zaproponuj szkolenia

Online: Postępowanie rozgraniczeniowe prowadzone przez organy gminy - procedura, kryteria rozgraniczenia, koszty postępowania

14 czerwca 2024 10:00-14:00

330 zł netto

 PROWADZĄCY:

• radca prawny, od 1995 r. obsługa urzędów administracji publicznej (urzędy gmin, urząd wojewódzki, zarządy dróg, inspekcje itp.)
• Od 1991 r. - etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku.
• wykładowca od 1994 r. wielu ośrodków szkoleniowych w Polsce m. in. Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych w Warszawie, SOWID w Katowicach, LCES w Gorzowie Wielkopolskim, ROS w Bydgoszczy, PCS w Gdańsku, oraz ośrodkach w Rzeszowie, Wrocławiu, Koszalinie i Łomży a także Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Białymstoku, Warszawie, Szczecinie i Kielcach. Realizuje główne tematy z zakresu postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego oraz z ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, finansów lokalnych; Formy organizowania szkoleń- wykłady, seminaria, ćwiczenia praktyczne, konsultacje.
• W latach 1998- wykładowca z zakresu prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego w szkoleniu aplikantów radcowskich oraz powołany przez Ministra Sprawiedliwości członek komisji egzaminacyjnej na egzamin zawodowy radców prawnych.
• Prowadzi szkolenia zawodowe dla radców prawnych w ramach doskonalenia zawodowego.
• Wykładowca na szkoleniach służby cywilnej, posiada uprawnienia wykładowcy Brytyjskiego Funduszu Know How z zakresu planowania przestrzennego oraz zarządzania finansami komunalnymi,


 PROGRAM:

1. Nieruchomość gruntowa - pojęcie i zakres definicji.
2. Granice nieruchomości i znaki graniczne.
3. Istota i cele rozgraniczenia nieruchomości - źródła prawa.
4. Spór graniczny - pojęcie.
5. Organy właściwe do dokonania rozgraniczenia.
6. Rozgraniczenie przed sądem powszechnym.
7. Strony i uczestnicy postępowania rozgraniczeniowego. Reprezentacja osób prawnych i pełnomocnicy.
8. Fazy postępowania rozgraniczeniowego - procedura
• wszczęcie postępowania administracyjnego,
• postępowanie wyjaśniające i dowodowe,
• oględziny i dowody z dokumentów,
• opinia biegłego - operat geodety
9. Kryteria rozgraniczenia:
• stan prawny nieruchomości,
• ostatni stan spokojnego posiadania,
• inne okoliczności.
10. Wpływ zasiedzenia na rozgraniczenie.
11. Rodzaje żądań w postępowaniu rozgraniczeniowym
12. Określenie przebiegu granic na mapie i w operacie biegłego.
13. Rozstrzygnięcia w postępowaniu, zakończenie postępowania.
14. Środki zaskarżenia.
15. Koszty postępowania:
• pojęcie kosztów,
• opłaty skarbowe,
• podmioty zobowiązane do poniesienia kosztów,
• ustalanie kosztów (możliwość żądania zaliczki)
• postanowienie o kosztach,
• możliwość umorzenia kosztów postępowania,
• egzekucja kosztów.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha