zaproponuj szkolenia

Online: BUDŻET OBYWATELSKI JAKO SZCZEGÓLNA FORMA KONSULTACJI

11 lipca 2024 10:00-14:00

360 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:

Główny specjalista w Urzędzie Miasta Kalisza. Ekspert w zakresie przygotowania i realizacji procedury konsultacji społecznych. Osoba odpowiedzialna za organizację ośmiu edycji budżetu obywatelskiego, w tym konsultacji w oparciu o art. 5a  ust. 3-7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.


  ADERESACI:

• pracownicy urzędów odpowiedzialni za wdrażanie oraz kompleksową realizację procedury budżetu obywatelskiego;
• kadra zarządzająca w jednostkach samorządu terytorialnego (m.in. prezydenci, sekretarze, kierownicy komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych);
• radni;
• aktywiści lokalni.


CEL SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu kompleksowe przybliżenie Budżetu Obywatelskiego jako narzędzia partycypacji społecznej. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat prawnych aspektów funkcjonowania budżetu obywatelskiego. Dowiedzą się, jak efektywnie tworzyć i wdrażać procedury związane z jego realizacją. Podczas szkolenia przedstawimy poszczególne etapy budżetu obywatelskiego. Wskażemy elementy, na które należy zwrócić uwagę podczas tworzenia uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego. Odpowiemy na pytanie, co należy do kompetencji organu stanowiącego, a co do kompetencji organu wykonawczego. Przedstawimy najważniejsze orzeczenia sądów administracyjnych, rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów oraz uchwały regionalnych izb obrachunkowych. Podpowiemy, jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów.


PROGRAM: 

1. Istota oraz cele Budżetu Obywatelskiego.
2. Budżet Obywatelski w Porto Alegre i Sopocie.
3. Budżet Obywatelski przed i po nowelizacjach ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
4. Uchwała w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako akt prawa miejscowego.
5. Uchwała w sprawie Budżetu Obywatelskiego:
a) określenie wysokości środków finansowych oraz ich podział;
b) zgłaszanie projektów:
▪ podmioty biorące udział w konsultacjach,
▪ wymogi formalne zgłaszanych projektów,
▪ wymagana liczba podpisów na liście poparcia;
c) weryfikacja i opiniowanie projektów:
▪ zasady oceny zgłaszanych projektów,
▪ przykładowy model weryfikacji i opiniowania projektów;
d) tryb odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu pod głosowanie;
e) zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do publicznej wiadomości:
▪ równość i bezpośredniość głosowania,
▪ dane zbierane od podmiotów bioracych udział w konsultacjach;
f) harmonogram konsultacji;
g) dodatkowe elementy (informacje o działalności promocyjnej, realizacji zadań, monitoringu i ewaluacji).
6. Orzeczenia sądów administracyjnych, rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów oraz uchwaly regionalnych izb obrachunkowych.
7. Podsumowanie szkolenia i konsultacje z uczestnikami.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha