zaproponuj szkolenia

Online: Rozwiązywanie stosunku pracy – formułowanie uzasadnień w świetle zmian w Kodeksie Pracy w 2024 r.

19 czerwca 2024 10:00-13:00

345 zł netto

 

Data szkolenia:

19.06.2024 r.

Godziny szkolenia:

10.00 – 13.00

Przebieg szkolenia:

9.30 – 10.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

10.00 - 13.00 - szkolenie

Termin nadsyłania zgłoszenia:

17.06.2024 r.

Cena szkolenia: 345 zł netto / os.

Cena przy zapisie dwóch lub więcej osób z tej samej instytucji: 325 zł netto / os. 


Cel szkolenia:                                                                                                              

Od 2023 roku pojawi się obowiązek uzasadniania wypowiedzenia umów na czas określony. Z praktyki wiemy, że problemem jest znalezienie właściwych argumentów, że już nie chcemy współpracować z pracownikiem.
Jak pisać uzasadnienia?
Co może a co nie może być uzasadnieniem?
Jakich błędów nie popełniać?


Adresaci szkolenia:

Pracownicy działów kadrowych i płacowych, księgowości; przedsiębiorcy.


Informacje o prowadzącym:

 • prawnik, doradca, trener, przedsiębiorca,
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • specjalista z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa dewizowego, prawa karnego,  prawa ubezpieczeń społecznych,
 • były członek zarządów organizacji związkowych w poprzednich miejscach pracy
 • ukończył studia podyplomowe „Zarzadzanie zasobami ludzkimi” na Uniwersytecie Szczecińskim,
 • w latach 2010 - 2017 był Inspektorem Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy,
 • doradca ponad 30 podmiotów gospodarczych, ekspert prawny Ogólnopolskiego Konwentu Agencji Pracy,
 • współpracownik Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu,
 • ekspert w zagadnieniu legalności zatrudnienia cudzoziemców,
 • brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej,
 • w latach 2015 – 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Wojewodzie Opolskim,
 • doświadczony trener, prowadzący różnego typu zajęcia od 1995r.,
 • społecznik, radny Rady Dzielnicy w rodzinnym mieście,
 • trener zdobywający rewelacyjne recenzje od uczestników szkoleń. 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Umowa o pracę:
• rodzaje umów o pracę
• limit umów na czas określony
• treść umowy o pracę – WZÓR z uwzględnieniem projektowanych zmian
• forma umowy o pracę – jak to jest z zawieraniem umów na odległość?

2. Rozwiązanie umowy o pracę:
• sposoby rozwiązania
• porozumienie stron – wady i zalety
• wypowiedzenie jako „normalny” sposób rozstania z pracownikiem
• rozwiązanie bez wypowiedzenia – na co zwrócić uwagę?
• „dyscyplinarka” dla pracodawcy
• wygaśnięcie stosunku pracy – wyjątkowe sytuacje

3. Uzasadnienie „rozstania” z pracownikiem w praktyce:
• utrata zaufania do pracownika – czy wystarczy?
• jak formułować tezy uzasadnienia?
• uzasadnienie wypowiedzenia w praktyce sądowej
• ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych – jak to uzasadnić?
• Prewencyjne uzasadnienie wypowiedzenia umowy na okres próbny


Opinie o szkoleniach prowadzonych przez trenera:

Wszystkie informacje przejrzyste i jasne. * Same superlatywy. Polecam innym! * Szkolenie w pełni spełniło oczekiwania. * Szkolenie spełniło oczekiwania. Zdobyta wiedza zapewni prawidłowe wykonywanie obowiązków z zakresu zatrudniania cudzoziemców. * Dużo przykładów i na wesoło – łatwo się zapamię-tuje. * Bardzo dobra znajomość tematu przez prowadzącego. Jasny, rzetelny. * Dobra treść merytorycz-na, dużo przykładów. * Spełniło moje oczekiwania * Bardzo profesjonalne. * 5! * Bardzo ciekawie prowadzone szkolenie. Dziękuję. Pozdrawiam. * W pełni spełniło moje oczekiwania. * Szkolenie było na wysokim poziomie. * Kompetentne, rzeczowe szkolenie, poparte wieloma przykładami. *Bardzo intere-sujący sposób przedstawiania informacji. Możliwość zadawania pytań dodatkowych. Wysoko oceniam przygotowanie merytoryczne prowadzącego szkolenie. * Wyczerpujące w każdym w/w aspekcie. * Wszystko przedstawione jasno i przejrzyście. Bardzo miła atmosfera i prowadzący. * Duży zasób prak-tycznych informacji – było super.


Szkolenie on-line

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
 • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
 • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
 • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha