zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Jak skutecznie poprowadzić audyt finansowo-organizacyjny w szkole/przedszkolu, by dostrzec zbędne wydatki?

od 21 wrzesień 2022 10:00
do 23 wrzesień 2022 14:00

950 zł netto

Dzień I − 21 września 2022 r. godz. 10.00 – 14.00

Dzień II – 23 września 2022 r. godz. 10.00 – 14.00


Forma szkolenia:

 • Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
 • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie.

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE:Elżbieta Rabenda

Ekspert z listy MEiN (poz. 1121), wykładowca, znawca i pasjonat tzw. prawa oświatowego. Współpracuje z RIO, SKO, MEiN, z urzędami gminy i powiatów w całym kraju. Praktyk.

Trener, wykładowca, edukator. Osobiście przepracowanych ponad 98000 godzin na salach szkoleniowych z ostatnich 9 lat, w tym od 2015 roku jako osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą. W dorobku szkolenia dla ponad 190.000 ich uczestników. Autorka wielu publikacji, w tym w czasopiśmie dla samorządów "Wspólnota", tekstów merytorycznych dla Gazety Prawnej. Posiada doświadczenie samorządowca, dyrektora szkoły, z zawodu nauczyciel dyplomowany.      


Adresaci szkolenia:

Szkolenie dedykowane jest pracownikom samorządowym, nadzorującym realizację planów finansowych w podległych szkołach, przedszkolach.


Informacje o szkoleniu:

Przekażemy Państwu wiedzę i narzędzia, które należy użyć w audytowaniu placówek. Nabędą Państwo podstawowe umiejętności skutecznej analizy dokumentacji źródłowej, wskazującej na szkolno-przedszkolne wydatki.

Pokażemy co analizować w siedzibie szkoły/przedszkola, jak czytać dokumentację i ocenić efektywność kierownika jednostki w obszarze gospodarowania środkami publicznymi. Nabędą też Państwo praktykę analizowania i kontrolowania dokumentacji w siedzibie jednostki samorządowej, która pozwoli na sprawne prowadzenie audytów.


Cel szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest nabycie umiejętności oceny wydatku - uzasadniony lub zbędny, wysoki lub niegospodarny oraz czy zgodny z obowiązującą podstawą prawną, co pozwoli Państwu na obiektywną ocenę kompetencji zarządczych kierownika jednostki oświatowej w zakresie dysponowania powierzonym planem finansowym.


PROGRAM SZKOLENIA:

 

I DZIEŃ

 

 1. Podstawy prawne audytowania szkoły/przedszkola z zakresu wydatkowania środków publicznych,
 2. Kompetencje zawodowe i doświadczenie osoby audytującej jednostkę publiczną – czy potrzeba nam dyplomu zawodowego audytora?
 3. Przygotowanie do audytowania zarówno osoby audytującej, jak i niezbędnej dokumentacji.
 4. Przyjęcie wewnętrznych procedur i harmonogramu czynności audytorskich.
 5. Obszary i dokumenty badane poza jednostką audytowaną.
 6. Obszary i dokumenty badane w siedzibie jednostki audytowanej.
 7. Cel audytu - czy jednostka oświatowa prawidłowo i oszczędnie planuje i wykonuje powierzony jej plan finansowy.

a)      wykaz dokumentów organizacyjnych koniecznych do zbadania, w tym nauczymy Ciebie jak prawidłowo czytać zapisy statutów szkół i przedszkoli, rozumieć kwalifikacje nauczycieli i prawidłowe planowanie oraz wykorzystanie ich czasu pracy,

b)      wykaz dokumentów z przebiegu nauczania koniecznych do zbadania, w tym nauczymy Ciebie jak czytać plany nauczania, dzienniki zajęć i co z nich można wydobyć, jak czytać rozkłady zajęć, analizować sposób realizacji zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacji,

c)      wykaz dokumentów finansowych, koniecznych do zbadania, w tym nauczymy Ciebie jak prawidłowo weryfikować arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli.

 

II DZIEŃ

 

 1. Ocena kompetencji zarządczych dyrektora jednostki oświatowej.
 2. Kontrola zarządcza dyrektora jednostki oświatowej - jak ocenić ryzyko? Jakie wnioski postawić?
 3. Do czego wykorzystamy wnioski płynące z dokonanego audytu/kontroli zarządczej?
 4. Kiedy dyrektora jednostki oświatowej trzeba zgłosić do kolegium?
 5. Podzielmy się swoimi doświadczeniami- co dla Ciebie jest istotne w badaniu jednostki oświatowej? Jakie najczęściej dostrzegasz słabe strony kierownika jednostki audytowanej, a jakie widzisz u siebie słabe strony, jako osoby audytującej? Test umiejętności i podsumowanie.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha