zaproponuj szkolenia

Online: Operat szacunkowy w postępowaniu administracyjnym

24 września 2024 09:00-15:00

290 zł netto

  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

PROWADZĄCY:
radca prawny specjalizujący się w prawie administracyjnym i prawie nieruchomości, były członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, mediator. Doradza w zakresie dotyczącym urządzeń przesyłowych, prawa nieruchomości, planowania przestrzennego oraz ochrony przyrody i środowiska. Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców i dla urzędników administracji samorządowej. Autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego.


CELE I ADRESACI:
Szkolenie przedstawia problematykę wykorzystywania operatów szacunkowych w postępowaniach administracyjnych – z uwzględnieniem nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 września 2023 r. w sprawie wyceny nieruchomości oraz zmian wynikających z wejścia w życie nowelizacji przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wprowadzonych ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. W ramach zajęć omawiane są problemy pojawiające się m.in. w sprawach dotyczących wymiaru renty planistycznej, opłat adiacenckich, odszkodowań z tytułu wywłaszczeń czy opłat rocznych za użytkowanie wieczyste. Adresatami szkolenia są głównie pracownicy urzędów miast i gmin oraz starostw powiatowych.


PROGRAM:
1. Charakter prawny operatu szacunkowego
2. Dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu wyceny nieruchomości
3. Wymogi formalne operatu szacunkowego
4. Metody, techniki i podejścia w szacowaniu nieruchomości dla potrzeb poszczególnych celów wyceny (np. renta planistyczna, opłata adiacencka, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego, odszkodowanie za wywłaszczenie itp.)
5. Ocena merytoryczna operatu szacunkowego
6. Moment sporządzenia operatu szacunkowego
7. Aktualność operatu szacunkowego
8. Ocena operatu szacunkowego przez organ administracji
9. Kwestionowanie operatu szacunkowego przez stronę postępowania
10. Ocena operatu przez organizację zawodową i postępowanie dyscyplinarne wobec rzeczoznawcy a postępowanie administracyjne
11. Zadania praktyczne – weryfikacja przykładowych operatów szacunkowych oraz wyjaśnień rzeczoznawcy majątkowego.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha