zaproponuj szkolenia

Online: DROGI WEWNĘTRZNE. Zarządzanie, umowy, powództwa. Zarządzanie ruchem. Nabywanie prawa własności dróg i nadawanie statusu dróg publicznych.

23 lipca 2024 10:00-14:00

350 zł netto

Szkolenie konsultacyjne na przykładach praktycznych.

Wzory umów i pism 


 

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, radca prawny, od 1995 r. obsługuje urzędy administracji publicznej (urzędy gmin, urząd wojewódzki, zarządy dróg, inspekcje itp.). Wykładowca od 1994 r. wielu ośrodków szkoleniowych, realizuje główne tematy z zakresu postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego oraz z ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, finansów lokalnych. W codziennej pracy zajmuje się między innymi kwestiami prawnymi związanymi z obowiązkami gmin dotyczącymi ochrony zwierząt.


PROGRAM:

1. Definicja i podział dróg wewnętrznych. Droga wewnętrzna a nieruchomość drogowa.
2. USTAWA z dnia 13 lipca 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych.
• Rodzaj dróg podlagających uwłaszczeniu,
• Tryb i forma podejmowania rozstrzygnięć,
• Konsekwencji nabycia własności i odszkodowania.
3. Droga jako budowla.
4. Podmioty właściwe do zarządzania drogami wewnętrznymi.
5. Drzewa i krzewy w drogach wewnętrznych.
6. Umowy w zakresie zażądania drogami wewnętrznymi – dzierżawa, najem i użyczenie.
• zasady procedura wydzierżawiania i najmu gruntów:
• regulacje ustawowe;
• kompetencje rady gminy i wójta/burmistrza/prezydenta miasta;
• sporządzanie i ogłaszanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i naj-mu;
• negocjacje i ustalanie kwoty czynszu,
• uchwała rady gminy o zasadach nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony,

7. Procedury regulowania prawa własności nieruchomości,
8. Postępowanie w sprawie zaliczania dróg wewnętrznych do dróg publicznych.
9. Reklamy wyborcze w drogach wewnętrznych.
10. Służebność przesyłu – zasady i procedura ustanawiania.


 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha