zaproponuj szkolenia

Online: ABC dyrektora przedszkola i szkoły - Roman Lorens

26 sierpnia 2024 09:00-13:00

365 zł netto

Data szkolenia:

26.08.2024 r.

Godziny szkolenia:

9.00 – 13.00

Przebieg szkolenia:

8.00 – 9.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.00 – 13.00 – szkolenie

Termin nadsyłania zgłoszenia:

22.08.2024 r.

 Cena szkolenia: 365 zł netto / os.

Cena przy zapisie 2 lub więcej osób: 335 zł netto/os.


Na dyrektorze placówki oświatowej spoczywa wiele obowiązków, zarówno tych, związanych z zarządzaniem strategicznym szkołą lub przedszkolem, jak i codziennych, bieżących zadań, dotyczących funkcjonowania placówki w obszarze kształcenia, czy wychowania. Jak systemowo zorganizować pracę szkoły, jak ją dokumentować, jak sprawować skuteczny nadzór nad pracą kolegów i koleżanek nauczycieli? Jak zadbać o jakość kształcenia i jakość działań wychowawczych? To pytania, na które spróbujemy znaleźć odpowiedź.


Cel szkolenia:

Uczestnicy otrzymają kompendium wiedzy na temat dotyczące pracy w nowym roku szkolnym, ale także poznają zasady zarządzania przez cały rok. Dowiesz się jak przygotować dokumenty szkolne, jakie ważne terminy dotyczą Twojej pracy i pracy nauczycieli, jakie zadania czekają Cię na początku roku szkolnego, a jakie trzeba zaplanować na kolejne miesiące.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
• Przygotowanie kadry zarządzającej oświatą do praktycznego wykorzystania przepisów prawa oświatowego i przepisów prawa pracy w celu skutecznego zarządzania w szko-le/placówce oświatowej;
• Wdrożenie zasad przydziału godzin zajęć edukacyjnych i innych czynności zgodnie z prze-pisami Karty Nauczyciela;
• Przeciwdziałanie praktykom podejmowania czynności niezgodnych z prawem: przez nau-czycieli, pracowników niebędących nauczycielami i przez samych dyrektorów szkół i pla-cówek.


Podczas zajęć odpowiemy m.in. na następujące pytania:

Jakie są podstawowe przepisy prawa w zakresie funkcjonowania przedszkola i szkoły
Jak w praktyce realizować wymagania państwa wobec przedszkoli i szkół – działania i dokumentacja
Jakie są najważniejsze akty prawa wewnętrznego – Katalog dokumentów
Jakie są zasady tworzenia statutu i procedur wewnętrznych
Jakie są decyzje kierownicze i administracyjne dyrektora przedszkola i szkoły – wykaz decyzji, sposób budowania decyzji, wzór
Jaki jest katalog zarządzeń dyrektora – podstawowy katalog spraw, struktura i wzór zarządzenia
Jak prawidłowo zorganizować pracę Rady pedagogicznej – kompetencje, uchwały, regulamin, protokół
Jak efektywnie realizować nadzór pedagogiczny – zakres zadań, metody i dokumentacja nadzoru
Jak prawidłowo prowadzić politykę kadrową - Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych
Jakie obowiązki spoczywają na dyrektorze w związku z awansem zawodowym
Jakie dyrektor ma obowiązki w związku z oceną pracy
Jak właściwie realizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną

Otrzymasz obszerne materiały szkoleniowe.


Adresaci szkolenia:

dyrektorzy, wicedyrektorzy, przedstawiciele JST


Informacje o prowadzącym: Roman Lorens

 • Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół, trener i wykładowca, specjalista prawa oświatowego.
 • Ambasador marki MAC Technologie Grupa MAC S.A. oraz ekspert w dziedzinie prawa oświatowego w Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu.
 • Certyfikowany trener MANAGEMENT im BILDUNGSSEKTOR” – „TRAIN the TRAINER”, akredytowany Ekspert ©KFE & Akredytowany Trener Instytutu Konsultantów Europejskich.
 • Autor licznych publikacji książkowych i artykułów z zakresu zarządzania oświatą.
 • Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizacją i zarządzaniem oświatą oraz nowymi technologiami w edukacji.
 • Wieloletnie  doświadczenia trenerskie  jako wykładowca na   kursach   kwalifikacyjnych   dla   kierowniczej   kadry oświatowej w zakresie zarządzania oraz szkoleniach dla dyrektorów i nauczycieli.
 • trener zdobywający rewelacyjne recenzje od uczestników szkoleń.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Nawiązanie stusnku pracy z dyrektorem i przekazanie obiektu.

2. Normy czasu pracy dyrektora

3. Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły – w tym obserwacja zajęć oraz ocena pracy nauczyciela i dyrektora
- Formy nadzory pedagogicznego (kontrola, obserwacja i wspomaganie, przykładowe arkusze kontroli)
- Plan nadzoru pedagogicznego (przykładowy plan dla szkoły i przedszkola)
- Formułowanie wniosków i rekomendacji z nadzoru
- Dokumenty w nadzorze pedagogicznym, w tym potwierdzające realizację działań
- Ocena pracy nauczyciela (ważne terminy, kryteria oceny pracy nauczyciela, regulamin oceny, przykładowe karty oceny

4. Procesy zarządzania – w tym prawo wewnątrzszkolne
- Zasady tworzenia aktów prawa
- Systematyzacja aktów prawa wewnątrzszkolnego
- Statut i jego budowa
- Regulaminy obowiązujące w szkole, w tym związane z funkcjonowanie szkoły w trybie hybrydowym i online
- Dokumentowanie pracy rady pedagogicznej (uchwały i protokoły, wzory protokołów, przykładowe schematy, budowa uchwały, wzory uchwał)
- Decyzje administracyjne dyrektora szkoły (wzory decyzji administracyjnych)
- Zarządzenia, komunikaty, polecenia służbowe (wzory zarządzeń dyrektora szkoły)
- Dokumentowanie pracy szkoły – dokumentowanie przebiegu nauczania (w tym dzienniki, arkusze ocen)
- Procedury awansu zawodowego (ważne terminy i dokumenty w procedurze – wzory przykładowych planów rozwoju, sprawozdań, ocen dorobku zawodowego)

5. Relacje dyrektora z organem prowadzącym i organem sprawującym nadzór poedagogiczny w świetle przepisów prawa


Szkolenie on-line

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
 • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
 • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
 • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha