zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów z 1 lipca 2021r. Okresowa weryfikacja dochodu w lokalach mieszkalnych. Śmierć lokatora – postępowanie. - online

16 czerwiec 2021 10:00-13:00

250 zł netto

PROWADZĄCY:
Radca prawny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, były pracownik Gminy Białystok - Zarządu Mienia Komunalnego. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, stypendysta Uniwersytetu w Mariborze. Ukończył kursy Szkoły Prawa Niemieckiego organizowana przez Wydziałem Prawa Humboldt Universität zu Berlin oraz Summer School of American Law, organizowanego przez Michigan State University College of Law. Od 2012r. prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców oraz samorządów w ramach kancelarii. Od 2013 r. prowadzi szkolenia i wykłady dla stowarzyszeń, fundacji, przedsiębiorców oraz jst.


KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Zapoznanie z ustawą o ochronie praw lokatorów, w szczególności z wypowiadaniem umów problematycznym lokatorom i postępowaniem eksmisyjnym. Podstawy rozporządzenia RODO w gospodarce mieszkaniowej.


CELE SZKOLENIA:

Przygotowanie jednostek do stosowania nowej ustawy, wprowadzenia najmu socjalnego lokalu, badania kryterium dochodowego w lokalach komunalnych w trakcie trwania umowy najmu. Zapoznanie z nowymi regulacjami dotyczącymi odszkodowań za bezumowne korzystanie oraz procedury eksmisyjnej. Podstawy wdrożenia RODO w gospodarce mieszkaniowej.


ADRESACI:

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, zarządów mienia komunalnego, gospodarki komunalnej, zarządcy nieruchomości, tbs, spółdzielnie mieszkaniowe, podmioty realizujące program mieszkanie plus.


PROGRAM:

  1.  Ustawa o ochronie praw lokatorów czy stosujemy kpa?
  2.  Wypowiadanie umów po nowelizacji z kwietnia 2019r.
  3.  Okresowa weryfikacja dochodu w lokalach mieszkalnych i zmiany od 1 lipca 2021r.
  4.  Procedura eksmisyjna i realizacja wyroku „zewnętrznego”.
  5.  Odszkodowanie za niewskazanie najmu socjalnego lokalu i pomieszczenia tymczasowego
  6.  Wstąpienie w stosunek najmu
  7.  Postępowanie w przypadku śmierci lokatora.
  8.  Orzecznictwo

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha