zaproponuj szkolenia

Online: Dotacja podręcznikowa - zasady wnioskowania i rozliczania

24 kwietnia 2024 09:00-14:00

365 zł netto

Terminy szkolenia: 24 kwietnia, 7 maja 2024 r.


-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


CELE:
Celem szkolenia jest poznanie procedur związanych z zapewnieniem szkołom finansowania zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów. Uczestnik pozna zasady wnioskowania o dotację celową z budżetu państwa oraz sposób rozliczenia tej dotacji. Ponadto uczestnik pozna zasady konstruowania informacji i wniosków kierowanych do jednostki samorządu terytorialnego oraz ogólne zasady wnioskowania o dotację.  W ramach szkolenia przeprowadzone zostaną praktyczne ćwiczenia na przykładach.


PROGRAM:
1.    Aspekty prawne – ustawa o finansowaniu zadań oświatowych i rozporządzenia.
2.    Informacje i wnioski dyrektorów szkół. Informacje w nich zawarte i ich weryfikacja.
3.    Konstrukcja wniosku o udzielenie dotacji celowej kierowanego do wojewody.
4.    Terminy obiegu dokumentów.
5.    Aktualizacja danych zawartych we wnioskach.
6.    Wykorzystanie 1% na obsługę zadania.
7.    Rozliczenie dotacji celowej.
8.    Warsztaty: prawidłowe wypełnienie wniosków o udzielenie dotacji oraz rozliczenie dotacji.
9.    Dyskusja, odpowiedzi na pytania Uczestników.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha