zaproponuj szkolenia

Kontrola dotacji szkolnych i przedszkolnych przekazanych podmiotom niesamorządowych w siedzibie jednostki, po ostatniej nowelizacji prawa Szkolenie on-line

25 maj 2021 10:00-14:00

300 zł netto

Szczegóły organizacyjne:

  • Zajęcia prowadzone przez internet, za pomocą specjalnej platformy umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
  • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
  • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie

 

Informacje o prowadzącym: 

  • od 2016 ekspert MEN (poz. 1121), specjalizuje się w zakresie tzw. prawa oświatowego. Współpracuje z RIO, SKO, ODN, z samorządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi w całym kraju. Praktyk, kontroler, analityk. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie samorządowca, dyrektora szkoły, z zawodu nauczyciel dyplomowany. Odznaczona Medalem K.E.N.
  • Trener, wykładowca, edukator. Osobiście przepracowanych ponad 9400 godzin na salach szkoleniowych z ostatnich 9 lat, w tym od 2015 roku jako osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą. W dorobku szkolenia dla ponad 190.000 ich uczestników, ponad 240 audytów i analiz usprawniających planowanie i finansowanie samorządowej oświaty oraz zoptymalizowanie wydatków bieżących (ANALIZA ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI), ponad 50 osobiście przeprowadzonych czynności kontrolnych w siedzibach szkół i przedszkoli niesamorządowych z zakresu prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji podmiotowych. Autorka wielu publikacji, w tym w czasopiśmie dla samorządów "Wspólnota", tekstów merytorycznych dla Gazety Prawnej, ekspert i panelista w wielu ogólnokrajowych konferencjach branżowych, forów i seminariów.

 


PROGRAM:

1. Podstawa prawna- zebranie najważniejszych zmian, obowiązujących w bieżącym roku z zakresie udzielanych dotacji podmiotowych po ostatniej nowelizacji prawa.
2. Przygotowanie odpowiednich i prawidłowych zapisów w uchwałach samorządowych o trybie kontroli.
3. Wydatki związane z kształceniem specjalnym – kategorie wydatków podlegających rozliczeniu i tryb ich kontroli. Kontrola wydatkowania.
4. Wydatki, których nie można sfinansować z dotacji -przykładowy katalog.
5. Kontrola wykorzystania dotacji przez jednostkę samorządu terytorialnego:
a) przygotowanie pracowników do kontroli- procedura, kompetencje, upoważnienia,
b) kontrola prawidłowości pobrania – rodzaj dokumentacji do sprawdzenia w danym typie jednostki w roku kontrolowanym,
c) kontrola wykorzystania dotacji- rodzaj badanej dokumentacji źródłowej, rodzaj wydatków.
d) oświadczenia, protokół oględzin- wzór,
e) wystąpienie pokontrolne a protokół- różnice, potrzeby tworzenia. Wzory dokumentów,
f) zgłaszane zastrzeżenia do protokołu- forma, procedura przyjęcia, rozpoznania i odniesienia się do uwag.
g) decyzja administracyjna- podstawowe jej elementy, wzór.
h) postępowanie przed SKO i sądami administracyjnymi.
6. Przygotowanie do rozliczenia dotacji za rok 2020 z wydatków na kształcenie specjalne uczniów.
7. Omówienie przykładowych wyroków sądowych, stanowisk RIO i decyzji SKO.
8. Wskazanie na najważniejsze i kluczowe w sporze o dotacje stanowiska MEN.
9. Dyskusja.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha