zaproponuj szkolenia

Kontrola projektów polityki spójności UE w perspektywie 2021 2027 oraz w projektach KPO

18 czerwca 2024 09:00-14:00

425 zł netto

Informacje o prowadzącym: 
Ekonomistka, doświadczenie ponad 25 lat w projektach UE we wszystkich 3 sektorach, ocenia projekty od kilkunastu lat, autor i realizator licznych projektów, w mijającej perspektywie przeprowadziła ponad 500 dni szkoleń i doradztwa z zakresu projektów unijnych, stypendystka Kongresu Stanów Zjednoczonych, członek Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy przez 5 lat, ekspert z listy Ministra Rozwoju w zakresie administracji rządowej i samorządowej, systemów służby zdrowia i włączenia społecznego, w bieżącej perspektywie ponad 100 szkoleń, w tym również z KPO, wysoko oceniana przez uczestników szkoleń za wszechstronną wiedzę, komunikatywność i praktyczne aspekty.


Cele i korzyści:

Nabycie wiedzy z zakresu przygotowania do kontroli oraz jej prowadzenia.


Uczestnicy:

pracownicy zaangażowani we wdrażanie i rozliczanie projektów UE, księgowanie wydatków projektowych, pracownicy IOI/IW/IP/IZ rozliczający i kontrolujący projekty.


Program szkolenia:

Godz. 9.00-10.30 Zajęcia:
1. Omówienie zakresu tematycznego szkolenia;
2. Rodzaje kontroli projektów, w tym:
3. Weryfikacja WNP krok po kroku
4. Kontrola na miejscu realizacji i wizyta monitoringowa
5. Kontrole doraźne – jakie tematy, przykłady
6. Podmioty uprawnione do kontroli projektów realizowanych w ramach polityki spójności UE oraz w KPO
7. Omówienie uprawnień podmiotów kontrolujących
8. Jak się przygotować do kontroli
9. Kontrola dokumentów finansowych, w tym:
- dowodów księgowych
- polityki rachunkowości
- wyodrębnionej ewidencji księgowej wraz z zestawianiem obrotów i sald projektu z uwzględnieniem zasad ich przygotowania (m.in. zasad dokumentowania kosztów kwalifikowanych projektu, rozliczania kosztów osobowych, w tym personelu i rzeczowych)
Weryfikacja zasadności rozliczanych wydatków oraz badanie efektywności kosztowej.

Godz. 10.30-10.45 Przerwa

Godz. 10.45-12.15 Zajęcia:
1. Omówienie kontroli dokumentów potwierdzających zgodność działań projektowych z politykami wspólnotowymi z uwzględnieniem zasad ich przygotowania (m.in. ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy; umowy o pracę)
2. Omówienie kontroli dokumentów potwierdzające zgodność zrealizowanych działań z Ustawą Prawo zamówień publicznych i/lub zasadą konkurencyjności
3. Omówienie kontroli dokumentów potwierdzających osiągnięcie założonych wskaźników produktów/rezultatów
4. Kontrola projektów rozliczanych metodami uproszczonymi:
a. stawki ryczałtowe
b. kwoty ryczałtowe
c. stawki jednostkowe
d. granty

Godz.12.15-12.30 Przerwa

Godz.12.30-13.40 Zajęcia:
1. Kontrole na zamknięcie projektu i w okresie trwałości
2. Trwałość projektu – jak monitorować, na co zwrócić szczególną uwagę, w tym:
- zmiany własnościowe w okresie trwałości – przykłady,
- wymiana sprzętu, naprawy interpretacje ministerialne,
- nowa kadencja w samorządach a zmian celu wykorzystania części infrastruktury - przykłady
- pojawienie się pomocy publicznej w okresie trwałości np. w odniesieniu do grantów na OZE.
3. Trwałość rezultatów w projektach EFS+ - jak rozumieć zwrot „pozostawanie w gotowości” - przykłady
4. Najczęściej występujące nieprawidłowości w dokumentacji projektowej
5. Skutki i konsekwencje nieprawidłowości dokumentacyjnej w projekcie

Godz.12.15-12.30 CZAT - odpowiedzi na pytania, dyskusja


Informacje organizacyjne:

- Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
- Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju,
- Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha