zaproponuj szkolenia

Profesjonalna obsługa sekretariatu

28 czerwca 2024 10:00-13:30

330 zł netto

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE:

Pracownik administracji publicznej z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w Biurze Wojewody oraz w Biurze Organizacji i Kadr w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, posiadający doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń dotyczących funkcjonowania sekretariatu oraz obsługi klienta.

PROGRAM SZKOLENIA:

Organizacja pracy

a)   rola i miejsce sekretariatu w instytucji

b)   kwalifikacje zawodowe i osobiste; zakres  obowiązków

c)   organizacja czasu pracy; zarządzanie czasem własnym i przełożonego; ustalenie priorytetów

d)   organizacja spotkań, zebrań i wyjazdów służbowych

 Profesjonalna obsługa interesantów

a)   sztuka rozmawiania; komunikacja werbalna i niewerbalna

b)   aktywne słuchanie; informacja zwrotna

c)   specyfika rozmowy telefonicznej 

Obieg dokumentów – korespondencja urzędowa

a)   organizacja  obiegu korespondencji, dokumentacja biurowa i jej rodzaje,

       systemy kancelaryjne – dziennikowy i bez dziennikowy

b)   redagowanie pism urzędowych; zasady, styl urzędowy

c)   podpisy; tytułowanie i formy grzecznościowe

d)   terminy załatwiania spraw obowiązujące w KPA 

Zasady profesjonalnej obsługi

a)   przestrzeganie dobrych obyczajów; savoir – vivre profesjonalnej sekretarki/asystentki (wymogi dotyczące stroju w pracy)

b)   zdolności interpersonalne; cechy osobiste

c)   asertywność w biurze – asertywne wyrażanie opinii i ocen

d)   ceremoniał i etykieta; przyjmowanie gości w sekretariacie, w gabinecie szefa

e)   radzenie sobie ze stresem – techniki antystresowe

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha