zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Warsztaty archiwistyczne

14 lutego 2023 09:00-14:00

310 zł netto

Szczegóły organizacyjne:

  • Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania,
  • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail,
  • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie.

 INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE:

  • Absolwentka studiów magisterskich na UMCS w Lublinie, studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz kursów kancelaryjno-archiwalnych i szkoleń metodycznych, organizowanych przez Krajowe Centrum Edukacji Archiwalnej SAP i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
  • Praktyk, na co dzień współpracuje z archiwami państwowymi, dzięki czemu wiedza przekazywana podczas szkoleń jest zawsze aktualna i zgodna z najnowszymi przepisami. Tworzy i wdraża przepisy kancelaryjne, a także prowadzi szkolenia, warsztaty, konsultacje i prace archiwizacyjne na terenie całego kraju, dzięki czemu szkolenia charakteryzują się wysokim stopniem wiedzy praktycznej.
  • Pracuje na zlecenie jednostek administracji rządowej i samorządowej, porządkując dokumentację ministerstw, urzędów centralnych, samorządowych jednostek administracyjnych i innych podmiotów publicznych oraz firm prywatnych. Wspiera wiele jednostek w prowadzeniu ich archiwów zakładowych i składnic akt.
  • Współpracowała m.in. z: Polską Akademią Nauk, Ośrodkiem Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Fundacją BGK, Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, Krajowym Instytutem Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Naczelną i Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie, instytutami Sieci Badawczej Łukasiewicz, Centralnym Ośrodkiem Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej, Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem Sportu, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Generalną i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, WFOŚiGW, Lasami Państwowymi, Polską Grupą Energetyczną, Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi, Polskim LNG, Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów, Głównym Urzędem Miar, sądami, teatrami, instytucjami i ośrodkami kultury, biurami festiwalowymi, urzędami miast i gmin, starostwami powiatowymi, placówkami oświatowymi i medycznymi, ośrodkami naukowo badawczymi.
  • Specjalizuje się w archiwizacji dokumentów, obiegu i zarządzaniu dokumentacją w jednostce, prowadzeniu archiwów zakładowych i składnic akt oraz tworzeniu i wdrażaniu przepisów kancelaryjno-archiwalnych.

PROGRAM SZKOLENIA:

Część teoretyczna:

1. Instrukcja kancelaryjna – zakres przedmiotowy. Obowiązki pracowników merytorycznych.
2. Znak sprawy – niezbędne elementy. Kiedy znak sprawy może ulec zmianie.
3. Współpraca komórek innych niż merytoryczna w załatwieniu sprawy – jaki nadać znak?
4. Jednolity rzeczowy wykaz akt – czym jest, do czego służy, jak wybrać właściwy symbol i od kiedy liczyć okres przechowywania? Co oznaczają poszczególne symbole?
5. Instrukcje kancelaryjna i archiwalna – obowiązki archiwisty i innych pracowników merytorycznych.
6. Brakowanie dokumentacji – rola i obowiązki pracowników merytorycznych.
7. Wypożyczanie – obowiązki i czynności zabronione.
8. Materiały archiwalne a dokumentacja niearchiwalna – różnice w zasadach ewidencjonowania i porządkowania dokumentacji o wieczystym i czasowym okresie przechowywania.
9. Porządkowanie dokumentów – archiwizowanie, ewidencjonowanie i techniczne zabezpieczenie.
10. Co z dokumentacją zgromadzoną w komórkach w stanie nieuporządkowanym? Ewidencjonowanie i przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentacji spraw zakończonych.
11. Etapy prac archiwizacyjnych – omówienie.
12. Sprawy zakończone, ale niezbędne do dalszego użytku – postępowanie.
13. Wycofywanie dokumentacji spraw zakończonych ze stanu archiwum zakładowego w związku z ich wznowieniem.

Cześć praktyczna:

1. Wypełnianie formularzy:

a) spisu spraw,
b) opisu teczki aktowej,
c) spisu zdawczo-odbiorczego dokumentacji aktowej,
d) spisu zdawczo-odbiorczego informatycznych nośników danych,
e) karty wypożyczenia,
f) spisu dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania,
g) spisu materiałów archiwalnych przeznaczonych do AP.

2. Case study - rozwiązywanie zadań praktycznych.

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha