zaproponuj szkolenia

Online: Dyskryminacja, mobbing, molestowanie seksualne w miejscu pracy – jak sobie radzić, jak rozpoznać?

13 czerwca 2024 10:00-14:00

325 zł netto


Szkolenie pozwoli na odpowiednie podejście do jednych z najtrudniejszych zagadnień związanych ze stosunkiem pracy. Dowiesz się jak rozpoznać poszczególne instytucje będące tematem szkolenia. Nauczysz się sposobu radzenia sobie z molestowaniem jak i z mobbingiem. Dowiesz się jak należy się zachowywać aby nie być posądzonym o stosowanie mobbigu.
Tematyka szkolenia to nie tylko prawo prace ale też i psychologia pracy więc bądź na to gotowy.

Data szkolenia:

13.06.2024

Godziny szkolenia:

10.00 - 14.00

Przebieg szkolenia:

9.00 – 10.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

10.00 - 14.00 – szkolenie

Termin nadsyłania zgłoszeń:

11.06.2024

Cena szkolenia: 325 zł netto / os.

Cena przy zapisie dwóch lub więcej osób z jednej instytucji: 295 zł netto / os.


Cel szkolenia:
• wskazanie praw i obowiązków pracowników oraz pracodawców
• zdobycie umiejętności w zakresie rozpoznawania co to jest dyskryminacja, molestowanie oraz mobbing.
• uczestnik szkolenia zostaje zapoznany z rodzajami mobbingu,
• określenie cech charakterystycznych zachowań mobbingowych
• wskazanie cech mobbera i ofiary mobingu
• zapoznanie z fazami mobbingu
• poinformowanie jakie możliwości ma organizacja w zakresie zwalczani niepożądanych zjawisk


Na szkoleniu zapoznasz się z:

• zakresem regulacji prawnych dotyczących patologii występujących w środowisku pracy z punktu widzenia pracownika i kadry kierowniczej,
• z podstawowymi pojęciami tj. mobbingu i dyskryminacji w ujęciu prawnym i psychologicz-nym,
• praktycznymi uwagami mającymi za cel kształtowanie postaw zapobiegających negatyw-nym zjawiskom w zakładzie pracy,
• informacjami dotyczącymi stworzenia bezpiecznych warunków pracy i przeciwdziałania negatywnym zdarzeniom mającym znamiona mobbingu czy dyskryminacji.


Adresaci szkolenia:

Pracownicy działów kadrowych i płacowych, księgowości, pracodawcy.


Informacje o prowadzącym: 

 • prawnik, doradca, trener, przedsiębiorca,
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • specjalista z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa dewizowego, prawa karnego,  prawa ubezpieczeń społecznych,
 • były członek zarządów organizacji związkowych w poprzednich miejscach pracy
 • ukończył studia podyplomowe „Zarzadzanie zasobami ludzkimi” na Uniwersytecie Szczecińskim,
 • w latach 2010 - 2017 był Inspektorem Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy,
 • doradca ponad 30 podmiotów gospodarczych, ekspert prawny Ogólnopolskiego Konwentu Agencji Pracy,
 • współpracownik Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu,
 • ekspert w zagadnieniu legalności zatrudnienia cudzoziemców,
 • brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej,
 • w latach 2015 – 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Wojewodzie Opolskim,
 • doświadczony trener, prowadzący różnego typu zajęcia od 1995r.,
 • społecznik, radny Rady Dzielnicy w rodzinnym mieście,
 • trener zdobywający rewelacyjne recenzje od uczestników szkoleń. 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Właściwa organizacja pracy jako podstawa przeciwdziałania negatywnym aspektom prawa pracy.

2. Dyskryminacja:
- pojęcie;
- regulacje prawne;
- dyskryminacja pośrednia i bezpośrednia
- co można zrobić w przypadku dyskryminacji?

3. Molestowanie
- co to jest?
- rodzaje molestowania;
- molestowanie seksualne jako „szczególny” rodzaj molestowania;
- jakie działania można podjąć w sytuacji bycia molestowanym?

4. Mobbing
- co to jest?
- czym się różni mobbing od molestowania?
- 45 aktywności mobbingowych;
- kto może być mobberem?
- kto może być ofiarą?
- Polityka Antymobbingowa – czy naprawdę musi być?
- procedura rozpatrywania skarg mobbingowych;
- co może ofiara?


Opinie o szkoleniach prowadzonych przez trenera:

Wszystkie informacje przejrzyste i jasne. * Same superlatywy. Polecam innym! * Szkolenie w pełni speł-niło oczekiwania. * Szkolenie spełniło oczekiwania. Zdobyta wiedza zapewni prawidłowe wykonywanie obowiązków z zakresu zatrudniania cudzoziemców. * Dużo przykładów i na wesoło – łatwo się zapamię-tuje. * Bardzo dobra znajomość tematu przez prowadzącego. Jasny, rzetelny. * Dobra treść merytorycz-na, dużo przykładów. * Spełniło moje oczekiwania * Bardzo profesjonalne. * 5! * Bardzo ciekawie prowadzone szkolenie. Dziękuję. Pozdrawiam. * W pełni spełniło moje oczekiwania. * Szkolenie było na wysokim poziomie. * Kompetentne, rzeczowe szkolenie, poparte wieloma przykładami. *Bardzo intere-sujący sposób przedstawiania informacji. Możliwość zadawania pytań dodatkowych. Wysoko oceniam przygotowanie merytoryczne prowadzącego szkolenie. * Wyczerpujące w każdym w/w aspekcie. * Wszystko przedstawione jasno i przejrzyście. Bardzo miła atmosfera i prowadzący. * Duży zasób prak-tycznych informacji – było super.


Szkolenie on-line

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
 • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
 • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
 • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha