zaproponuj szkolenia

Online: Instrukcja kancelaryjna i jednolity rzeczowy wykaz akt

19 lipca 2024 09:00-14:00

350 zł netto

Forma szkolenia:
- Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
- Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
- Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze


Informacje o prowadzącym szkolenie:

Absolwentka Archiwistyki na UMCS w Lublinie, ukończyła kursy kancelaryjno-archiwalne I i II stopnia oraz szkolenia metodyczne i trenerskie.
Z archiwistyką związana od 2008 r. Od 2013 r. tworzy, aktualizuje i wdraża przepisy kancelaryjne
i archiwalne, a także prowadzi warsztaty, konsultacje i prace archiwizacyjne na terenie całego kraju, dzięki czemu szkolenia charakteryzują się wysokim stopniem wiedzy praktycznej.
Pracuje na zlecenie jednostek administracji rządowej i samorządowej, porządkuje zasób archiwalny urzędów centralnych, państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych i firm prywatnych. Udziela konsultacji merytorycznych z zakresu organizacji i prowadzenia archiwów zakładowych
i składnic akt, przygotowuje opinie z zakresu zarządzania dokumentacją, prowadzi audyty zarządzania dokumentacją. Wspiera podmioty w opracowaniu zasobu, przekazywaniu materiałów archiwalnych do archiwów państwowych czy realizacji zaleceń pokontrolnych.
Współpracowała lub współpracuje m.in. z Centralną Komisją Egzaminacyjną, Krajową Radą Radców Prawnych, Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, Krajowym Instytutem Polityki Przestrzennej
i Mieszkalnictwa, Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych, Naczelną i Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie, instytutami PAN, Ośrodkiem Studiów Wschodnich, Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem Sportu, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Generalną i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, WFOŚiGW, Lasami Państwowymi, Polską Grupą Energetyczną, Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi, Polskim LNG, Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów, Głównym Urzędem Miar, teatrami, instytucjami i ośrodkami kultury, biurami festiwalowymi, placówkami oświatowymi i medycznymi, instytutami Sieci Badawczej Łukasiewicz, a lista ta jest o wiele dłuższa.
Aktywnie współtworzyła normatywy kancelaryjne i archiwalne dla samorządów adwokackiego
i radcowskiego.
Na co dzień zarządza zasobem archiwum zakładowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Specjalizuje się w archiwizacji dokumentów, obiegu i zarządzaniu dokumentacją w jednostce, prowadzeniu archiwów zakładowych i składnic akt oraz tworzeniu i wdrażaniu przepisów kancelaryjno-archiwalnych.


Cel:

Jak wiadomo porządkowanie dokumentów znajduje się wysoko na liście priorytetów każdego pracownika a lektura Instrukcji kancelaryjnej to prawdziwy czasoumilacz
Zarówno o instrukcji kancelaryjnej, jak i wykazie akt powiedziano i napisano już wiele. Coraz więcej podmiotów może się też pochwalić ich wdrożeniem i deklaruje stosowanie bezdziennikowego systemu kancelaryjnego. Z czego zatem wynikają błędy w stosowaniu i nieporozumienia interpretacyjne?
W trakcie szkolenia przybliżymy podstawowe zagadnienia regulowane przez normatywy kancelaryjne i archiwalne oraz przekażemy praktyczne wskazówki dotyczące tworzenia, aktualizacji i stosowania JRWA. Dzięki szkoleniu dowiesz się, jakie kwestie musisz uwzględnić w instrukcji i wykazie, aby faktycznie odpowiadały potrzebom Twojej jednostki i dlaczego kopiowanie gotowych, dostępnych w sieci rozwiązań nie zawsze jest najlepszym pomysłem.


Program szkolenia

Instrukcja kancelaryjna
1. Przegląd aktów prawnych – ustawa archiwalna, przepisy wykonawcze, resortowe/branżowe akty prawne;
2. Planowane zmiany w prawie archiwalnym – nowe obowiązki – od kiedy i dla kogo? (pro-jekt).
3. Prawa i obowiązki organów państwowych, PJO, JST i SJO – a co z pozostałymi?
4. Sankcje prawno-karne;
5. System kancelaryjny a podstawowy sposób dokumentowania przebiegu załatwiania spraw. Wyjątki od podstawowego sposobu dokumentowania.
6. EZD – czy na pewno jesteś na to gotowy? Jak sprawdzić możliwości i ograniczenia organiza-cyjne i techniczne, jak uregulować te kwestie?
7. Czynności kancelaryjne:
1) Przyjmowanie, otwieranie i sprawdzanie przesyłek – jakich przesyłek punkt kancelaryny nie otwiera i jak to uregulować?
2) Przeglądanie i przydzielanie przesyłek – dekretacja jednostopniowa, wielostopniowa i czy w ogóle jest potrzebna?
3) Rejestracja spraw i sposób ich dokumentowania
a) czym jest sprawa, a czym są akta sprawy i dokumentacja ich nietworząca?
b) znak sprawy, znak akt, znak podteczki - jak zachować zdrowy rozsądek i się nie pogubić?
c) Formy prowadzenia teczek aktowych - teczka zbiorcza, teczka wieloletnia, teczka dla podmiotu lub przedmiotu sprawy, teczka dla alt jednej sprawy – co wybrać?
d) Kiedy znak sprawy może ulec zmianie i jak to odnotować?
e) Interoperacyjność znaku sprawy, czyli jak uniknąć nadgorliwości?
f) Prawidłowe i błędne opisy spraw, dokumentów, załączników – dlaczego „pismo1”, „pismo2” to nie najlepszy wybór?
4) Załatwianie spraw;
5) Akceptacja, podpisywanie i wysyłanie pism;
8. Przechowywanie dokumentacji w komórkach organizacyjnych – jak długo i na jakich warunkach?
9. Przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego – jak uporzadkować dokumentację w zależności od kategorii archiwalnej i okresu przechowywania – przykładowe rekomendacje różnych archiwów państwowych.
10. Postępowanie z dokumentacją w przypadku reorganizacji jednostki/komórki

JRWA:
1. Kto musi a kto może wprowadzić?
2. Podstawy bezdziennikowego systemu kancelaryjnego opartego na JRWA;
3. Co to znaczy, że wykaz jest jednolity i rzeczowy?
4. Czym jest dokumentacja typowa i specyficzna?
5. Czym jest klasa końcowa z JRWA?
6. Klasyfikacja a klasyfikacja, czym się różnią i kiedy się ich dokonuje?
7. Poprawiać po pracowniku merytorycznym czy nie?
8. Jak zbudować i rozbudować rzeczowy wykaz akt?
9. Jak stosować JRWA aby był faktycznym wsparciem a nie martwym przepisem?
10. Jak liczyć okresy przechowywania i co to jest kategoria archiwalna o wartości wyższej?
11. Czy wykaz akt to wyrocznia czy wskazówka?
12. Przepisy przejściowe w akcie prawnym wprowadzającym wykaz akt do stosowania – na co zwrócić uwagę i czego unikać?
13. Jak się przygotować do wprowadzenia wykazu akt aby dać pracownikom narzędzie do jego stosowania?

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha