zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Realizacja i zamykanie projektów edukacyjnych w okresie pandemii Covid-19 - online

21 września 2021 09:00-14:00

320 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:

 • przeprowadziła ponad 500 szkoleń z perspektywy finansowej UE 2014-2020; skierowanych do jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców,
 • otrzymała złoty certyfikat trenera EFS oraz wpis na listę ekspertów MiIR m.in. z zakresu administracji rządowej i samorządowej, systemów służby zdrowia oraz włączenia społecznego,
 • napisała ponad 40 projektów do nowych programów operacyjnych krajowych i regionalnych;
 • posiada 25 lat doświadczenia w przygotowaniu i realizacji projektów we wszystkich trzech sektorach, w tym we współpracy partnerskiej międzysektorowej, ocenia projekty w PO WER i RPO,
 • obecnie jest prezesem firmy szkoleniowo-konsultingowej, wcześniej 8 lat w samorządach, które reprezentowała w Kongresie Władz Lokalnych i Reionalnych Europy ( 5 lat), działa w 3 organizacjach pozarządowych, z wykształcenia ekonomistka, stypendystka Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki ( podyplomowe z finansów i administracji publicznej na Georgetown University), Podyplomowe: School of Management, Prawo i Gospodarka Unii Europejskiej (Uniwersytet Wrocławski),
 • wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu projektów UE, lubiana za komunikatywność i wszechstronną wiedzę.

CEL SZKOLENIA:

Uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu prawidłowego wdrażania i rozliczania, w tym końcowego projektów EFS z zakresu edukacji, jak również rozwiązywania problemów, które pojawiają się przy realizacji projektów z uwzględnieniem ułatwień w okresie pandemii COVID-19.


ADRESACI:

beneficjenci projektów edukacyjnych, w tym szkoły, uczelnie wyższe, przedszkola, organizacje pozarządowe, gminy, powiaty, centra usług wspólnych do obsługi oświaty, firmy prywatne, pracownicy IP/IZ kontrolujący i rozliczający projekty EFS z zakresu edukacji.


PROGRAM:

9.00-10.30 ZAJĘCIA:

 1. Omówienie zakresu tematycznego szkolenia;
 2. Zebranie oczekiwań uczestników;
 3. Zobowiązania beneficjentów płynące z umowy o dofinansowania w zakresie realizacji projektu edukacyjnego finansowanego ze środków EFS w latach 2014-2020;
 4. Rozliczanie projektu w SL2014:
  - baza personelu,
  - monitoring i kwalifikowalność uczestników,
  - baza zamówień publicznych,
  - postęp finansowy,
  - postęp rzeczowy,
  - informacja o problemach.
 5. Specyfika projektów z kwotami ryczałtowymi – jak je rozliczać i dokumentować

10.30-10.45 PRZERWA

10.45-12.15 ZAJĘCIA:

 1. Przygotowanie do kontroli:
  - jak prowadzić prawidłowo dokumentację zadań,
  - jak dokumentować udział uczestników,
  - jak wprowadzać zmiany w projektach,
  - jak zatrudniać i rozliczać personel w projekcie edukacyjnym.
 2. Problemy związane z wdrażaniem projektu w okresie pandemii COVID-19:
  - niższe poziomy wskaźników,
  - problemy z wykonawcami,
  - ułatwienia płynące ze specustawy funduszowej.

12.15-12.30 PRZERWA

12.30-13.30 ZAJĘCIA:

 1. Prawidłowe zamykanie projektu:
  - archiwizacja dokumentacji,
  - przygotowanie do kontroli na zamknięcie, w tym zdalnej,
  - zachowanie trwałości projektu z art. 71 a cross-financing,
  - zachowanie trwałości rezultatów.
 2. Podpowiedzi z zakresu zamykania projektów edukacyjnych, jak uniknąć błędów, na co zwrócić uwagę.

 13.30-14.00 CZAT wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia, odpowiedzi na pytania


 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha