zaproponuj szkolenia

Online: Dwie ścieżki nadania stopnia nauczyciela mianowanego w 2024 r. - Zadania organu prowadzącego - Jak nie pogubić się w gąszczu starych i nowych przepisów?

02 lipca 2024 09:00-12:30

370 zł netto

Szanowni Państwo

W miesiącach letnich br. organy prowadzące po raz kolejny będą przeprowadzały egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego. Nauczyciele mają prawo składać wniosek o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego zarówno na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 września 2022 r. jaki na podstawie nowych przepisów obowiązujących od 1 września 2023 r. Zapraszam na szkolenie, które stanowić będzie repetytorium zadań organu prowadzącego w procesie nadawania stopnia nauczyciela mianowanego z zastosowaniem przepisów dotychczasowych, nowych i przejściowych.

Liliana Zientecka


Informacje o prowadzącym szkolenie: Liliana Zientecka

- praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej) - 34 letni staż pracy na wszystkich szczeblach administracji oświatowej,
- autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą,
- odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej


Adresaci szkolenia:

Publiczne i niepubliczne szkoły i przedszkola - pracownicy odpowiedzialni za proces nadanie stopnia nauczyciela mianowanego przez organ prowadzący.


Korzyści z udziału w szkoleniu:

1. Doskonalenie umiejętności sprawnego przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.
2. Doskonalenie umiejętności implementacji nowych przepisów ustawy Karta Nauczyciela i rozporządzeń wykonawczych.


Program szkolenia: 2 sesje po 1,5 godziny

1. Repetytorium ze starych i nowych przepisów - jakie wnioski nauczycieli mogą wpłynąć do JST w roku 2024.
1) warunki przystąpienia nauczyciela do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego wg przepisów obowiązujących przed 1 września 2022r;
2) warunki przystąpienia nauczyciela do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego wg przepisów obowiązujących po 1 września 2022 r.
3) wzór wniosku nauczyciela wg nowych i przejściowych przepisów;
4) wzór wniosku nauczyciela wg starych i przejściowych przepisów.
2. Procedura i terminy rozpatrzenia wniosku nauczyciela o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego – zakres stosowania trybu postępowania administracyjnego.
3. Dokumentacja rozpatrzenia wniosku nauczyciela - wzory dokumentów:
1) protokół analizy formalnej wniosku;
2) powiadomienie nauczyciela o wszczęciu postępowania;
3) wezwanie do uzupełnienia dokumentacji w przypadku stwierdzenia braków;
4) odmowa wszczęcia postępowania egzaminacyjnego.
4. Dokumentacja komisji egzaminacyjnej - wzory dokumentów:
1) zarządzenie o powołaniu komisji egzaminacyjnej;
2) protokół z posiedzenia komisji egzaminacyjnej;
3) zaświadczenie komisji egzaminacyjnej.
5. Dokumentacja wydania decyzji administracyjnej - termin, ewidencja, wzór.
6. Decyzje kadrowe po nadaniu nauczycielowi stopnia nauczyciela mianowanego – wzory dokumentów.


Metody i formy prowadzenia zajęć

Metoda asymilacji wiedzy i jej zastosowania w praktyce. Seminarium z elementami wykładu.


Forma szkolenia:

- Zajęcia prowadzone online, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
- Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
- Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha