zaproponuj szkolenia

Online: Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkole i placówce oświatowej

07 listopad 2022 09:00-13:00

260 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przekazanie uczestniczkom i uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej funkcjonowania ważnej formy działalności socjalnej pracodawców, jaką jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach kursu przekazana zostanie wiedza dotycząca wszystkich aspektów funkcjonowania funduszu, zaadresowana jednak specjalnie interesariuszy funkcjonujących w systemie oświaty. Podczas szkolenia poruszone zostaną również najbardziej problematyczne kwestie dotyczące katalogu osób uprawnionych do korzystania z funduszu i przeznaczenia środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym funduszu. Uczestniczki u uczestnicy uzyskają również informacje dotyczące spraw kontrowersyjnych, takich jak funkcjonowanie komisji socjalnych, czy zakresu uprawnień organizacji związkowej działającej u pracodawcy. Wszystkie powyższe kwestie zostaną omówione w kontekście aktualnych poglądów specjalistów zajmujących się tą materią oraz orzecznictwa sądowego.


ADRESACI:
Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, osoby zajmujące się obsługą kadrową ww. jednostek systemu oświaty, członkowie komisji socjalnych.


PROGRAM:
1.    Wstęp. Omówienie celów szkolenia i poznanie oczekiwań uczestniczek i uczestników.
2.    Tworzenie funduszu.
3.    Odpis na fundusz.
4.    Administrowanie funduszem.
5.    Fundusz w przypadku likwidacji i przekazania szkoły do prowadzenia innemu podmiotowi
6.    Osoby uprawnione do korzystania z funduszu.
7.    Gospodarowanie środkami funduszu.
8.    Przyznawanie świadczeń osobom uprawnionym.
9.    Gromadzenie środków funduszu.
10.    Rola związków zawodowych w przyznawaniu świadczeń
11.    Komisje socjalne
12.    Regulamin funduszu i rola związków zawodowych w jego ustalaniu
13.    Wspólna działalność socjalna pracodawców.
14.    Uregulowania podatkowe związane z funduszem.
15.    Zamówienia publiczne.
16.    Ochrona danych osobowych.
17.    Pytania uczestniczek i uczestników.
18.    Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha