zaproponuj szkolenia

Online: Gramatury, receptury i jadłospisy w żywieniu zbiorowym osób dorosłych

17 grudzień 2021 09:00-15:00

230 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej odpowiedzialny za czynności kontrolne, pełnomocnik systemu bezpieczeństwa żywności w dużym zakładzie wytwarzającym żywność pochodzenia zwierzęcego, audytor systemów zarządzania, w tym systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.


DLA KOGO:
- dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych,
- pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.


PROGRAM:
1. Wymagania przepisów prawnych dot. żywienia zbiorowego osób dorosłych, w tym osób chorych i starszych (również wynikające z Ustawy o pomocy społecznej).

2. Piramida żywienia dla osób dorosłych oraz piramida żywienia osób starszych, realizacja ich zasad w żywieniu zbiorowym.

3. Zalecenia zdrowego żywienia Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej w postaci „Talerzyka żywieniowego” z 10.2020 i ich realizacja w żywieniu zbiorowym osób dorosłych.

4. Realizacja norm żywienia z grudnia 2020 – praktyczne aspekty
4.1. Podział osób dorosłych na grupy żywieniowe i normy żywienia dla tych grup.
4.2. Zasady wyliczania średnich ważonych norm żywienia na energię i składniki odżywcze dla zróżnicowanych wiekowo grup żywieniowych.
4.3. Zasady wyliczania wartości odżywczej produktów, dań kulinarnych, posiłków i dziennych racji pokarmowych, tworzenie receptur.

5. Wzorcowe gramatury dla diety podstawowej o wartości energetycznej 2000 kcal i przeliczanie tych gramatur dla różnych grup żywieniowych o wartości energetycznej diety poniżej i powyżej 2000 kcal.

6. Zasady układania jadłospisów w diecie podstawowej w żywieniu zbiorowym osób dorosłych, z uwzględnieniem m.in.:
- zalecanej liczby posiłków dostosowanej do czasu pobytu w placówce,
- zachowania odpowiedniego odstępu pomiędzy posiłkami,
- procentu realizacji dziennych norm żywienia z podziałem na grupy wiekowe,
- udziału białka, tłuszczu i węglowodanów w poszczególnych posiłkach,
- zasad utrzymania równowagi kwasowo-zasadowej.
 
7. Zasady układania jadłospisów w dietach leczniczych i eliminacyjnych.

8. Dokumentacja w obszarze Systemu HACCP wspierająca żywienie zbiorowe osób dorosłych:
5.1. Alergeny w żywieniu zbiorowym: sposób opisu tego zagrożenia w systemie HACCP, krzyżowe kontrole obecności alergenów, procedury zapobiegania zanieczyszczeniom krzyżowym.
5.2. Dokumentacja dostaw surowców i składników, etykiety surowców i składników, jadłospisy – okres przechowywania w systemie HACCP, zasady udostępniania osobom żywionym lub ich opiekunom.


Bogate materiały szkoleniowe będą zawierać:
1. Zestaw norm żywienia z 2020 r.
2. Aktualne piramidy żywieniowe dla osób dorosłych i starszych, opracowanie graficzne - modelowy talerzyk żywieniowy.
3. Wzorcowe gramatury dla diety podstawowej 2000 kcal
4. Przykładowe receptury m.in. na zupy mleczne, pasty, zupy obiadowe, dania mięsne, dania mączne, desery, gorące kombinacje potraw.
5. Przykładowe jadłospisy dla diety podstawowej ze wskazaniem zakresu informacji koniecznych do podania osobie żywionej.
6. Przykładowe jadłospisy dla diet leczniczych w najczęściej występujących schorzeniach i najczęściej stosowanych dietach eliminacyjnych.
7. Przykładowe procedury: zapobiegania zanieczyszczeniom krzyżowym alergenów, przyjęcia dostaw, prowadzenia dokumentacji systemu HACCP z uwzględnieniem zasad dot. gromadzenia i czasu przechowywania etykiet surowców i składników.


Na szkoleniu uzyskasz odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy przepisy prawne wymagają stosowania norm żywienia w placówkach żywienia zbiorowego osób dorosłych?
2. W jakim zakresie zmieniły się wymagania norm żywienia i zaleceń żywieniowych w 2020 r., czy zmiany wpłynęły na sposób organizowania żywienia osób dorosłych?
3. Jakie programy komputerowe służą do wyliczania energii i zawartości składników odżywczych w posiłkach?
4. Jak sprawdzić czy program, na którym pracuję posiada aktualną bazę produktów spożywczych z Instytutu Żywności i Żywienia oraz czy ma wprowadzone aktualne normy żywienia?
5. W jaki sposób sanepid może skontrolować sposób żywienia w mojej placówce, jakich dokumentów sanepid może ode mnie zażądać podczas kontroli sanitarnej?
6. Jak prawidłowo prowadzić rozchód wewnętrzny środków spożywczych?
7. Jak wygląda prawidłowo przygotowana receptura na danie własne?
8. Dlaczego miód, truskawki, cytrusy i inne produkty nie mogą być wyróżniane jako alergeny na jadłospisach?
9. Czy i jak długo muszę przechowywać etykiety produktów spożywczych?
10. Jakich dokumentów należy oczekiwać od dostawców produktów spożywczych nieopakowanych, co w takim przypadku zastępuje etykietę?
11. Czy zakład żywienia zbiorowego osób dorosłych ma możliwość przygotowywania pełnych posiłków dietetycznych i/lub eliminacyjnych np. bezlaktozowych, bezjajecznych, bezmlecznych, bezglutenowych?
12. Jaka stawka żywieniowa jest konieczna aby przy obecnych cenach produktów spożywczych móc zrealizować normy żywienia?
13. Czy również żywienie dietetyczne powinno spełniać normy żywienia?
14. Czy na jadłospisach przygotowywanych dla osób żywionych jest obowiązkowe podanie:
- gramatury serwowanego produktu/dania,
- wykazu składników serwowanych produktów/dań,
- procentowej zawartości poszczególnych składników w daniu,
- alergenów w wersji innej niż oznaczenie cyfrowe?
15. Czy istnieją możliwości uzyskania finansowego wsparcia szkoleń i kształcenia pracowników zajmujących się planowaniem i przygotowywaniem posiłków dla osób dorosłych – gdzie wnioskować o finanse na takie działania?

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha