zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Problematyka zatrudniania pracowników w placówkach oświatowych na podstawie Kodeksu pracy i Karty Nauczyciela – podobieństwa i różnice

28 maja 2024 10:00-14:00

345 zł netto

 

Nowy, zaktualizowany program!

Data szkolenia:

28.05.2024 r.

Godziny szkolenia:

10.00 – 14.00

Przebieg szkolenia:

9.00 – 10.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

10.00 – 14.00 – szkolenie

Termin nadsyłania zgłoszenia:

24.05.2024 r.

 Cena szkolenia: 345 zł netto / os.

Cena przy zapisie dwóch lub więcej osób z tej samej instytucji: 325 zł netto/os.

Prowadzenie spraw kadrowych w placówkach oświatowych na pierwszy rzut oka nie wydaje się być kłopotliwe. Jednakże moim zdaniem jest bardziej skomplikowane niż prowadzenie takich spraw w innych podmiotach zatrudniających.

Mamy w szkołach bowiem do czynienia zarówno z pracownikami zatrudnionymi w ramach ogólnych zasad Kodeksu Pracy, jak i z pracownikami pedagogicznymi, których stosunek zatrudnienia reguluje Karta Nauczyciela. Dlatego osoby odpowiedzialne za kadry w szkołach muszą wiedzieć znacznie więcej.

Jak zatrudnia się a jak zwalnia nauczyciela?
Ile tak naprawdę wynosi czas pracy nauczyciela?

Jak wygląda kwestia urlopów pracowników pedagogicznych a jak niepedagogicznych?
Te i inne zagadnienia będą poruszane na niniejszym szkoleniu.


Cel szkolenia:                                                                                                              

Zapoznanie z specyfiką stosowania prawa pracy w placówkach oświatowych.


Adresaci szkolenia:

Pracownicy działów kadrowych i płacowych, księgowości, dyrektorzy szkół i nauczyciele.


Informacje o prowadzącym:

 • prawnik, doradca, trener, przedsiębiorca,
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • specjalista z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa dewizowego, prawa karnego,  prawa ubezpieczeń społecznych,
 • były członek zarządów organizacji związkowych w poprzednich miejscach pracy
 • ukończył studia podyplomowe „Zarzadzanie zasobami ludzkimi” na Uniwersytecie Szczecińskim,
 • w latach 2010 - 2017 był Inspektorem Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy,
 • doradca ponad 30 podmiotów gospodarczych, ekspert prawny Ogólnopolskiego Konwentu Agencji Pracy,
 • współpracownik Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu,
 • ekspert w zagadnieniu legalności zatrudnienia cudzoziemców,
 • brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej,
 • w latach 2015 – 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Wojewodzie Opolskim,
 • doświadczony trener, prowadzący różnego typu zajęcia od 1995r.,
 • społecznik, radny Rady Dzielnicy w rodzinnym mieście,
 • trener zdobywający rewelacyjne recenzje od uczestników szkoleń. 

PROGRAM SZKOLENIA

1) Nawiązywanie stosunku pracy z nauczycielem i pracownikiem pedagogicznym w praktyce
- Jakie są różnice a jakie podobieństwa przy nawiązywaniu stosunku pracy pomiędzy Kodeksem Pracy a Kartą Nauczyciela?
- Wymagania stawiane nauczycielom, w tym zatrudnianym na podstawie mianowania.
- Czy umowa o prace musi być zawarta na piśmie?
- Co ujmujemy w treści umowy o pracę? – NOWOŚĆ
- Co oprócz umowy o pracę? – NOWOŚĆ
- Rodzaje umów o pracę i ograniczenia w ich stosowaniu w Karcie Nauczyciela.
- Czy można nauczyciela zatrudnić na podstawie umów cywilnoprawnych?
- Jak zmienić warunki pracy pracownika?
- Jak przenieść nauczyciela do innej placówki oświatowej

2) Rozwiązanie stosunku pracy
• Pożegnanie z pracownikiem na cztery sposoby.
• Jak zwolnić nauczyciela mianowanego i dyplomowanego?
• Jak uzasadnić wypowiedzenie i rozwiązanie umów o prace bez wypowiedzenia?

3) Urlop wypoczynkowy nauczyciela i pracownika niepedagogicznego
• Urlopy nauczycieli – prawdy i mity
• Jak wyliczyć urlop nauczyciela zatrudnionego w placówce feryjnej i nieferyjnej?
• Co jeśli nauczyciel nie wykorzysta urlopu w trakcie ferii szkolnych?
• Jak wyliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego?
• Urlop w godzinach czy dniach?
• Czy można odmówić urlopu?
• Czy urlop się przedawnia?
• Czy można zmusić pracownika do wykorzystania urlopu?
• Inne urlopy i zwolnienia z pracy.

4) Urlop dla podratowania zdrowia.
• Urlop dla podratowania zdrowia a lekarz orzecznik.
• Komu przysługuje urlop dla podratowania zdrowia?

5) Czas pracy bez tajemnic
• Co to jest czas pracy?
• Jak najlepiej dobrać system i rozkład czasu pracy?
• Nadgodziny – kiedy płacimy?
• Praca w dni wolne i święta – jaka rekompensata?
• Ile wynosi czas pracy nauczycieli?
• Pensum a czas pracy nauczyciela.
• Jak policzyć pensum łączone?

7) Projektowane zmiany w przepisach oświatowych w 2024?


Opinie o szkoleniach prowadzonych przez trenera:
Wszystkie informacje przejrzyste i jasne. * Same superlatywy. Polecam innym! * Szkolenie w pełni speł-niło oczekiwania. * Szkolenie spełniło oczekiwania. Zdobyta wiedza zapewni prawidłowe wykonywanie obowiązków z zakresu zatrudniania cudzoziemców. * Dużo przykładów i na wesoło – łatwo się zapamię-tuje. * Bardzo dobra znajomość tematu przez prowadzącego. Jasny, rzetelny. * Dobra treść merytorycz-na, dużo przykładów. * Spełniło moje oczekiwania * Bardzo profesjonalne. * 5! * Bardzo ciekawie prowadzone szkolenie. Dziękuję. Pozdrawiam. * W pełni spełniło moje oczekiwania. * Szkolenie było na wysokim poziomie. * Kompetentne, rzeczowe szkolenie, poparte wieloma przykładami. *Bardzo intere-sujący sposób przedstawiania informacji. Możliwość zadawania pytań dodatkowych. Wysoko oceniam przygotowanie merytoryczne prowadzącego szkolenie. * Wyczerpujące w każdym w/w aspekcie. * Wszystko przedstawione jasno i przejrzyście. Bardzo miła atmosfera i prowadzący. * Duży zasób prak-tycznych informacji – było super.


Szkolenie on-line

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
 • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
 • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
 • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha