zaproponuj szkolenia

Odliczanie podatku VAT naliczonego na wprost, WSS i PP oraz dokonywania korekt odliczeń

27 czerwca 2024 10:00-14:00

330 zł netto

Forma szkolenia:
• Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
• Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
• Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze

Szanowni Państwo
Zapraszamy Państwa na szkolenie, które przybliży Państwu zagadnienia dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego w 100% oraz wskaźnikami WSS i PP.
W trakcie szkolenia wskazane zostaną zasady odliczeń jak i dokonywania korekty błędnego odliczenia oraz dokonywania korekt rocznych WSS i PP.

Grupa docelowa:
Na szkolenie zapraszamy skarbników, kierowników jednostek, głównych księgowych, księgowych, pracowników działów inwestycyjnych, pracowników działów finansowo-księgowych oraz wszystkich zainteresowanych poznaniem zasad i praktycznych rozwiązań dokonywania odliczania podatku naliczonego na wprost, proporcją i preproporcją oraz dokonywania korekt podatku VAT.

Cele:
Zgodnie z ustawą VAT dokonanie odliczeń podatku VAT jest przywilejem, nie obowiązkiem. Jednak w związku z dbałością o dochody samorząd powinien dochować należytej staranności przy dokonywaniu odliczeń.
Szkolenie ma za zadanie wskazać prawidłowe podejście do odliczeń i ewidencjonowania podatku VAT a co za tym idzie wykazać się jak najwyższą dbałość o dochody samorządów.

Korzyści:
Dzięki szkoleniu podatnicy poznają jak prawidłowo wyliczyć WSS i PP oraz dokonać odliczeń od pozostałych nabyć, środków trwałych, nieruchomości oraz inwestycji.
Udział w szkoleniu pomoże prawidłowo, zgodnego z prawem rozliczyć podatek VAT oraz dokonać korekty odliczeń.

Prowadząca:
Specjalista z zakresu proponowanego tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych z zakresu rozliczania i ewidencjonowania projektów UE, wykładowca na szkoleniach służb cywilnych. Doświadczony praktyk z zakresu finansów, podatku VAT, podatku PIT oraz księgowania i rozliczania dotacji UE.
Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

Program szkolenia:
1. Przepisy dotyczące prawa do odliczeni oraz zasady ich stosowania.
1. Ustawa
2. Rozporządzenia
3. Objaśnienia podatkowe, wyroki WSA, NSA, TSUE – znaczenie dla podatnika
2. Kiedy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego – na co należy zwrócić uwagę.
1. Prawo do odliczenia
2. Wyłączenie z prawa do odliczenia
3. Terminy odliczeń podatku naliczonego
3. Wybrane usługi oraz sprzedaż towarów występujące w samorządach a prawo do odliczenia podatku VAT na wprost - zasady
1. Najem, dzierżawa, media – kiedy odliczyć na wprost a kiedy wskaźnikami na przykładach
2. Obrót nieruchomościami a prawo do odliczenia (sprzedaż, wywłaszczenie, użytkowanie wie-czyste, zamiana) – jakie wydatki można odliczyć i kiedy.
3. Usługi związane ze sportem (wstęp na basen, zajęcia sportowe, zajęcia rekreacyjne) – od jakich zakupów odliczyć podatek VAT.
4. Usługi kulturalne – zasady opodatkowania jako wpływ na odliczenie
5. Czy mam prawo dokonywać odliczenia podatku VAT od środków trwałych, środków transpor-tu, inwestycji np. OZE, utylizacja azbestu, termomodernizacji i innych? - przykłady.
6. Import usług, kiedy występuje obowiązek naliczenia podatku i kiedy mam prawo do odlicze-nia.
7. Inne
4. Częściowe odliczenie VAT zgodnie ze współczynnikiem struktury sprzedaży (WSS) art. 90 oraz preproporcją (PP) art. 86 ust. 2a-2h lub rozporządzenie ze zmianami.
1. Wyliczenie wskaźnika struktury sprzedaży (WSS) i prewskaźnika (PP) w JST, jednostkach bu-dżetowych, zakładach budżetowych, instytucjach kultury – zgodnie z ustawą/wyrokami NSA TSUE/rozporządzeniem - przykłady
2. Zakupy mieszane, od których przysługuje częściowe prawo do odliczenia – kiedy stosować jeden wskaźnik a kiedy oba – przykłady
3. Zmiany w zasadach wyliczania WSS i PP oraz zaokrągleń a wpływ na odliczenie.
5. Korygowanie błędnego odliczenia in plus, in minus.
6. Korekta wpływająca i niewpływająca na wskaźniki częściowego odliczenia WSS i PP.
7. Panel dyskusyjny.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha