zaproponuj szkolenia

Online: Intendent w placówce żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży (kurs 3-dniowy)

od 07 czerwiec 2021 09:00
do 09 czerwiec 2021 15:00

600 zł netto

Zapraszamy także do udziału w webinariach jednodniowych z zakresu żywienia dzieci i dorosłych - zobacz szczegóły


-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej odpowiedzialny za czynności kontrolne, pełnomocnik systemu bezpieczeństwa żywności w dużym zakładzie wytwarzającym żywność pochodzenia zwierzęcego, audytor systemów zarządzania, w tym systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Autor książek nt. żywienia zbiorowego.


DLA KOGO:
Szkolenie skierowane jest do:
-    dyrektorów/kierowników żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, burs, internatów, ośrodków szkolno-wychowawczych,
-    dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w ww. placówkach,
-    pracowników organów prowadzących przedszkola i szkoły (urzędów miast, gmin, jednostek obsługujących placówki oświatowo-wychowawcze).


PROGRAM:
BLOK I: OBOWIĄZKI INTENDENTA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA PRACY I BHP.
1. Kodeks pracy, w tym dział dot. BHP – prawa i obowiązki, odpowiedzialność stanowiskowa.
2. Ustawa o finansach publicznych - odpowiedzialność za gospodarowanie publicznymi środkami finansowymi, dyscyplina finansów publicznych.
3. Rodzaje zakładów żywienia zbiorowego, podział ról i obowiązków pomiędzy różnymi stanowiskami pracy w zakładzie żywienia zbiorowego.

BLOK II: Gospodarka magazynowa środkami spożywczymi,
1. Zasady prowadzenia magazynu środków spożywczych (programy magazynowe, kartoteki, dokumenty przyjęć i wydań, raporty okresowe) aspekty prawne, wskazówki praktyczne.
2. Zakres stosowania prawa zamówień publicznych obowiązującego do 01.01.2021 r.
3. Przygotowywanie zapytań ofertowych i dokumentacji przetargowej.
4. Egzekwowanie od dostawców właściwych jakościowo dostaw.

BLOK III: Obowiązki związane z opracowywaniem procedur/instrukcji/formularzy w ramach GHP, GMP, HACCP oraz z
1. Nowe procedury planowania i przeprowadzania kontroli zakładów żywienia zbiorowego przez sanepid.
2. Zmiany przepisów higieniczno-sanitarnych dla zakładów żywienia zbiorowego i ich wpływ na procedury i instrukcje w ramach systemu HACCP.
3. Wytyczne Unii Europejskiej dot. możliwości elastycznego podejścia do prowadzenia zapisów w systemie HACCP.
4. Dobre Praktyki GHP i GMP, procedury i instrukcje obowiązkowe do opracowania w ramach systemu HACCP.
5. Zasady i etapy wdrażania systemu HACCP – aspekty praktyczne: analizy zagrożeń, wyznaczania punktów kontrolnych i krytycznych punktów kontrolnych, monitorowania wyznaczonych punktów kontrolnych i krytycznych punktów kontrolnych, ustalania limitów krytycznych i działań korygujących, weryfikowania systemu HACCP.
6. Zasady prowadzenia zapisów wynikających z systemu HACCP: jakie zapisy muszą być prowadzone i z jaką częstotliwością.

BLOK IV: Zasady żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży.
1. Omówienie aktualnych przepisów prawnych: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016 r. w sprawie żywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz Ustawa opiece nad dzieckiem do lat 3.
2. Ustalanie gramatur dań odpowiednich do norm żywienia danej grupy wiekowej i przeliczanie tych gramatur dla młodszych i starszych grup żywieniowych.
3. Przygotowywanie receptur zgodnych z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz spełniających kryteria norm żywienia dla dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem sezonowości produktów spożywczych.
4. Zasady komponowania jadłospisów dla dzieci i młodzieży, w tym:
- zalecana liczba posiłków dostosowana do czasu pobytu dziecka w placówce,
- zachowanie odpowiedniego odstępu pomiędzy posiłkami,
- procent realizacji dziennych norm żywienia z podziałem na żłobek, przedszkole, obiad szkolny i żywienie całodzienne,
- udział produktów wymaganych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w poszczególnych posiłkach (co musi się znaleźć w śniadaniu/II śniadaniu/obiedzie/podwieczorku/kolacji),
- zdefiniowanie terminów „porcja”, „dodatek”, „zawartość” w przypadku podawania ryb, mleka lub produktów mlecznych, warzyw i owoców,
- wykaz produktów spożywczych i ich składników dozwolonych i zakazanych do stosowania w żywieniu dzieci.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha