zaproponuj szkolenia

On-line: Wynagrodzenie wg prawa pracy i jako czynnik motywacyjny

20 czerwca 2024 10:00-15:00

345 zł netto

 

Data szkolenia:

20.06.2024 r.

Godziny szkolenia:

10.00 – 15.00

Przebieg szkolenia:

9.00 – 10.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

10.00 – 15.00 - szkolenie

Termin nadsyłania zgłoszenia:

18.06.2024 r.

Cena szkolenia: 345 zł netto / os.

Cena przy zapisie dwóch lub więcej osób z tej samej instytucji: 325 zł netto / os. 


Cel szkolenia:                                                                                                              

• usystematyzowanie zagadnień dotyczących wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy
• wskazanie głównej roli społecznej instytucji wynagrodzenia za pracę
• przekazanie praktycznych wskazówek tworzenia systemu wynagradzania w zakładzie pracy


Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest adresowane do pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, przedsiębiorców.


Informacje o prowadzącym:

 • prawnik, doradca, trener, przedsiębiorca,
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • specjalista z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa dewizowego, prawa karnego,  prawa ubezpieczeń społecznych,
 • były członek zarządów organizacji związkowych w poprzednich miejscach pracy
 • ukończył studia podyplomowe „Zarzadzanie zasobami ludzkimi” na Uniwersytecie Szczecińskim,
 • w latach 2010 - 2017 był Inspektorem Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy,
 • doradca ponad 30 podmiotów gospodarczych, ekspert prawny Ogólnopolskiego Konwentu Agencji Pracy,
 • współpracownik Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu,
 • ekspert w zagadnieniu legalności zatrudnienia cudzoziemców,
 • brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej,
 • w latach 2015 – 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Wojewodzie Opolskim,
 • doświadczony trener, prowadzący różnego typu zajęcia od 1995r.,
 • społecznik, radny Rady Dzielnicy w rodzinnym mieście,
 • trener zdobywający rewelacyjne recenzje od uczestników szkoleń. 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawowe pojęcia:
- definicja wynagrodzenia za pracę;
- wynagrodzenie najniższe, minimalne i przeciętne – definicje i różnice;
- co wliczamy a czego nie do wynagrodzenia minimalnego - NOWOŚĆ
- minimalna stawka godzinowa – kiedy?
- propozycje zmian w wyliczaniu wynagrodzenia minimalnego - NOWOŚĆ

2. Kształtowanie systemu wynagradzania:
- wybór formy wypłaty wynagrodzenia przez pracodawcę – plusy i minusy poszczególnych form;
- co powinno się znaleźć w regulaminie wynagradzania;
- regulamin premiowania – czy osobno?
- negocjacyjnych charakter kształtowania wynagrodzenia za pracę.

3. Wynagrodzenie za nieświadczenie pracy:
- wynagrodzenie za czas choroby,
- wynagrodzenie urlopowe,
- wynagrodzenie za dyżur.

4. Inne składniki wynagrodzenia oraz dodatki:
- wynagrodzenie oraz dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych – jak liczyć?
- dodatek za pracę w porze nocnej – jak liczyć?
- dodatki stażowe i funkcyjne,
- zwrot kosztów podróży służbowej.

5. „Trzynastka” jako forma premii rocznej?
- kogo dotyczy?
- nabycie prawa do „trzynastki”,
- wyłączenie prawa do wynagrodzenia rocznego,
- jak wyliczyć „trzynastkę”?

6. Premia regulaminowa czy uznaniowa, co lepsze?
- premia uznaniowa w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego,
- premie regulaminowe.

7. Ochrona wynagrodzenia za pracę:
- prawo do wynagrodzenia,
- katalog potrąceń z wynagrodzenia,
- kwoty wolne od potrąceń.

8. Odprawy:
- odprawa emerytalna,
- odprawa rentowa,
- odprawa pośmiertna.

9. Inne należności z tytułu umowy o pracę:
- ekwiwalent za używanie odzieży własnej ,
- ekwiwalent za pranie i konserwacje odzieży roboczej,
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – wyliczenia,
- ekwiwalent lub ryczałt za prace zdalną - NOWOŚĆ

10. Dyrektywa jawności wynagrodzeń - NOWOŚĆ
- taka sama praca i praca takiej samej wartości;
- obowiązek sprawozdawczy;
- wspólna ocena wynagrodzeń;
- jawność wynagrodzeń w rekrutacji;


Opinie o szkoleniach prowadzonych przez trenera:

Wszystkie informacje przejrzyste i jasne. * Same superlatywy. Polecam innym! * Szkolenie w pełni speł-niło oczekiwania. * Szkolenie spełniło oczekiwania. Zdobyta wiedza zapewni prawidłowe wykonywanie obowiązków z zakresu zatrudniania cudzoziemców. * Dużo przykładów i na wesoło – łatwo się zapamię-tuje. * Bardzo dobra znajomość tematu przez prowadzącego. Jasny, rzetelny. * Dobra treść merytorycz-na, dużo przykładów. * Spełniło moje oczekiwania * Bardzo profesjonalne. * 5! * Bardzo ciekawie prowadzone szkolenie. Dziękuję. Pozdrawiam. * W pełni spełniło moje oczekiwania. * Szkolenie było na wysokim poziomie. * Kompetentne, rzeczowe szkolenie, poparte wieloma przykładami. *Bardzo intere-sujący sposób przedstawiania informacji. Możliwość zadawania pytań dodatkowych. Wysoko oceniam przygotowanie merytoryczne prowadzącego szkolenie. * Wyczerpujące w każdym w/w aspekcie. * Wszystko przedstawione jasno i przejrzyście. Bardzo miła atmosfera i prowadzący. * Duży zasób prak-tycznych informacji – było super.


Szkolenie on-line

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
 • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
 • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
 • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha