zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły/przedszkola - sprawnie i skutecznie

22 marca 2023 09:00-12:30

330 zł netto

Forma szkolenia:

-Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania,
-Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail,
-Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie.

Trener prowadzący szkolenie:

Liliana Zientecka
• praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej) - 34 letni staż pracy na wszystkich szczeblach administracji oświatowej,
• autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą,
• odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

,,Szanowni Państwo

Przygotowanie organizacji kolejnego roku szkolnego jest najważniejszym zadaniem pracowników samorządowych z zakresu zarządzania oświatą. W tym roku wracamy do obowiązku przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora.
Dlatego zapraszam na szkolenie, które stanowić będzie repetytorium z organizacji konkursu na stanowisko dyrektora."

Liliana ZIENTECKA

Adresaci szkolenia

Pracownicy samorządowi odpowiedzialni za prowadzenie zadań oświatowych w JST. 

Korzyści ze szkolenia

1. Przygotowanie uczestników szkolenia do sprawnego ogłoszenia, przeprowadzenia
i zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
2. Zapoznanie się z najnowszym orzecznictwem w sprawie trybu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Plan zajęć – 2 sesje po 1,5 godz.

1. Zaplanowanie postępowania konkursowego – podstawy prawne, etapy działania.
2. Ogłoszenie konkursowe - najnowsze orzecznictwo w sprawie – wzór ogłoszenia.
3. Tryb powołania komisji konkursowej, w tym prawidłowe wyłonienie członków komisji kon-kursowej, najnowsze orzecznictwo w sprawie - wzory dokumentów.
4. Zadania przewodniczącego komisji konkursowej – wyznaczenie terminu posiedzenia komisji konkursowej, powiadomienie członków komisji o terminie i miejscu konkursu, przekazanie dokumentacji konkursowej organowi wykonawczemu JST - wzory dokumentów.
5. Prawidłowy przebieg posiedzenia komisji konkursowej, w tym prawidłowe przeprowadzenie głosowania – wzór protokołu.
6. Tryb zakończenia postępowania konkursowego, najnowsze orzecznictwo w sprawie:
    1) zatwierdzenie wyników konkursu – wzór zarządzenia;
    2) unieważnienie konkursu – wzór zarządzenia.
7. Procedura powierzenie stanowiska dyrektora kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu oraz kandydatowi wskazanemu po konkursie, w którym nie wyłoniono kandydata – wzory dokumentów.

Metoda i forma prowadzenia zajęć.

Metoda asymilacji wiedzy i jej zastosowania w praktyce. Kazuistyka przypadków rozstrzyganych przez sądy.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha