zaproponuj szkolenia

WPROWADZONE I PLANOWANE ZMIANY W PODATKU VAT ORAZ PROWADZENIA EWIDENCJI NA KASACH FISKALNYCH OD 01.01.2022 R., 01.07.2022 R. ORAZ W TERMINACH PÓŹNIEJSZYCH

29 sierpień 2022 10:00-14:00

290 zł netto

Forma szkolenia:

 • Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania,
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail,
 • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie.

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE:

Doświadczony praktyk, ekspert, wykładowca licznych szkoleń dla jednostek sektora finansów publicznych, doradca jednostek samorządowych z zakresu rozliczania i ewidencjonowania projektów dofinansowanych ze środków UE. Wykładowca na szkoleniach służb cywilnych z zakresu podatku VAT, podatku PIT, ewidencjonowania i rozliczania projektów oraz ewidencji księgowej podatku VAT. W ramach szkoleń przeprowadziła ponad 5 tys. godzin szkoleniowych oraz przeszkoliła ponad 14 tys. osób.

Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.


Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu wprowadzonych i planowanych zmian w ustawie VAT oraz w rozporządzeniach. W trakcie spotkania omówione zostaną zmiany w podatku już wprowadzone jak i planowane w kolejnych okresach min. nowy pakiet SLIM-3. Uczestnicy zostaną zapoznani z najnowszymi stanowiskami MF, orzecznictwo sądów administracyjnych i TSUE wpływające na sposób rozliczania podatku VAT.


Grupa docelowa:

Zapraszamy na szkolenie skarbników, księgowych, kierowników jednostek, osoby, które są lub będą zobowiązane rozliczać lub brać udział w rozliczeniu podatku VAT oraz wszystkich zainteresowanych ww. tematem.


Cele i korzyści:

 • omówienie pakietu zmian, które obowiązują od 2022 r. wraz z przykładami ich praktycznego stosowania.
 • omówienie zagadnień związanych z prawidłowością naliczania podatku VAT, przekazywania JPK, stosowania MPP, kas rejestrujących oraz najnowszych zmian dotyczących faktur.
 • omówienie nowych propozycji zmian w ramach pakietu SLIM – 3.
 • omówienie najnowszych wyroków TSUE, NSA, WSA i linii interpretacyjnych MF w celu weryfikacji zgodność linii orzecznictw z własnymi rozliczeniami.

Dzięki omówieniu zasad rozliczania podatku VAT uczestnicy spotkania bez problemów, na bieżąco będą mogli prawidłowo ewidencjonować i przekazywać podatek VAT oraz odpowiednio wcześniej przygotować się do planowanych zmian.


Program szkolenia:   

 1. Planowane zmiany w zakresie pakietu SLIM-3.

a)      Zmiana w zakresie dokonywania korekt rocznych, 5 lat, 10 lat.

b)      Zmiana zasad zaokrąglania proporcji zgodnie z art. 90 ustawy o VAT.

c)      Faktury zaliczkowe – zmiana zasad wystawiania i rozliczania

d)      Elementy obowiązkowe i dobrowolne na fakturach i fakturach zaliczkowych

e)      WIS – zmiana zakresu i właściwości wydawania Wiążącej Informacji Stawkowej

f)       Kasy online – zmiana zasad ewidencji i obowiązkowych wydruków.

g)      Inne wprowadzone zmiany w zależności od postępu prac legislacyjnych.

 1. Zmiany wprowadzone w 2022 r

a)      Zmiany i obniżenia stawek podatku VAT związane z tarczą antyinflacyjną oraz z konfliktem zbrojnym.

 • Czasowe obniżenie stawek podatku VAT z tytułu nabycia towarów i usług na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy – warunki i zasady.
 • Czasowe obniżone stawki z powodu zapobiegania inflacji. – obowiązki informacyjne

b)      Kasy fiskalne w tym nowe rozporządzenie o zwolnieniu z kas fiskalnych obowiązujące od 2022 r.

 • Sprzedaż podlegająca i niepodlegająca ewidencji na kasach fiskalnych
 • Zwolnienie z obowiązku ewidencji sprzedaży na podstawie rozporządzenia
 • Paragon dokumentujący zaliczki
 • Paragon a faktura uproszczona
 • Wystawianie faktur do paragonu
 • Wystawianie faktura na żądanie
 • Korygowanie sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie – zwroty towarów, niewykonanie usługi, reklamacje, obniżki ceny, oczywiste pomyłki, anulowanie paragonów - ewidencja, niezbędne dane,
 • Terminale płatnicze a kasa fiskalna – zmiany od 01.01.2022 r. oraz 01.07.2022 r.

c)      Zasady rozliczanie transakcji dotyczących nieruchomości – w tym problemy praktyczne dotyczące użytkowania wieczystego po wyroku TSUE w 2021 r. oraz zmian wprowadzonych do ustawy VAT;

d)      Zmiany w JPK związane min. z wprowadzeniem nowych terminów zwrotu podatku VAT, faktur ustrukturyzowanych oraz zasady oznaczeń (GTU, procedury, symbole).

e)      Ulga za złe długi – zasady stosowania i wykazywania w JPK

f)       Limity obrotów gotówkowych oraz preferencje dla podatników – w tym mechanizm podzielonej płatności

g)      Zasady odliczeń podatku VAT w przypadku braku odliczenia z faktury w wyznaczonym ustawowo terminie.

h)      Terminy zwrotu podatku VAT

i)        Faktury elektroniczne a faktury ustrukturyzowane - wskazanie zasad wystawiania, przesyłania, odbierania i korygowania dla wystawcy i odbiorcy.

 1. Zmiany zapisów w ustawie ordynacja podatkowa, kodeks karny skarbowy oraz prawo bankowe a wpływ na rozliczenia podatku VAT.
 2. Inne planowane zmiany – wskazanie terminów i zakresu.
 3. Panel dyskusyjny

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha