zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Diety, alergie i nietolerancje pokarmowe w żywieniu dzieci i młodzieży w żłobku, przedszkolu i szkole

27 październik 2021 09:00-15:00

230 zł netto

Diety, alergie i nietolerancje pokarmowe w żywieniu dzieci i młodzieży w żłobku, przedszkolu i szkole.
Realizacja nowych norm żywienia z grudnia 2020 r.
W żywieniu dietetycznym i eliminacyjnym dzieci i młodzieży.


-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej odpowiedzialny za czynności kontrolne, pełnomocnik systemu bezpieczeństwa żywności w dużym zakładzie wytwarzającym żywność pochodzenia zwierzęcego, audytor systemów zarządzania, w tym systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.


DLA KOGO:
- dyrektorów/kierowników żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, burs, internatów, ośrodków szkolno-wychowawczych,
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
- pracowników organów prowadzących przedszkola i szkoły (urzędów miast, gmin, jednostek obsługujących placówki oświatowo-wychowawcze),
- pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.


PROGRAM SZKOLENIA:
1. Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie przygotowywania diet eliminacyjnych w placówkach żywienia zbiorowego typu zamkniętego dzieci i młodzieży.

2. Interpretacja wymagań przepisów prawnych dot. żywienia dzieci do lat 3, w tym Ustawy o opiece nad dzieckiem do lat 3 – czy placówka ma obowiązek spełnienia norm żywienia i bilansowania jadłospisów dla dzieci będących na dietach, cierpiących na alergie lub nietolerancje pokarmowe?

3. Interpretacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016 r. w sprawie posiłków dietetycznych i eliminacyjnych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w zakresie:
- obowiązku stosowania norm żywienia w żywieniu dietetycznym,
- wyliczania wartości odżywczej jadłospisów dietetycznych,
- zastępowania produktów tradycyjnych produktami zamiennymi.

4. Interpretacja norm żywienia z grudnia 2020 r. w kontekście: żywienie zbiorowe dietetyczne i eliminacyjne.

5. Podział diet leczniczych i przykładowe jadłospisy dla różnych grup wiekowych dzieci w najczęściej stosowanych dietach leczniczych.

6. Alergia? A może nietolerancja pokarmowa? Wyjaśnienie pojęć, zamienniki produktów spożywczych, przykładowe jadłospisy dla różnych grup wiekowych dzieci w najczęściej stosowanych dietach eliminacyjnych.

7. Zastosowanie przepisów unijnych w zakresie oznaczania w jadłospisach alergenów i wykazu składników.

8. Obowiązki firmy cateringowej dostarczającej posiłki do placówki pobytu dzieci, obowiązki placówki podającej dzieciom posiłki przygotowane przez firmę cateringową – uzgodnienia formalne, odpowiedzialność prawna w sytuacji nienależytego poinformowania odbiorców o alergenach zawartych w dostarczanych daniach.

9. Dokumenty, których należy wymagać na etapie dostawy środków spożywczych w celu należytego rozpoznania alergenów i składników – zasadność gromadzenia i przechowywania etykiet, faktur, handlowych dokumentów identyfikacyjnych, specyfikacji, czas przechowywania tych dokumentów.

10. Zakładowy Systemu HACCP a jadłospisy dla diet, alergii, nietolerancji pokarmowych: receptury dań dietetycznych, alergeny jako zagrożenie bezpieczeństwa żywności, okres przechowywania dokumentacji dot. jadłospisów, zabezpieczanie próbek dań dietetycznych.

11. Posiłek w szkole i w domu - rządowy program dofinansowania stołówek szkolnych – możliwość uzyskania dofinansowania do zakupu urządzeń, sprzętu do przygotowywania posiłków dietetycznych i eliminacyjnych.

12. Środki publiczne na dofinansowanie szkoleń pracowników biorących udział w przygotowywaniu posiłków.


WARSZTATY PRAKTYCZNE:
A. Omówienie przykładowych receptur i jadłospisów dla diety podstawowej zgodnych z wymaganiami Ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 lipca 2016 r., aktualnymi normami żywienia i zaleceniami sanepidu.
B. Modyfikacja receptur i jadłospisów z diety podstawowej na potrzeby wybranych diet leczniczych i eliminacyjnych.
C. Wyliczanie wartości odżywczej receptur z diety podstawowej oraz diet leczniczych i eliminacyjnych i porównywania wyliczeń z normami żywienia.
D. Omówienie dokumentacji systemu HACCP dotyczącej żywienia dietetycznego i eliminacyjnego: analiza zagrożeń, procedura przechowywania dokumentacji, procedura przygotowywania posiłków eliminacyjnych i dietetycznych, procedura zapobiegania zanieczyszczeniom krzyżowym, regulamin funkcjonowania placówki.


Na szkoleniu uzyskasz odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy rodzic, którego dziecko jest alergikiem ma prawo zażądać od żłobka/przedszkola/szkoły przygotowywania pełnych posiłków np. bezlaktozowych, bezjajecznych, bezmlecznych, bezglutenowych.
2. Czy rodzic, którego dziecko jest alergikiem może przygotowywać sam posiłki w domu i przynosić je do placówki wyłącznie do odgrzania. Czy taki rodzic może zakupywać sam produkty, z których później placówka przygotowuje posiłek. Kto ponosi odpowiedzialność prawną, jeśli w placówce w takiej sytuacji wystąpi zatrucie pokarmowe.
3. Jaka stawka żywieniowa jest konieczna, aby przy obecnych cenach produktów spożywczych móc zrealizować normy żywienia.
4. Czy również żywienie dietetyczne powinno spełniać normy żywienia, o ile wzrasta stawka żywieniowa dla posiłków dietetycznych.
5. Jakie zapisy powinny znaleźć się w regulaminach/statutach placówek, aby wspierały one prawidłowe żywienie w żłobkach/przedszkolach/szkołach.
6. Z jakich produktów można przygotowywać posiłki dietetyczne i eliminacyjne dla dzieci i młodzieży, czy istnieje lista składników i produktów niedozwolonych. Co w sytuacji, kiedy nie ma możliwości zastosowania zamiennika spełniającego wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r.
7. Czy wyliczanie zawartości w posiłkach dietetycznych i eliminacyjnych energii, białek, tłuszczów, węglowodanów i innych składników odżywczych jest obowiązkowe.
8. Skąd czerpać informacje o wartości odżywczej produktów do diet.
8. W jaki sposób sanepid może skontrolować sposób żywienia eliminacyjnego i dietetyczne w mojej placówce, jakich dokumentów sanepid może ode mnie zażądać podczas kontroli sanitarnej.
9. Czy i jak długo muszę przechowywać etykiety produktów spożywczych, z których przygotowuje się posiłki dietetyczne i eliminacyjne.
10. Jakich dokumentów należy oczekiwać od dostawców produktów spożywczych nieopakowanych, co w takim przypadku zastępuje etykietę.
11. Czy na jadłospisach dietetycznych przygotowywanych dla rodziców jest obowiązkowe podanie:
- gramatury serwowanego produktu/dania,
- wykazu składników serwowanych produktów/dań,
- procentowej zawartości poszczególnych składników w daniu,
- alergenów w wersji innej niż oznaczenie cyfrowe.
12. Czy moja placówka kwalifikuje się do uzyskania dofinansowania z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, jak zwiększyć szanse na uzyskanie wsparcia, zwłaszcza dla wyposażenia stanowisk przygotowywania posiłków dietetycznych.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha