zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Zasady przygotowania projektów współfinansowanych ze środków UE w nowej perspektywie 2021-2027, w tym aktualności z negocjacji z Komisją Europejską

04 październik 2022 09:00-14:00

390 zł netto

Forma szkolenia:

 • Zajęcia prowadzone online, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania,
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail,
 • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie.

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE:

 • Ekonomistka z doświadczenie ponad 25 lat w projektach UE we wszystkich 3 sektorach,
 • trener i doradca w projektach  EFS od 2003 z akredytacją PARP a następnie Krajowego Ośrodka Szkoleniowego EFS, złoty certyfikat trenera EFS, ocenia projekty od ponad 10 lat,
 • autor i realizator licznych projektów, w tym we współpracy z samorządami, firmami prywatnymi i stowarzyszeniami,
 • w bieżącej perspektywie przeprowadziła ponad 500 dni szkoleń i doradztwa z zakresu projektów unijnych,
 • stypendystka Kongresu Stanów Zjednoczonych, członek Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy przez 5 lat, obecnie prezes firmy szkoleniowo-konsultingowej.

Uczestnicy:

Pracownicy samorządów, organizacji pozarządowych, firm prywatnych, osoby indywidualne zainteresowane pozyskiwaniem środków z UE na swoje pomysły.


 Korzyści:

Poznanie podstawowych zasad dotyczących tworzenia projektów w nowej perspektywie 2021-2027 oraz budżetów do nich, otrzymanie podpowiedzi prawidłowych zapisów w projektach (od strony osoby oceniającej i piszącej projekty), przegląd najważniejszych zapisów projektu wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków na lata 2021-2027        


Program szkolenia:

9.00-10.30 zajęcia:

 • Omówienie zakresu tematycznego szkolenia;
 • Logika interwencji zgodna z wymogami Komisji Europejskiej;
 • Dobre uzasadnienie projektu;
 • Studium wykonalności – podstawowe elementy i ważne wskazówki
 • Cel projektu wraz ze wskaźnikami produktów i rezultatów;
 • Źródła weryfikacji wskaźników – przykłady;
 • Sposoby przeprowadzenia weryfikacji;
 • Prawidłowy dobór wskaźników;
 • Przykładowe wskaźniki programów na lata 2021-2027 oraz ich dobór w projektach.
 • Wskaźniki dla stawek jednostkowych na lata 2021-2027:

o   rynek pracy,

o   edukacja,

o   ekonomia społeczna

10.30– 10.45 Przerwa 

10.45-12.15 zajęcia:

 • Grupy docelowe;
 • Opis grup docelowych na przykładzie projektów edukacyjnych;
 • Inne grupy docelowe wraz z przykładami prawidłowych opisów;
 • Opis barier, oczekiwań i potrzeb grup docelowych;
 • Opis sposobu rekrutacji uczestników;
 • Zadania i powiązanie ze wskaźnikami projektowymi, w tym w metodach uproszczonych ( kwoty ryczałtowe, stawki jednostkowe);
 • Tworzenie budżetu – kalkulacja;
 • Sposób wyliczenia wkładu własnego;
 • Przegląda najważniejszych zapisów projektu wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków 2021-2027;
 • Wkład własny niepieniężny;
 • Koszty pośrednie;
 • Kwalifikowalność VAT w nowej perspektywie 2021-2027;
 • Wydatki niekwalifikowane 2021-2027;
 • Cross-financing;
 • Stawki rynkowe.

12.15 – 12.30 Przerwa 

12.30 – 13.30  zajęcia:

 • Zarządzanie projektem;
 • Personel projektu wg. projektu wytycznych kwalifikowania wydatków na lata 2021-2027;
 • Pozostałe kwestie ważne z punktu widzenia oceny projektu;
 • Nowa perspektywa finansowa – najważniejsze wymogi UE;
 • Przykładowe zapisy w projektach nowej perspektywy 2021-2027- na co zwrócić szczególną uwagę;
 • Metody uproszczone w nowej perspektywie;
 • Podstawowe różnice pomiędzy perspektywami;
 • KPO, które strategie uaktualnić, aby dostać środki z Krajowego Planu Odbudowy;
 • Na co wsparcie z KPO;
 • Wsparcie z przykładowych programów ( omówione przykłady w zależności od rodzaju zgłoszonych instytucji);
 • Inne zagadnienia zgłoszone przez uczestników szkolenia            

13.30-14.00 CZAT wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia, odpowiedzi na pytania

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha