zaproponuj szkolenia

Online: Wyłączenie (reklamowanie) od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej

24 kwiecień 2023 09:00-13:00

270 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
niezależny ekspert i doradca do spraw bezpieczeństwa i porządku publicznego. W przeszłości pracownik miejskiego centrum zarządzania kryzysowego, gdzie odpowiadał między innymi za opracowywanie planów i procedur postępowania na wypadek zdarzeń nadzwyczajnych, w tym sytuacji kryzysowych, monitorowanie i ocenę zagrożeń bezpieczeństwa publicznego i powszechnego, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów, współpracę z właścicielami obiektów podlegających obowiązkowej ochronie oraz właścicielami infrastruktury krytycznej. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu z dziedzin: zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności, bezpieczeństwo imprez masowych, zabezpieczenie mienia i osób.
Doświadczony trener i szkoleniowiec. Autor licznych publikacji dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia, współautor publikacji „Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa” oraz „Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki”. Absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.


ADRESACI:
Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników komórek urzędów gmin (miasta) i starostw powiatowych właściwych do spraw obronnych oraz zarządzania kryzysowego, a także jednostek organizacyjnych gminy, przedstawicieli spółek komunalnych i przedsiębiorców realizujących zadania z zakresu spraw obronnych i zarządzania kryzysowego, przedstawicieli służb, straży i inspekcji.


PROGRAM:
1.    Czym jest i kiedy stosuje się wyłączenie od obowiązku pełnienia służby wojskowej?
2.    Kto podlega wyłączeniu „z urzędu”?
3.    Kto może podlegać wyłączeniu „na wniosek”?
4.    Procedury wyłączenia osób „z urzędu”
5.    Procedury wyłączenia osób „na wniosek”
6.    Obowiązki pracodawców oraz osób wyłączonych
7.    Sposób wypełniania zawiadomienia o wyłączeniu z urzędu
8.    Sposób wypełniania wniosku w sprawie wyłączenia

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha