zaproponuj szkolenia

Online: Jak założyć, prowadzić, finansować, nadzorować i kontrolować żłobki i kluby dziecięce?

08 sierpnia 2024 09:00-13:00

290 zł netto

Terminy szkolenia: 8 sierpnia, 12 września 2024 r. 09:00-13:00


-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
-    Od 2008 dyrektor wydziału oświaty, kultury i sportu starostwa powiatowego, później kierownik referatu oświaty, kultury, sportu i zdrowia, a obecnie dyrektor centrum usług wspólnych. Edukatorka, koordynatorka wielu projektów edukacyjnych. Autorka publikacji, dotyczących edukacji i zarządzania w oświacie. Współpracuje z wieloma instytucjami w zakresie prowadzenia szkoleń i kursów o tematyce oświatowej. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania w oświacie na studiach podyplomowych na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz w Collegium da Vinci w Poznaniu. Certyfikowany konsultant Programu MindSonar.
-    absolwentka UAM w Poznaniu - filologia polska. Nauczycielka języka polskiego, doradca metodyczny a później konsultant ds. doradztwa kadry kierowniczej i egzaminów zewnętrznych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz współpracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.


CELE SZKOLENIA:
Podczas spotkania omówione zostaną formalno-prawne wymogi dotyczące prowadzenia żłobków i innych form opieki nad dziećmi do lat 3. Na szkoleniu zostaną również przedstawione praktyczne aspekty zakładania, prowadzenia nadzoru i kontroli nad tymi jednostkami przez szereg instytucji zewnętrznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem aktualnej polityki Państwa w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Omówienie podstaw prawnych, dotyczących prowadzenia żłobków i innych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z uwzględnieniem aktualnej polityki Państwa, w tym wymogów:
-    lokalowych,
-    organizacyjnych,
-    sanitarnych,
-    bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
-    kadrowych i administracyjnych.

Przedstawienie prawnych oraz praktycznych wskazówek, dotyczących prowadzenia i przebiegu kontroli z perspektywy podmiotów kontrolujących jak i kontrolowanych.
Omówienie założeń programu Aktywny Maluch 2022-2029 po zmianach z 25.04.2024r.
Przedstawienie uchwał organów stanowiących JST w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3.


ADRESACI:
-    osoby prowadzące lub zarządzające niepublicznymi żłobkami i klubami dziecięcymi (dyrektorzy, właściciele),
-    dyrektorzy żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez samorząd,
-    osoby odpowiedzialne w jednostkach samorządu terytorialnego za zadania związane z prowadzeniem nadzoru nad realizacją opieki nad dziećmi do lat 3, za wdrażanie „ustawy żłobkowej”, w tym wpisu do rejestru, prowadzenia nadzoru, udzielania i rozliczania dotacji.


PROGRAM:
1.    Omówienie podstaw prawnych regulujących zagadnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
2.    Przedstawienie form organizacyjnych opieki nad dziećmi do lat 3.
3.    Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, w tym omówienie opłaty za wpisu.
4.    Warunki lokalowe, niezbędne dla prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego, dotyczące  spełniania warunków lokalowo-sanitarnych i bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
5.    Kwalifikacje opiekunek/-ów w żłobkach, klubach dziecięcych, dyrektorek/-ów żłobków i osób kierujących pracą klubów dziecięcych.
6.    Formy świadczenia pracy przez właścicielki/-li żłobków, dyrektorek/-ów, osób kierujących pracą klubów dziecięcych.
7.    Warunki zatrudniania w żłobku pielęgniarki oraz świadczenie pracy przez wolontariuszy.
8.    Organizacja  pracy żłobka w zakresie administracji i liczby wymaganych etatów.
9.    Prowadzenie dokumentacji, niezbędnych dokumentów wewnętrznych – np. statutu, regulaminów oraz dokumentacji dydaktycznej – co jest obowiązkowe i w jakiej formie?
10.    Wymagania w zakresie żywienia dzieci.
11.    Formy finansowania żłobków i dokumentacja finansowa.
12.    Jak przygotować się do kontroli żłobka – omówienie praktycznych aspektów z perspektywy kontrolującego i kontrolowanego:
-    omówienie najczęściej pojawiających się błędów w prowadzeniu żłobka;
-    Ustawa Prawo przedsiębiorców, a prowadzenie kontroli w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – prawa i obowiązki organu kontrolnego (jst).
13.    Założenia programu finansowania i tworzenia żłobków i klubów dziecięcych – Aktywny  Maluch 2022-2029 po zmianach z 25.04.2024r. (cele programu, przeznaczenie dofinansowania, wydatki kwalifikowalne, kto może wnioskować).
14.    Omówienie uchwał min. w sprawie:
-    dotowania niesamorządowych żłobków/klubów dziecięcych i ich fakultatywności;
-    planu nadzoru nad żłobkami/klubami dziecięcymi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha