zaproponuj szkolenia

Online: Inwentaryzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

12 marca 2024 09:00-13:00

310 zł netto

Terminy szkolenia: 12 marca, 12 kwietnia, 13 maja 2024 r. 09:00-13:00


Zasady prawidłowego przeprowadzania, rozliczania i dokumentowania wyników inwentaryzacji ze wskazaniem najczęściej popełnianych błędów w jednostkach budżetowych


- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
absolwentka Zarządzania i Przedsiębiorczości, socjolog, ukończyła również studia podyplomowe – rachunkowość i finanse i rachunkowość i kontroling. Certyfikowany księgowy - posiada świadectwo kwalifikacyjne MF nr 18928/00 uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Pracowała na stanowisku głównego księgowego w państwowych jednostkach budżetowych: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji, Centrum Kultury, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Właścicielka Kancelarii Rachunkowej. Od 2012 r. współpracuje z wieloma ośrodkami szkoleniowymi oraz z jednostkami budżetowymi. Prowadzi szkolenia, kursy i wykłady z zakresu finansów publicznych i rachunkowości (ma ich na swoim koncie około 1000) dla kierowników i pracowników urzędów wojewódzkich i marszałkowskich, ministerstw, urzędów skarbowych, izb skarbowych, urzędów miast i gmin, ZUS, KRUS, wojewódzkich i powiatowych sądów, nadleśnictwa, wojewódzkich i powiatowych jednostek straży pożarnej, szpitali, policji, CUW, instytucji kultury, urzędów miast i gmin, szkół, żłobków i przedszkoli, wyższych uczelni, spółek i prywatnych przedsiębiorców. Prowadziła również kursy realizowane z programów finansowanych ze środków UE dla WUP, PUP i OHP. Autorka wielu opracowań i prezentacji. Prowadzi szkolenia na temat: Sposoby gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku ruchomego w jednostkach państwowych i samorządowych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Inwentaryzacja środków trwałych i WNIP, Przygotowanie członków komisji i zespołów spisowych do inwentaryzacji, Gospodarka kasowa i książka druków ścisłego zagospodarowania, Klasyfikacja i amortyzacja środków trwałych i WNIP, Błędy w realizacji kontroli zarządczej, Sprawozdania z oceny kontroli zarządczej, Majątek trwały i WNIP, Dyscyplina finansów publicznych i inne.


CELE SZKOLENIA:
Podczas szkolenia zostaną przedstawione najważniejsze zagadnienia dotyczące prawidłowego przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji. Zostaną również wskazane błędy najczęściej popełniane w tych jednostkach, poparte licznymi przykładami i protokołami organów kontroli RIO i NIK. Udział w szkoleniu pozwoli na ugruntowanie wiedzy oraz prawidłowe przeprowadzenie i udokumentowanie inwentaryzacji.


ADRESACI:
Szkolenie kierowane jest do Kierowników jednostek budżetowych, skarbników, głównych księgowych, księgowych, członków komisji inwentaryzacyjnych i zespołów spisowych.


PROGRAM:
1. Podstawy prawne – ustawa o finansach publicznych, Krajowy Standard Rachunkowości, nowelizacja ustawy dotycząca przeprowadzania inwentaryzacji w świetle ustawy o rachunkowości,
2. Polityka rachunkowości, a ewidencja pozabilansowa pozostałych środków trwałych - nieprawidłowości,
3. Zasady inwentaryzacji oprogramowania i serwisu powierzonych pracownikowi lub uczniowi narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych do pracy zdalnej?
4. Inwentaryzacja jako element kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych w tym: odpowiedzialność kierownika jednostki i odpowiedzialność głównego księgowego,
5. Czego NIE NALEŻY robić podczas inwentaryzacji?
6. Czy inwentaryzować obce środki trwałe?
7. Kiedy przeprowadzić inwentaryzację obcych środków trwałych i w jaki sposób to udokumentować?
8. Kto przeprowadza inwentaryzację w jednostkach oświatowych obsługiwanych przez CUW, ZUW, ZEAS lub Gminę?
9. Terminy inwentaryzacji środków trwałych - co 4 lata czy co roku?
10. Co to jest teren strzeżony jednostki oświatowej?
11. Metody inwentaryzacji środków trwałych - spis z natury, potwierdzenie salda, weryfikacja, skontrum,
12. Czy inwentaryzować salda zerowe?
13. Praktyczne problemy spisu z natury,
14. Place zabaw, ogródki jordanowskie, zespoły komputerowe, „środki zaewidencjonowane pozabilansowo – tzw. „ ilościówka” i inne problematyczne składniki inwentaryzowanego majątku w tym: Inwentaryzacja stanów magazynowych, inwestycji w toku, gruntów, wnip itp.,
15. Inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza środków trwałych a roczna inwentaryzacja,
16. W jaki sposób prawidłowo udokumentować wyniki inwentaryzacji?
17. Rozliczanie inwentaryzacji i ewidencja księgowa różnic,
18. Czy komisja inwentaryzacyjna i zespoły spisowe odpowiadają dyscyplinarnie za błędy inwentaryzacyjne?
19. Jak długo przechowywać dokumenty inwentaryzacyjne,
20. W jaki sposób zapewnić kontrolę nad środkami trwałymi - przykłady i metody prawidłowego zarządzania i gospodarowania majątkiem,
21. Wartość początkowa ujawnionego w trakcie inwentaryzacji środka trwałego, a amortyzacja - nieprawidłowości,
22. Wartość początkowa środka trwałego nabytego w darowiźnie - nieprawidłowości,
23. Inwentaryzacja jako element kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych,
24. Jakie czynności mogą naruszyć dyscyplinę finansów publicznych,
25. Błędy i nieprawidłowości popełniane w podczas inwentaryzacji,
26. Najczęściej występujące błędy ujawniane przez organy kontrolujące,
27. Odpowiedzialność kierownika jednostki za prawidłowe i terminowe przeprowadzenie inwentaryzacji w świetle dyscypliny finansów publicznych,
28. Jak przygotować się do kontroli RIO, NIK i na co organy kontrolujące najczęściej zwracają uwagę?,
29. Wzór „Instrukcji Inwentaryzacyjnej”,
30. Wzory druków niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia, rozliczenia i zakończenia procesu inwentaryzacji.


 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha