zaproponuj szkolenia

Online: PŁATNIK 10.02.002 - od podstaw – z omówieniem teoretycznym i praktycznym przepisów niezbędnych do prawidłowej pracy z programem uwzględniając najnowsze zmiany

od 03 października 2023 09:00
do 04 października 2023 14:00

550 zł netto

  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

PROWADZĄCY:
Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na Wydziale Humanistycznym, kierunek: Socjologia – Multimedia i Komunikacja Społeczna oraz na Wydziale Zarządzania, kierunek: Zarządzanie Kadrami Przedsiębiorstwa. Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Finansów: Zakres Rachunkowość i Finanse. Posiada Certyfikat Księgowy wydany przez Ministra Finansów Nr 64121/2013. Swoją wiedzę i doświadczenie zdobyła podczas ponad dziesięcioletniej pracy na samodzielnym stanowisku Specjalisty do spraw kadr i płac w biurze rachunkowym. Dzięki współpracy z wieloma różnymi podmiotami nabyła doskonałe kompetencje. Na bieżąco się doszkala i aktualizuje swoją wiedzę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Działalność szkoleniową rozpoczęła w 2016 roku. Z powodzeniem ją kontynuuje i udoskonala prowadząc liczne kursy oraz szkolenia z zakresu kadr i płac.


CELE SZKOLENIA:
Głównym celem szkolenia jest zdobycie umiejętności samodzielnej pracy w programie PŁATNIK 10.02.002. Kurs prowadzony jest w taki sposób, aby przygotować uczestników do samodzielnej pracy w programie PŁATNIK. Krok po kroku omawiany jest proces instalacji, tworzenie płatnika, kartoteki ubezpieczonych, sporządzania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz sposób przeprowadzania wysyłki zestawów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W związku z tym, że program PŁATNIK, jak każdy inny program komputerowy to tylko narzędzie naukę obsługi programu przeplatam z omówieniem teoretycznym. Praca w programie jest pokazywana uczestnikom za pomocą udostępniania ekranu, natomiast elementy, których nie da się pokazać w wersji szkoleniowej przestawiane są na prezentacji. Zachęcam uczestników do zainstalowania programu by równolegle wykonywać ćwiczenia i zadania podczas szkolenia. Nie jest to obligatoryjne jednak znacząco przyspiesza proces nauczania.


ADRESACI:
Szkolenie dedykowane jest dla osób, które chcą rozpocząć karierę w dziale kadr i płac albo poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe oraz wszyscy, którzy pragną samodzielnie sporządzać dokumenty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


KORZYŚCI:
Poszerzenie dotychczasowej wiedzy bądź doskonalenie już posiadanych umiejętności samodzielnej pracy w programie PŁATNIK wraz z poznaniem przepisów niezbędnych do prawidłowego sporządzania dokumentacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


PROGRAM:
Dzień 1:
1. Płatnik ZUS – funkcje i przeznaczenie.
2. Wprowadzenie/przypomnienie podstawowej wiedzy z zakresu tytułów do ubezpieczeń i ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i zasiłków niezbędnych do pracy
z programem Płatnik.
3. Instalacja Płatnik.
4. Tworzenie rejestru płatników – na co zwrócić szczególną uwagę.
5. Aktualizacja komponentów programu.
6. Tworzenie Rejestru ubezpieczonych.
7. Kod zawodu – co to? Kiedy obowiązuje?
8. Sporządzenie dokumentów zgłoszeniowych: ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZCNA – możliwości tworzenia oraz poprawiania.
9. Wyrejestrowanie z ubezpieczeń ZUS ZWUA – z różnych tytułów.
10. Przykłady praktyczne

Dzień 2
11. Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA, ZUS RPA, ZUS DRA – możliwości tworzenia oraz poprawiania.
12. Tworzenie zestawów dokumentów.
13. Wysyłka dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – możliwości – praktyka szkoleniowa – praca rzeczywista.
14. Kreator dokumentów rozliczeniowych – kopia dokumentów – praca na dokumentach.
15. Korekty dokumentacji w ZUS – tworzenie korekt dokumentów zgłoszeniowych.
16. Korekty dokumentacji ZUS – tworzenie korekt dokumentów rozliczeniowych.
17. Zmiany w możliwości korygowania dokumentów ZUS
18. Funkcje importu dokumentów – współpraca z programami kadrowo płacowymi.
19. Obowiązek ZUS IWA – krótkie omówienie.
20. Tworzenie dokumentu ZUS IWA.
21. Obowiązek ZUS ZSWA – krótkie omówienie.
22. Tworzenie ZUS ZSWUA.
23. Skrócenie czasu przechowywania dokumentacji pracowniczej – konsekwencje ZUS.
24. Tworzenie dokumentów ZUS OSW, ZUS RIA.
25. Przykłady praktyczne.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha