zaproponuj szkolenia

Online: Excel w oświacie

14 maja 2024 09:00-14:00

365 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


CELE:
Celem szkolenia jest zdobycie lub rozwinięcie umiejętności posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym excel w rozwiazywaniu problemów oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem finansów w oświacie. Szkolenie zorganizowane jest w formie warsztatu online. Poszczególne ćwiczenia będą realizowane z wykorzystaniem danych oświatowych, w tym danych SIO, danych z arkuszy organizacji szkół, danych z Rb oraz danych subwencyjnych. Po szkoleniu, modele na nim wykorzystane, wraz z krótkimi instrukcjami, będą przekazane uczestnikom.


ADRESACI:
Szkolenie jest skierowane do pracowników samorządów oraz dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek.


PROGRAM:
1.    Przypomnienie podstaw excela. Komórka. Zamrażanie komórek. Suma. Średnia.
2.    Praca na filtrach. Sumy częściowe. Wykorzystanie w dużych bazach danych.
3.    Funkcja „Jeżeli". Wykorzystanie w porównaniu raportów subwencyjnych o różnych datach wygenerowania.
4.    Tworzenie tabel przestawnych. Wykorzystanie w analizie budżetu.
5.    Sumy warunków. Wykorzystanie w tworzeniu zestawień subwencyjnych na podstawie raportów szczegółowych. Porównanie arkusza organizacji z raportem subwencyjnym.
6.    Łączenie baz danych po kluczach. Wyszukiwanie w bazach danych. Łączenie danych finansowych z niefinansowymi dla potrzeb tworzenia strategii.
7.    Podział subwencji między szkoły i placówki oraz zestawienie go z danymi z planów finansowych. Środki własne samorządu. Podstawowe i użyteczne statystyki finansowe.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha