zaproponuj szkolenia

Klasyfikacja budżetowa - aspekty praktyczne

17 czerwca 2024 09:00-12:00

330 zł netto

Szczegóły organizacyjne:
• Zajęcia prowadzone przez internet, za pomocą specjalnej platformy umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
• Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
• Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE:

• członek Polskiej Akademii Rachunkowości;
• trener Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych;
• trener Ośrodka PRO FORIS Fundacji Goleniowska Akademia Rozwoju;
• stały współpracownik miesięczników „Finanse publiczne”, „Rachunkowość budżetowa”;
• wieloletni skarbnik gminy miejskiej.

Adresaci: pracownicy posługujący się klasyfikacją budżetową w jednostkach sektora finansów publicznych

Opis szkolenia: Klasyfikacja budżetowa to specyficzne narzędzie do planowania, ewidencji i sprawozdawczości w jednostkach sektora finansów publicznych. Jej częste zmiany powodują wiele problemów interpretacyjnych w zakresie prawidłowego ustalania działów, rozdziałów i paragrafów, szczególnie dla dochodów i wydatków. Szkolenie przybliży uczestnikom zatem prawidłowe funkcjonowanie klasyfikacji budżetowej, ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych tj. wskazania zmian interpretacyjnych MF w klasyfikacji oraz najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów RIO i NIK m.in. dotyczących nieprawidłowości w stosowaniu Systemu Monitorowania Usług Publicznych.

Cele i korzyści:
• Potwierdzisz, czy prawidłowo umiejscawiasz dochody i wydatki jednostki w działach i rozdziałach, również w związku z Systemem Monitorowania Usług Publicznych (SMUP),
• Upewnisz się, czy właściwie stosujesz paragrafy klasyfikacji budżetowej zarówno w zakresie dochodów, jak i wydatków, szczególnie tych inwestycyjnych, gdzie ważne są również dodatkowe paragrafy związane z wydatkowaniem środków inwestycyjnych pochodzących z np. Rządowego Funduszu Polski Ład,
• Dowiesz się kto ponosi odpowiedzialność w zakresie nieprawidłowego stosowania klasyfikacji budżetowej.

Odpowiedzi m.in. na pytania:
Jak prawidłowo ująć dochody i wydatki w rozdziałach usługowych i podmiotowych w ramach SMUP?
Czy ujęcie wydatku w nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
W którym paragrafie ująć odsetki od należności publicznoprawnych?
Do którego paragrafu powinny trafić zwroty kosztów sądowych, a do którego odszkodowanie zasądzone dla jednostki przez sąd?
Gdzie powinno się ująć różne dochody związane ze sprzedażą majątku?
Czy środki żywności na zajęcia w ośrodku wsparcia to materiały w paragrafie 421 czy 422?
Czy badania strażaków to paragraf 428 czy 430?
Jakie wydatki powinny być ujmowane w paragrafie szkoleń 470?
Czy ekspertyza rzeczoznawcy to zawsze paragraf 439?
Jakie zadnia ujmować należy w paragrafach remontowych 427 czy 434, a jakie w paragrafie inwestycyjnym 605?

Program:
1. Podział rozdziałów na podmiotowe i usługowe, a tym samym konieczność stosownego planowania dochodów i wydatków w tym zakresie – w związku ze SMUP.
2. Ostatnie zmiany paragrafów dochodów, wydatków – przypomnienie.
3. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów dochodów m.in.:
• odsetki 090, 091, 092,
• kary 057, 058 a 095
• dochody majątkowe 077, 078, 087,
• wpływy z różnych opłat 069, a 097,
• inne min. 063, 064, 094, 291 i 295, 666 i 669
4. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów wydatków m.in:
• materiałów 421 a 422, 423, 424, 427, 430, 606,
• oprogramowania 430 a 421, 443, 424,
• umów o dzieło, zlecenia 417 a 427, 430, 409,
• nagród konkursowych 419 a 304
• opłat za zagospodarowanie odpadów 430 a 452, 443
• świadczeń 311 a 302,
• delegacji krajowych i zagranicznych 441 i 442,
• ekspertyz 439,
• tłumaczeń 438,
• usług między jst 433,
• energii 426 a 430,
• usług zdrowotnych 428 a 430,
• szkoleń 455, 470 i 430,
• opłat komorniczych 461, a 443
• remontów 427 oraz 434 a 430, oraz kwestii remont a ulepszenie 427 a 605.
• wydatków inwestycyjnych 605, a zakupów inwestycyjnych 606, czy innych paragrafów inwestycyjnych związanych z dofinansowaniem np. z Polskiego Ładu.
5. Odpowiedzialność w zakresie zastosowania nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej, szczególnie w zakresie wydatków.
6. Pytania.

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha