zaproponuj szkolenia

Online: Inwentaryzacja. Przygotowanie członków komisji i zespołów spisowych do inwentaryzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w jednostkach budżetowych

02 października 2024 09:00-13:00

310 zł netto

Terminy szkolenia: 2 października, 6 grudnia 2024 r.


  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

PROWADZĄCY:
absolwentka Zarządzania i Przedsiębiorczości, socjolog, ukończyła również studia podyplomowe – rachunkowość i finanse i rachunkowość i kontroling. Certyfikowany księgowy - posiada świadectwo kwalifikacyjne MF nr 18928/00 uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Pracowała na stanowisku głównego księgowego w państwowych jednostkach budżetowych: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji, Centrum Kultury, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Właścicielka Kancelarii Rachunkowej. Od 2012 r. współpracuje z wieloma ośrodkami szkoleniowymi oraz z jednostkami budżetowymi. Prowadzi szkolenia, kursy i wykłady z zakresu finansów publicznych i rachunkowości (ma ich na swoim koncie około 1000) dla kierowników i pracowników urzędów wojewódzkich i marszałkowskich, ministerstw, urzędów skarbowych, izb skarbowych, urzędów miast i gmin, ZUS, KRUS, wojewódzkich i powiatowych sądów, nadleśnictwa, wojewódzkich i powiatowych jednostek straży pożarnej, szpitali, policji, CUW, instytucji kultury, urzędów miast i gmin, szkół, żłobków i przedszkoli, wyższych uczelni, spółek i prywatnych przedsiębiorców. Prowadziła również kursy realizowane z programów finansowanych ze środków UE dla WUP, PUP i OHP. Autorka wielu opracowań i prezentacji. Prowadzi szkolenia na temat: Sposoby gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku ruchomego w jednostkach państwowych i samorządowych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Inwentaryzacja środków trwałych i WNIP, Przygotowanie członków komisji i zespołów spisowych do inwentaryzacji, Gospodarka kasowa i książka druków ścisłego zagospodarowania, Klasyfikacja i amortyzacja środków trwałych i WNIP, Błędy w realizacji kontroli zarządczej, Sprawozdania z oceny kontroli zarządczej, Majątek trwały i WNIP, Dyscyplina finansów publicznych i inne.


ADRESACI:
Szkolenie kierowane jest do kierowników, skarbników, głównych księgowych, księgowych, członków komisji i zespołów spisowych oraz osób uczestniczących w procesie inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych.


CELE SZKOLENIA:
Podczas szkolenia zostaną przedstawione najważniejsze zagadnienia dotyczące prawidłowego przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji. Dowiedzą się Państwo również, jak należy przygotować jednostkę do spisu z natury, oraz kto może, a nawet powinien, a kto nie powinien być członkiem komisji inwentaryzacyjnej lub zespołu spisowego. Podczas szkolenia zostaną omówione również problemy związane z organizacją i przeprowadzeniem inwentaryzacji oraz sposoby ich rozwiązania. Zostaną również wskazane błędy najczęściej popełniane podczas całego procesu inwentaryzacyjnego, poparte licznymi przykładami i protokołami z kontroli organów RIO i NIK oraz wybrane orzeczenia komisji orzekających do spraw dyscypliny finansów publicznych. Udział w szkoleniu ugruntuje Państwa wiedzy oraz wskaże jak prawidłowo przeprowadzić i udokumentować proces inwentaryzacji.


PROGRAM:
1. Podstawy prawne dotyczące przeprowadzania inwentaryzacji rocznej w świetle ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych i KSR,
2. Funkcje i cele inwentaryzacji,
3. Terminy, metody i częstotliwość inwentaryzacji,
4. Opracowanie planu i harmonogramu inwentaryzacji,
5. Wydanie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji,
6. Powołanie przewodniczącego oraz członków komisji inwentaryzacyjnej – prawa i obowiązki komisji inwentaryzacyjnej,
7. Szkolenie członków komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych
8. Spis z natury – praktyczne wskazówki,
9. Druki ścisłego zarachowania – kto pobiera i jak należy się z nich rozliczyć?
10. Zasady wypełniania arkuszy spisu z natury,
11. Kto dokonuje inwentaryzacji poprzez potwierdzenie sald?
12. Zasady i odpowiedzialność w zakresie podmiotowym i przedmiotowym przy potwierdzeniu salda,
13. Jak inwentaryzować wartości niematerialne i prawne – niezbędna dokumentacja, metoda i termin,
14. Najczęściej pojawiające się błędy dotyczące inwentaryzacji wartości niematerialnej i prawnej wg organów kontroli i GKO,
15. Kto dokonuje inwentaryzacji poprzez weryfikację sald?
16. Czynności i dokumentacja DOTYCZĄCA inwentaryzacji metodą weryfikacji,
17. Jak numerować środki trwałe i pozostałe środki trwałe, aby łatwiej było je spisywać i rozliczać?
18. Czynności inwentaryzacyjne na poszczególnych etapach - jak należy to udokumentować?
19. Protokół różnic inwentaryzacyjnych,
20. Kto wycenia środki spisane podczas inwentaryzacji na arkuszach spisowych?
21. Kiedy i na jakiej podstawie pracodawca może obciążyć pracownika za stwierdzony brak środków trwałych?
22. Kto sprawuje kontrolę i nadzór podczas inwentaryzacji,
23. Czy kierownik może scedować odpowiedzialność za inwentaryzację na pracownika?
24. Odpowiedzialność komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych,
25. Odpowiedzialność głównego księgowego za inwentaryzację,
26. Odpowiedzialność kierownika jednostki za prawidłowe i terminowe przeprowadzenie inwentaryzacji w świetle dyscypliny finansów publicznych,
27. Wzory druków niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia, rozliczenia i zakończenia procesu inwentaryzacji,
28. Błędy popełniane podczas inwentaryzacji – przykłady poparte protokołami z przeprowadzonych kontroli przez jednostki nadrzędne oraz organy RIO i NIK.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha