zaproponuj szkolenia

Online: Inwentaryzacja. Przygotowanie członków komisji i zespołów spisowych do inwentaryzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w jednostkach samorządowych

06 wrzesień 2022 09:00-13:00

260 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Pracowała na stanowisku głównego księgowego w państwowych wojewódzkich jednostkach budżetowych - Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Dolnośląski WODR, PSSE, Okręgowa Dyrekcja Inwestycji, Centrum Sztuki. Mgr Zarządzania i Przedsiębiorczości – studia ukończyła w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, studia podyplomowe – kierunek rachunkowość i kontroling – ukończyła na Wrocławskim Uniwersytecie Ekonomicznym, ponadto jest absolwentką studiów socjologicznych. Od 2012 r. prowadzi własną Kancelarię Rachunkową i dodatkowo pracuje jako trener, wykładowca. Prowadzi szkolenia, wykłady i kursy otwarte i zamknięte na terenie całej Polski dla urzędów miast i gmin, urzędów wojewódzkich i marszałkowskich, urzędów skarbowych, izb skarbowych, ZUS, KRUS, sądów, ministerstwa, nadleśnictwa, komend wojewódzkich i powiatowych straży pożarnej, policji, centrów usług wspólnych, szkół, żłobków i przedszkoli, PSSE, OHP, WUP, PUP, wyższych uczelni i prywatnych przedsiębiorców. Autorka licznych opracowań i prezentacji.


PROGRAM:
1. Podstawy prawne dotyczące przeprowadzania inwentaryzacji rocznej w świetle ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych i KSR,
2. Funkcje i cele inwentaryzacji,
3. Terminy, metody i częstotliwość inwentaryzacji,
4. Opracowanie planu i harmonogramu inwentaryzacji,
5. Wydanie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji,
6. Powołanie przewodniczącego oraz członków komisji inwentaryzacyjnej – prawa i obowiązki komisji inwentaryzacyjnej,
7. Szkolenie członków komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych
8. Spis z natury – praktyczne wskazówki,
9. Druki ścisłego zarachowania – kto pobiera i jak należy się z nich rozliczyć?
10. Zasady wypełniania arkuszy spisu z natury,
11. Kto dokonuje inwentaryzacji poprzez potwierdzenie sald?
12. Zasady i odpowiedzialność w zakresie podmiotowym i przedmiotowym przy potwierdzeniu salda,
13. Kto dokonuje inwentaryzacji poprzez weryfikację sald ?
14. Czynności i dokumentacja w inwentaryzacji metodą weryfikacji,
15. Jak numerować środki trwałe i pozostałe środki trwałe, aby łatwiej było je spisywać i rozliczać?
16. Czynności inwentaryzacyjne na poszczególnych etapach - jak należy to udokumentować?
17. Protokół różnic inwentaryzacyjnych,
18. Kto wycenia środki spisane podczas inwentaryzacji na arkuszach spisowych?
19. Kiedy i na jakiej podstawie pracodawca może obciążyć pracownika za stwierdzony brak środków trwałych?
20. Kto sprawuje kontrolę i nadzór podczas inwentaryzacji,
21. Czy kierownik może scedować odpowiedzialność za inwentaryzację na pracownika?
22. Odpowiedzialność komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych,
23. Odpowiedzialność głównego księgowego za inwentaryzację,
24. Odpowiedzialność kierownika jednostki za prawidłowe i terminowe przeprowadzenie inwentaryzacji w świetle dyscypliny finansów publicznych,
25. Wzory druków niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia, rozliczenia i zakończenia procesu inwentaryzacji,
26. Błędy popełniane podczas inwentaryzacji – przykłady poparte protokołami z przeprowadzonych kontroli przez jednostki nadrzędne oraz organy RIO i NIK.


 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha