zaproponuj szkolenia

Online: Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie

13 czerwca 2024 09:00-13:00

280 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
doktor nauk prawnych; pracownik Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa administracyjnego, opinii prawnych i ekspertyz, realizowanych m.in. na zlecenie Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. Recenzentka Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland. Promotorka kilkudziesięciu prac licencjackich i magisterskich.


PROGRAM:
1.    Podstawy prawne dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie
2.    Informacja o środowisku a informacja publiczna
3.    Tryby udostępniania informacji o środowisku
4.    Termin udostępniania informacji
5.    Skarga na bezczynność organu
6.    Przesłanki i forma odmowy udostępnienia informacji o środowisku
7.    Opłaty

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha