zaproponuj szkolenia

Online: Upoważnienia i pełnomocnictwa w administracji publicznej

16 października 2024 09:00-13:00

280 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Radca prawny, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa, długoletni pracownik samorządowy, specjalista z prawa i postępowania administracyjnego, trener z bogatym doświadczeniem praktycznym. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.


ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie adresowane jest do szeroko rozumianej kadry urzędniczej zatrudnionej w organach administracji publicznej zarówno samorządowej jak i rządowej oraz do osób zawodowo zajmujących się obsługa prawną podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.


CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest gruntowne omówienie instytucji upoważnień i pełnomocnictw na gruncie prawa administracyjnego oraz prawa cywilnego w aspekcie praktycznym, omówienie orzecznictwa sądów administracyjnych oraz sądów powszechnych jak również szczegółowych rozwiązań zawartych w rozlicznych ustawach. Szkolenie przyczyni się wydatnie do poniesienia wiedzy i kompetencji praktycznych i teoretycznych uczestników w zakresie posługiwania się instytucjami upoważnień i pełnomocnictw.


MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Autorska prezentacja zawierająca omówienie całościowe wraz z orzecznictwem sądowym i wypowiedziami nauki prawa administracyjnego.


PROGRAM:
1. Upoważnienia i pełnomocnictwa jako element polityki zarządzania w jednostce organizacyjnej.
a) czy narzędzia w postaci pełnomocnictwa i upoważnienia są potrzebne i niezbędne
w codziennej realizacji zadań przez administrację publiczną?
b) czym powinien kierować się szef jednostki organizacyjnej przyznając podwładnym prawo do upoważnień i pełnomocnictw?
c) jakimi kwalifikacjami ma się wyróżniać pracownik, otrzymujący prawo do posługiwania się upoważnieniem lub pełnomocnictwem?

2. Pojęcie i konstrukcja prawna upoważnienia
a) ramy prawa administracyjnego kształtujące instytucję upoważnienia;
b) konieczność dołożenia najwyższej staranności przy sporządzaniu dokumentu upoważnienia i pełnomocnictwa;
c) konstrukcja prawna upoważnienia administracyjnego, elementy obligatoryjne oraz fakultatywne;
d) jak przygotować prawidłowe upoważnienie w praktyce, omówienie dobrych praktyk oraz przedstawienie wzorów upoważnień.
e) częste dylematy przy upoważnieniach: jak długo obowiązują, kto i kiedy może je odwołać lub zmienić, w jakiej formie mają być sporządzone, czy wygasają wraz ze zmiana na stanowisku szefa jednostki organizacyjnej.

3. Upoważnienia i pełnomocnictwa – dylemat stawiania znaku równości między nimi
a) upoważnienia i pełnomocnictwa jako instytucje prawne podobne, ale nie tożsame;
b) wskazanie zasadniczych różnic natury materialnej i formalnej;
c) upoważnienia do reprezentowania organów poszczególnych osób prawnych
(na podstawie statutów, umów lub bezpośrednio przepisów powszechnie obowiązującego prawa)

4. Pełnomocnictwo jako instytucja prawa cywilnego
a) czy organ administracji publicznej musi stosować instytucje prawa cywilnego, realizując swoje ustawowe obowiązki?
b) w jakich regulacjach prawnych szukać wskazówek dot. instytucji pełnomocnictwa?
c) ograniczenia norma prawa cywilnego przez regulacje administracyjne w przepisach – jaki jest ich realny wpływ?
d) jak przygotować prawidłowe pełnomocnictwo w praktyce, mówienie dobrych praktyk oraz przedstawienie wzorów pełnomocnictw.
e) częste dylematy przy pełnomocnictwach: jak długo obowiązują, kto i kiedy może je odwołać lub zmienić, w jakiej formie mają być sporządzone, czy wygasają wraz ze zmiana na stanowisku szefa jednostki organizacyjnej

5. Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu podatkowym oraz w postępowaniu przed sadami administracyjnymi
a) pełnomocnictwo, którego używa strona postępowania administracyjnego;
b) obowiązki organu administracji publicznej, konieczność ich bezwzględnego przestrzegania:
c) rodzaje pełnomocnictw przewidzianych w przepisach dla strony postępowania
d) podmioty uprawnione do bycia pełnomocnikiem;
e) jakie elementy muszą się znaleźć w treści pełnomocnictwa;
f) omówienie dobrych praktyk oraz przedstawienie wzorów pełnomocnictw strony;
g) jak się zachować, gdy pełnomocnictwo strony okaże się wadliwe

6. Rola orzecznictwa sądowego z zakresu upoważnień i pełnomocnictw
a) czy organ administracji publicznej jest związany kierunkiem orzecznictwa sądów administracyjnych i cywilnych?
b) w jaki sposób orzecznictwo sądowe może pomóc w realizacji codziennych zadań
w administracji publicznej?
c) rola orzecznictwa w realizacji zadań w sposób efektywny, szybki i zgodny z prawem – omówienie dobrych praktyk.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha