zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Fundusz Sołecki

03 październik 2022 09:00-13:00

260 zł netto

  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

PROWADZĄCY:
ustawą o funduszu sołeckim zajmuje się od 2011 r. W tym czasie przeprowadził kilkaset szkoleń z powyższego zakresu - w tym Akademię Sołtysa w Województwie Zachodniopomorskim. W zakresie funduszy sołeckich pisał publikacje do Wspólnoty, Witryny Wiejskiej, Portalu Samorządowego, czasopism Ośrodków Doradztwa Rolniczego. dr nauk prawnych, autor publikacji we Wspólnocie na temat kwestii ustrojowych, ochrony danych osobowych oraz zagadnień dostępu do informacji publicznej. Uczestnik konferencji branżowych, uczestnik oraz moderator na konferencjach i szkoleniach dotyczących organizacji samorządu, autor porad i komentarz praktycznych w CH Beck, SIP LEGALIS. Inspektor Ochrony Danych w samorządzie terytorialnym. Zainteresowania prawne: prawo samorządowe, ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej. Posiada 11 lat doświadczeń w zakresie szkoleń dla samorządu terytorialnego( współpracuje m. in. z WOKISS, NISTem itp.): do mocnych stron szkolenia należy łatwość przekazu, zrozumiały język, spora ilość przykładów.


CELE SZKOLENIA:
Zapoznanie uczestników z praktyką ustawy: tj. na które przedsięwzięcia środki funduszu sołeckiego mogą być przeznaczane, a na które nie; które przedsięwzięcia może zanegować wójt. Wśród szczególnie istotnych należy organizacja imprez integracyjnych, wyjazdy, pomoc OSP itp.- szkolenie omawia dopuszczalność, opis itp. Dodatkowo omówione są dodatkowe przepisy: organizacja zebrania wiejskiego itp. Na szkoleniu omawiane są przede wszystkim decyzje Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych (WSA i NSA). Ponadto zostanie przekazane (kontrowersyjne) stanowisko sądów w zakresie możliwości weryfikacji funduszy sołeckich przez Wójta.


ADRESACI:
Radni, sołtysi, członkowie rad sołeckich, pracownicy obsługujący sołtysów i fundusz sołecki.


PROGRAM:
1. Czynności związane z ustawą o funduszu sołeckim
1) Definicja funduszu sołeckiego.
2) Zmiany wprowadzone w związku z ustawą COVIDową.
3) Fundusz sołecki - na co wydać pieniądze i kto o tym decyduje.
4) Kalendarium działań związanych z funduszem sołeckim.
5) Dysponenci funduszu sołeckiego.
6) Wysokość środków przypadających na sołectwo
7) Terminy wydania pieniędzy z funduszu sołeckiego.
8) Organy decydujące o wydatkowaniu środków z funduszu sołeckiego.
9) Zebranie Wiejskie
a. Procedury organizacji zebrania wiejskiego.
b. Inicjatywa projektowa
c. Zebranie wiejskie w formie zdalnej?
10) jakie zakupy można wykonywać z funduszu sołeckiego?
11) Odpowiedzialność mieszkańców, sołtysa, radnych i wójta - kto za co odpowiada.
12) Zanim zorganizujemy zebranie wiejskie dotyczące wniosku o fundusz sołecki.
2. Weryfikacja przedsięwzięć przez Wójta (analiza orzecznictwa).


 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha