sporach w zakresie podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości. Posiada doświadczenie w obsłudze podatkowej agencji wykonawczej (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych), instytutów naukowych i instytucji kultury. Doradza w zakresie VAT organizacjom po-zarządowym wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej.


 

ADRESACI:
• pracownicy księgowości rozliczający podatek VAT w instytucjach kultury

CEL SZKOLENIA:
• przybliżenie najważniejszych i najnowszych problemów na gruncie podatku VAT występujących w działalności podmiotów kultury w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa, stanowisk organów podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:
• uczestnicy będą mogli zdobyć wiedzę niezbędną na stanowisku związanym z podatkami, szkolenie dostarczy znajomość najnowszych orzeczeń, zmian w przepisach oraz implikacji praktycznych związanych z rozliczaniem podatku od towarów i usług z uwzględnieniem specyficznych problemów podatkowych w VAT właściwych dla sektora.


 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Kiedy jednostka kultury musi naliczyć i może odliczyć VAT
- ednostka jako podatnik,
- czy konieczna jest rejestracja dla potrzeb VAT?
- czynności opodatkowane, definicja działalności gospodarczej,
- kiedy przysługuje odliczenie,
- bartery, darowizny, sponsoring,
- czynności opodatkowane specyficzne dla jednostek,
- zwolnienie podmiotowe,
- rezygnacja z odliczania VAT a zarzut niegospodarności.

2. Stawki VAT i zwolnienie
- zwolnienie przedmiotowe,
- zmiany wynikające z nowej matrycy VAT, publikacje, książki, publikacje elektroniczne,
- WIS,
- usługi kulturalne zwolnione z VAT
- usługi wstępu,
- opodatkowanie VAT działalności innej niż kulturalna,
- opodatkowanie czynności wspomagających kulturę,
- najem pomieszczeń,
- administrowanie nieruchomością,
- imprezy, koncerty, wydarzenia,
- bartery, nagrody,
- sposoring,
- konkursy.

3. Preproporcja i bezpośrednie przyporządkowanie
- pojęcie prewspółczynnika,
- sposób liczenia współczynnika,
- koszty ogólne i inwestycyjne,
- alokacja bezpośrednia zakupów,
- kiedy współczynnik a kiedy 100% odliczeń,
- zmiana przeznaczenia – zapadłe i oczekiwane orzecznictwo,
- klucze przypisania.

4. JPK_V7M – aktualne problemy i próby odpowiedzi wobec niejasnych stanowisk organów podatkowych
- przybliżenie nowych przepisów:
- dane wykazywane w nowym pliku JPK_VAT,
- GTU,
- procedury,
- oznaczenia dokumentów,
- likwidacje deklaracji,
- Przesyłanie nowego JPK_VAT,
- terminy,
- kary i sankcje.
- objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów,
- odpowiedzi MF na pytania.
- nowe obowiązki Jednostek i pracowników,
- procedury,
- sprzedaż na kasie fiskalnej, korekty obrotu,
- typowe błędy i wątpliwości,
- jakie transakcje oznaczać TP w sektorze publicznym?
- kary za błędy w JPK, podstawy, odwołania,
- sposoby korekty JPK, czynny żal?

5. Zmiany wynikające z pakietu Slim VAT
- nowe zasady korekty obrotu VAT,
- objaśnienia MF,
- zmiany w eksporcie,
- wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów rozliczeniowych, w przypadku rozliczeń VAT w okresach miesięcznych,
- spójne kursy walut,
- nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży,
- podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty o małej wartości.

6. Planowane wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur
- główne założenia,
- wpływ na rozliczenia sektora finansów publicznych.

7. O VAT w dotacjach, subwencjach i dofinansowaniach po raz kolejny – w oczekiwaniu na uchwałę NSA.
- kiedy przysługuje odliczenie,
- kiedy VAT jest kwalifikowany,
- kiedy sama dotacja podlega opodatkowaniu,
- jakie kryteria należy brać pod uwagę w opodatkowaniu dotacji,
- co wpisywać we wniosek,
- orzecznictwo i stanowiska organów podatkowych.

8. Należyta staranność, wykaz podatników i split payment
- metodyka należytej staranności,
- przepisy, objaśnienia i praktyka,
- split payment MPP w nowym JPK,
- katalog towarów i usług objęty obowiązkowym split payment,
- wyjaśnienia Ministerstwa Finansów,
- problemy praktyczne,
- co grozi w przypadku błędu?
- Rejestr podatników tzw. „Biała lista”, jak daleko sprawdzać kontrahenta?
- Procedury i zmiany w umowach w związku z nowelizacjami,
- wyłudzenia w sektorze, jak się bronić w czasie kontroli?

9. Kontrole NIK– pierwsze wnioski z protokołów pokontrolnych.
- Odliczać czy nie odliczać?
- Gospodarność a brak odliczeń,
- MDR – schematy podatkowe,
- specyficzna sprzedaż w jednostkach,
- Umowy bezgotówkowe,
- Importy usług,
- Typowe błędy,
- Rekomendacje z praktyki.

10. Zwolnienia z VAT sprzedaży nieruchomości
- pierwsze zasiedlenie,
- orzeczenie TSUE,
- zakres zwolnienia po zmianach,
- konieczność korekty i możliwość wyboru zwolnienia lub opodatkowania,
- problemy interpretacyjne,
- zmiana użytkowania wieczystego we własność.

11. Sesja pytań

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha