zaproponuj szkolenia

Online: PŁATNIK 10.02.002 - praktyczna nauka pracy w systemie od podstaw - krok po kroku

od 09 lipca 2024 09:00
do 10 lipca 2024 14:00

550 zł netto

Terminy szkolenia: 9-10 lipca, 7-8 sierpnia, 12-13 września 2024 09:00-14:00

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

PROWADZĄCY:
Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na Wydziale Humanistycznym, kierunek: Socjologia – Multimedia i Komunikacja Społeczna oraz na Wydziale Zarządzania, kierunek: Zarządzanie Kadrami Przedsiębiorstwa. Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Finansów: Zakres Rachunkowość i Finanse. Posiada Certyfikat Księgowy wydany przez Ministra Finansów Nr 64121/2013. Swoją wiedzę i doświadczenie zdobyła podczas ponad dziesięcioletniej pracy na samodzielnym stanowisku Specjalisty do spraw kadr i płac w biurze rachunkowym. Dzięki współpracy z wieloma różnymi podmiotami nabyła doskonałe kompetencje. Na bieżąco się doszkala i aktualizuje swoją wiedzę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Działalność szkoleniową rozpoczęła w 2016 roku. Z powodzeniem ją kontynuuje i udoskonala prowadząc liczne kursy oraz szkolenia z zakresu kadr i płac.


CELE SZKOLENIA:
Głównym celem szkolenia jest zdobycie umiejętności samodzielnej pracy w programie PŁATNIK 10.02.002. Kurs prowadzony jest w taki sposób, aby przygotować uczestników do samodzielnej pracy w programie PŁATNIK. Krok po kroku omawiany jest proces instalacji, tworzenie płatnika, kartoteki ubezpieczonych, sporządzania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz sposób przeprowadzania wysyłki zestawów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W związku z tym, że program PŁATNIK, jak każdy inny program komputerowy to tylko narzędzie naukę obsługi programu przeplatam z omówieniem teoretycznym. Praca w programie jest pokazywana uczestnikom za pomocą udostępniania ekranu, natomiast elementy, których nie da się pokazać w wersji szkoleniowej przestawiane są na prezentacji. Zachęcam uczestników do zainstalowania programu by równolegle wykonywać ćwiczenia i zadania podczas szkolenia. Nie jest to obligatoryjne jednak znacząco przyspiesza proces nauczania.


ADRESACI:
Szkolenie dedykowane jest dla osób, które chcą rozpocząć karierę w dziale kadr i płac albo poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe oraz wszyscy, którzy pragną samodzielnie sporządzać dokumenty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


KORZYŚCI:
Poszerzenie dotychczasowej wiedzy bądź doskonalenie już posiadanych umiejętności samodzielnej pracy w programie PŁATNIK wraz z poznaniem przepisów niezbędnych do prawidłowego sporządzania dokumentacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


PROGRAM:
Dzień 1:
1. Płatnik ZUS – funkcje i przeznaczenie.
- Wymiana informacji programu Płatnik z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
- Pobieranie potwierdzenia danych płatnika i ubezpieczonych.
- Zasada weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych.
2. Wprowadzenie/przypomnienie podstawowej wiedzy z zakresu tytułów
do ubezpieczeń i ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i zasiłków niezbędnych do pracy z programem Płatnik.
- Ubezpieczenia społeczne.
- Ubezpieczenie zdrowotne.
- Składki poza ubezpieczeniowe – FP, FS, FGŚP, FEP.
- Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego.
- Rozliczenie wypłaconych świadczeń podlegających rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne.
- Omówienie teoretyczne dokumentów zgłoszeniowych ubezpieczonych oraz dokumentów rozliczeniowych.
- Rodzaje składek ZUS osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.
3. Instalacja Płatnik.
- Przygotowanie programu do pracy – konfiguracja funkcji.
- Omówienie ekranów, okien, zasady obsługi menu i poruszania się w programie Płatnik.
4. Tworzenie rejestru płatników – na co zwrócić szczególną uwagę.
- Zakładanie kartoteki dla płatnika składek w Rejestrze Płatników.
- Omówienie kartoteki płatnika pod kątem informacji pobieranych z ZUS.
5. Aktualizacja komponentów programu.
6. Tworzenie Rejestru ubezpieczonych.
- Wprowadzenie danych do Rejestru Ubezpieczonych.
- Pola nieedytowalne – automatycznie pobierane z ZUS.
- Zmiany i aktualizacja danych w Rejestrze Ubezpieczonych.
7. Sporządzenie dokumentów zgłoszeniowych: ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZIUA – możliwości tworzenia oraz poprawiania.
- Kod zawodu – omówienie – konieczność korygowania, zmiany.
- Dokumenty ZUA, ZZA, ZIUA – w praktyce.
8. Zgłaszanie i wyrejestrowanie członków rodziny do/z ubezpieczenia zdrowotnego
- Kto to jest członek rodziny dla ZUS.
- Tworzenie dokumenty ZUS ZCNA.
- Dane członków rodziny widoczne w rejestrze ubezpieczonych.
- Automatyczne wyrejestrowanie członków rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego.
9. Wyrejestrowanie z ubezpieczeń ZUS ZWUA – z różnych tytułów.
- Ustalenie daty sporządzenia ZUS ZWUA.
- Tworzenie ZUS ZWUA od 2019r.
10. Przykłady praktyczne

Dzień 2
11. Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA, ZUS RPA, ZUS DRA – możliwości tworzenia oraz poprawiania.
- Tworzenie deklaracji RSA, RCA i RPA, w dane z rejestru ubezpieczonych.
- Aktualizacja danych po imporcie dokumentów rozliczeniowych.
- Tworzenie deklaracji DRA na podstawie danych z druków RSA, RPA, RCA.
- Tworzenie rozliczenia jednoosobowej działalności gospodarczej.
12. Tworzenie zestawów dokumentów.
- Zasady tworzenia zestawów dokumentów.
13. Wysyłka dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – możliwości – praktyka szkoleniowa – praca rzeczywista.
- Możliwości wysyłki dokumentów do ZUS.
- Omówienie co dzieje się z zestawem dokumentów po wysłaniu do ZUS – tryby przetwarzania.
14. Kreator dokumentów rozliczeniowych – kopia dokumentów – praca na dokumentach.
- Automatyczne tworzenie dokumentów rozliczeniowych.
15. Korekty dokumentacji w ZUS – tworzenie korekt dokumentów zgłoszeniowych.
- Zakres korygowania dokumentów.
- Przerejestrowanie – kolejność składnia dokumentów.
16. Korekty dokumentacji ZUS – tworzenie korekt dokumentów rozliczeniowych.
- Pobieranie replik dokumentów.
- Automatyczne tworzenie dokumentów korygujących – obsługa kreatora.
17. Omówienie niezbędnych przepisów dotyczących dokumentów rozliczeniowych.
- Podstawowe zbiegi tytułów do ubezpieczeń.
- Zasada wyliczenia wynagrodzenia pod kątem pracy z programem Płatnik.
- Zmiany w możliwości korygowania dokumentów ZUS.
- Wynagrodzenie chorobowe.
- Ustalenie podstawy zasiłku chorobowego – zgodnie z nowymi przepisami.
- Ustalenie okresu zasiłkowego – zgodnie z nowymi przepisami.
- Obliczanie wysokości wynagrodzenia i zasiłku chorobowego.
- Obliczenie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca.
18. Funkcje importu dokumentów – współpraca z programami kadrowo płacowymi.
19. Obowiązek ZUS IWA – krótkie omówienie.
- Tworzenie dokumentu ZUS IWA.
20. Obowiązek ZUS ZSWA – krótkie omówienie.
- Tworzenie ZUS ZSWUA.
21. Skrócenie czasu przechowywania dokumentacji pracowniczej – konsekwencje ZUS.
- Tworzenie dokumentów ZUS OSW, ZUS RIA.
22. Przykłady praktyczne.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha