zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Decyzje kadrowe JST w okresie organizacji roku szkolnego - w warunkach trwającej epidemii

18 czerwca 2020 10:00-13:00

250 zł netto

Rabat 15 zł/os. przy zgłoszeniu co najmniej 2 pracowników.


-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


Szanowni Państwo
Zarządzanie lokalnymi systemem oświaty w dobie tak wieku zmian jest dużym wyzwaniem. Ze względu na trwającą epidemię proces organizacji nowego roku szkolnego przebiega nietypowo, a podejmowanie decyzji kadrowych z zastosowaniem wielu przepisów przejściowych. Zapraszam na webinarium o powierzaniu stanowisk kierowniczych w warunkach trwającej epidemii, procedury odwoływania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego, a także innych decyzji kadrowych podejmowanych przez JST w związku z organizacją nowego roku szkolnego. Jak zwykle przygotowałam pakiet aktualnych wzorów dokumentów, które ułatwiają urzędnikom bezbłędne wykonywanie zadań.


ADRESACI SZKOLENIA:
Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialni za prowadzenie zadań oświatowych w JST.


CEL SZKOLENIA:
Aktualizacja procesu powierzania stanowisk kierowniczych.


CELE SZCZEGÓŁOWE:
1.    Przekazanie uporządkowanej wiedzy o podstawach prawnych powierzania stanowisk kierowniczych i odwoływania z nich.
2.    Doskonalenie umiejętności sprawnego przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora, w warunkach trwającej epidemii.
3.    Rozwój kompetencji zarządzania lokalną oświatą.


KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
Uczestnicy szkolenia otrzymają kompendium aktualnej wiedzy i wzory dokumentów zapewniających sprawne podejmowanie decyzji kadrowych przez JST.


PROWADZĄCY:
-    praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej) - 34 letni staż pracy na wszystkich szczeblach administracji oświatowej,
-    autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą,
-    odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.


PROGRAM:
Sesja I
Repetytorium z podstaw prawnych przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
1.    Trzy etapy postępowania konkursowego- wzory dokumentacji.
1)    ogłoszenie konkursowe;
2)    postępowanie konkursowe;
3)    zatwierdzenie konkursu.
2.    Sanitarne warunki organizacji konkursu.
3.    Powierzenie stanowiska dyrektora kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu oraz kandydatowi wskazanemu po konkursie, w którym nie wyłoniono kandydata
- wzory dokumentów.
4.    Powierzenia stanowiska dyrektora na podstawie przepisów przejściowych wynikających ze stanu epidemii- wzory dokumentów.

Sesja II
Aktualizacja wiedzy z zakresu innych decyzji kadrowych podejmowanych przez JST- wzory pism.
1.    Procedura odwołania dyrektora/nauczyciela ze stanowiska kierowniczego.
2.    Rola JST w opiniowaniu kandydatów na stanowiska kierownicze w szkołach.
3.    Rola JST w procedurze przeniesienie nauczyciela do innej szkoły.
4.    Decyzja JST o uzupełnieniu obowiązkowego wymiaru zajęć w innej szkole.


METODY I FORMY PRACY:
Metody asymilacji wiedzy - seminarium z elementami wykładu, analizą sytuacji i przypadków, dyskusja dydaktyczna w oparciu o wzory druków do zastosowania.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha