zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

PROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH W SIEDZIBIE JEDNOSTKI NIESAMORZĄDOWEJ:TEORIA I PRAKTYKA.

30 wrzesień 2022 10:00-15:00

560 zł netto

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE: Elżbieta Rabenda
• wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego. Ceniony wykładowca, zbierający wysokie oceny od uczestników szkoleń. Dotychczas przeszkoliła ponad 8500 samorządowców, nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych.
• Na zlecenie gmin i powiatów dokonuje analizy arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli pod kątem implementacji przepisów prawa oraz zoptymalizowania oświatowych budżetów. Kontroluje na zlecenie samorządów szkoły i przedszkola niepubliczne. Autorka licznych publikacji, prelegentka konferencji ogólnopolskich, ekspert w panelach dyskusyjnych na zaproszenie wydawnictw, instytucji, wykładowca współpracująca z publicznymi i niepublicznymi ODN w całym kraju, trener Fundacji Polskiej Akademii Nauk, Akademii Wspólnoty dla wydawnictwa Municipium, ośrodków FRDL w całym kraju, RIO, edukator wspomagający szkoły oraz sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli i kadry zarządzającej, prowadzonych przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne i niektóre Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, prowadzi webinaria, a także trener w wielu innych instytucjach i firmach szkoleniowych. Członek OSKKO. Ekspert z listy MEN(poz.1121). Odznaczona Medalem K.E.N.

O SZKOLENIU:
Szkolenie poprowadzi wieloletni kontroler dotacji podmiotowych, który współpracuje z niektórymi RIO oraz SKO.
Na rynku jest wielu wykładowców, trenerów z tej tematyki, ale rzadko ciągle praktykujący i szkolący także osoby nadzorujące JST i podmioty otrzymujące dotacje.
Teoria jest w ustawie, a praktyki musisz nauczyć się od najlepszych!
Tylko praktyka będzie dominować na szkoleniu. Wszystkie narzędzie, przydatne dokumenty i ważne wskazówki będą Państwu przekazane, by skutecznie przeprowadzić kontrolę, nie przekroczyć kompetencji i przygotować się dobrze na ewentualne dalsze procedowanie( SKO, sądy).
Dla jednostek niesamorządowych to niepowtarzalna okazja by, od osoby z takim bagażem doświadczenia, wiedzy i współpracy z innymi instytucjami nadzorującymi, skorzystać z praktyki czynnego kontrolera i dobrze przygotować się do kontroli.
Wymienimy wydatki kwalifikowane i te najczęściej odrzucane z finansowania dotacją.
Skontrolujemy na przykładach wydatki z dotacji "specjalnej" dla uczniów przedszkoli i dla uczniów szkoły, bo różnice są.
Uczestniczące placówki niesamorządowe po tym szkoleniu będą mogły "spać" spokojnie i nie obawiać się kontroli, bo bać się nie ma czego.
Samorządy będą wyposażone w wiedzę i umiejętności. Omówimy też szum informacyjny, jaki pojawia się w związku z procedowaniem samej kontroli.
Poza tym, będzie dużo czasu na rozmowę z Państwem, prezentowanie dobrych praktyk, wymianę doświadczeń, studium przypadków.
Do zobaczenia!
Zapraszam!

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Podstawa prawna- zebranie najważniejszych zmian, obowiązujących w bieżącym roku z za-kresie udzielanych dotacji podmiotowych po ostatniej nowelizacji prawa.
2. Przygotowanie odpowiednich i prawidłowych zapisów w uchwałach samorządowych o try-bie kontroli.
3. Wydatki związane z kształceniem specjalnym – kategorie wydatków podlegających rozli-czeniu i tryb ich kontroli. Kontrola wydatkowania.
4. Wydatki, których nie można sfinansować z dotacji -przykładowy katalog.
5. Kontrola wykorzystania dotacji przez jednostkę samorządu terytorialnego:
a) przygotowanie pracowników do kontroli- procedura, kompetencje, upoważnienia,
b) kontrola prawidłowości pobrania – rodzaj dokumentacji do sprawdzenia w danym typie jednostki w roku kontrolowanym,
c) kontrola wykorzystania dotacji- rodzaj badanej dokumentacji źródłowej, rodzaj wy-datków.
d) oświadczenia, protokół oględzin- wzór,
e) wystąpienie pokontrolne a protokół- różnice, potrzeby tworzenia. Wzory dokumen-tów,
f) zgłaszane zastrzeżenia do protokołu- forma, procedura przyjęcia, rozpoznania i od-niesienia się do uwag.
g) decyzja administracyjna- podstawowe jej elementy, wzór.
h) postępowanie przed SKO i sądami administracyjnymi.
6. Przygotowanie do rozliczenia dotacji za rok 2021 z wydatków na kształcenie specjalne uczniów.
7. Omówienie przykładowych wyroków sądowych, stanowisk RIO i decyzji SKO.
8. Wskazanie na najważniejsze i kluczowe w sporze o dotacje stanowiska MEN.
9. Dyskusja.

Miejsce szkolenia

Hotel Ibis Styles
aleja Józefa Piłsudskiego 25, Białystok

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha