zaproponuj szkolenia

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 130 TYS. ZŁ - REGULACJE, ZASADY, REGULAMINY I NIEPRAWIDŁOWOŚCI

14 czerwca 2024 09:00-14:00

380 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 130 TYS. ZŁ - REGULACJE, ZASADY, REGULAMINY I NIEPRAWIDŁOWOŚCI


PROWADZĄCY:

 • ukończył Studia Podyplomowe - Prawo zamówień publicznych oraz szereg kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu obejmującego problematykę zamówień publicznych oraz funduszy UE; także w zakresie realizacji i kontroli projektów
  z dofinansowaniem środków UE.
 • Od 16 lat związany z administracją publiczną – obecnie pracownik jednostki kontrolującej oraz doradca w firmach i JST,
 • od 14 lat trener, ekspert, doradca i konsultant zamówień publicznych specjalizujący się w tematyce zamówień publicznych, kontroli administracyjnej projektów oraz funduszy unijnych.
 • Wieloletni praktyk w przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz kontroli w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych i zamówień współfinansowanych ze środków UE zgodnie z ustawą PZP i Wytycznymi.

PROGRAM SZKOLENIA:

1)  Regulacje prawne mające zastosowanie do udzielania zamówień o wartości do 130 tys. zł

2)  Zasady udzielania zamówień publicznych do 130 tys. zł oraz pozostałych zamówień  wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy PZP

3)  Zasady szacowania wartości zamówienia:

 •      plan zamówień publicznych, plan postępowań o udzielenie zamówień, plan rzeczowo-finansowy,
 •      zamówienie publiczne do 130 tys. zł, a obowiązek szacowania wartości zamówienia zgodnie z ustawą PZP,
 •      prawidłowe ustalenie szacunkowej wartości zamówienia – metody, techniki, terminy, agregacja zamówień, tożsamości zamówień,
 •      wartość zamówienia finansowanego z różnych źródeł,
 •      problemy związane z szacowanie wartości zamówień nieplanowanych – odrębne zamówienie czy też część większego zamówienia,
 •      opcje przy udzielaniu „małych” zamówień.

4)  Przeprowadzenie postępowania o wartości do 130 tys. zł – regulamin, procedury, organizacja postępowania:

 •      progi kwotowe i dobór procedury w wewnętrznych regulacjach jednostek budżetowych, w związku z przestrzeganiem przepisów oraz podstawowych zasad gospodarowania środkami publicznymi – zapotrzebowanie, „zamówienie z wolnej ręki”, rozeznanie cenowe, rozeznanie rynku, zapytanie ofertowe a może negocjacje?
 •      komunikacja z Wykonawcami w świetle elektronizacji zamówień publicznych oraz formy przesyłania ofert przez Wykonawców,
 •      negocjacje z wykonawcą w celu wybrania oferty najkorzystniejszej, a stosowania zasad konkurencyjności, równego traktowania wykonawców i racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi,
 •      udzielanie zamówień nieplanowanych,
 •      dokumentowanie zamówień publicznych,
 •      omówienie przykładowych regulaminów udzielania zamówień publicznych
  do 130 tys. zł oraz zapytania ofertowego i formularz ofertowego,
 •      obowiązkowe wykluczanie wykonawców z postępowania zmierzającego do udzielania zamówienia publicznego wyłączonego spod stosowania ustawy PZP,
  w tym również do zamówień o wartości mniejszej niż 130 tys. zł.

5)  Umowa – forma, elementy obowiązkowe, warunki wykonania i zmiany umowy

6)  Kontrola i odpowiedzialność w zakresie udzielania zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy PZP, w tym przykładowe błędy i nieprawidłowości z przeprowadzonych kontroli

7)  Ewidencjonowanie zamówień publicznych – rejestr zamówień usprawniający proces udzielania zamówień publicznych i ułatwiające sporządzenie obowiązkowego rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych o mniejszej wartości.

8)  Odpowiedzi na pytania w trakcie i po zakończeniu szkolenia w zależności od potrzeb uczestników szkolenia.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha