zaproponuj szkolenia

Czas pracy w jednostkach samorządu terytorialnego i rozliczanie urlopów pracowniczych ( w kazusach)

28 czerwca 2024 10:00-13:30

330 zł netto

Forma szkolenia:
• Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
• Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
• Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie.

INFORMACJE O PROWADZĄCYCH SZKOLENIE: 
Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (1994) i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1995). W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku) , w zakresie zadań kontrolnych m.in. rozpatrywanie skarg pracowniczych i związkowych dotyczących prawa pracy oraz występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika.
Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje m.in. w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie.
Od 2007 roku - w ramach własnej działalności szkoleniowo-doradczej - organizacja i prowadzenie zajęć w ramach szkoleń w zakresie prawa pracy, bhp dla instytucji sfery budżetowej (w szczególności dla jednostek samorządowych) i firm.

 Program szkolenia:

1. Pojęcie czasu pracy: normy , rozkłady , systemy czasu pracy, doba i tydzień, okres rozliczeniowy, dyżur, praca zmianowa.
2. Okresy wliczane i niewliczane do czasu pracy
3. Podstawowy i równoważny system czasu pracy
4. Kształtowanie harmonogramów czasu pracy i prawidłowe jego rozliczanie . Ewidencja czasu pracy.
5. Praca w nocy oraz w niedziele i święta
6. Praca w godzinach nadliczbowych; odpoczynek dobowy i tygodniowy
7. Możliwości indywidualnego kształtowania czasu pracy
8. Rozliczanie czasu pracy niektórych grup zawodowych ( kierowcy, służba zdrowia, niepełnosprawni, pracownicy samorządowi, pracownicy instytucji kultury, nauczyciele, straże gminne itp.)
9. Zadaniowy system czasu pracy.
10. Czas pracy kadry kierowniczej
11. Czas pracy w podróży służbowej
12. Rozliczanie pracy zdalnej a praca w formie telepracy
13. Skutki naruszania przepisów o czasie pracy
14. Pojęcie urlopu wypoczynkowego
15. Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego - prawo do pierwszego i kolejnych urlopów
16. Wymiar urlopu wypoczynkowego – okresy uwzględniane przy ustalaniu wymiaru
17. Urlop proporcjonalny ( w stosunku do wymiaru etatu i okresu zatrudnienia)
18. Zasady wykorzystywania urlopów przez pracowników – wnioski i plan urlopów
19. Urlopy zaległe ( w tym przepisy czasowe – tarcza antykryzysowa. Przesunięcie terminu urlopu i jego przerwanie . Odwołanie z urlopu.
20. Urlop w czasie wypowiedzenia
21. Urlop na żądanie
22. Wynagrodzenie za urlop i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
23. Urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy, ojcowski
24. Urlopy szkoleniowe
25. Urlopy bezpłatne
26. Inne urlopy i płatne okresy nieświadczenia pracy

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha