zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Jesienna aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla jednostek wychowania przedszkolnego

07 październik 2021 09:00-12:00

250 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


Szanowni Państwo,
Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest uporządkowanie dotowania wychowania przedszkolnego. W październiku aktualizujemy podstawowe kwoty dotacji a w listopadzie dokonujemy wyrównania kwot dotacji wypłaconych w miesiącach I-X. Dotychczasowe praktyki wskazują, że w tym zakresie nadal jest wiele nieporozumień i roszczeń organów dotowanych. Zapraszam na szkolenie, którego program zakłada wyjaśnienie wszystkich wątpliwości w tym zakresie.


PROWADZĄCYA:
-    praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej) - 34 letni staż pracy na wszystkich szczeblach administracji oświatowej,
-    autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą,
-    odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.


CELE SZKOLENIA:
Przygotowanie uczestników szkolenia do:
1)    prawidłowego ustalenia rocznej kwoty dotacji dla jednostek wychowania przedszkolnego;
2)    prawidłowego dokonania wyrównania dotacji wypłaconych od I do X;
3)    prawidłowego ustalenia kwot dotacji pobranych w 2021 r. do jej rozliczenia;
4)    prawidłowego dokumentowania procesu dotowania.


ADRESACI:
Pracownicy JST prowadzący zadania oświatowe z zakresu dotowania wychowania przedszkolnego.


PROGRAM:
1.    Odpowiedzialność JST za czynności podejmowane w związku z ustaleniem wysokości należnej dotacji i jej przekazaniem.
2.    Terminy roszczeń finansowych wynikających z procesu dotowania właściwe dla organu dotowanego i organu dotującego.
3.    Tryb październikowej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji:
1)    ustalenie wydatków bieżących po zmianach budżetu JST;
2)    przykłady nieświadomego zawyżania i zaniżania dotacji przez JST;
3)    ustalenie statystycznej liczby uczniów na podstawie danych z 30 września br;
4)    ustalenie wydatków do pomniejszenia - najczęściej popełniane błędy zawyżające lub zaniżające dotację.
4.    Prawidłowe wyrównanie dotacji po aktualizacji - najczęściej popełniane błędy.
5.    Tryb wyrównania części wypłaconych dotacji po aktualizacji – wzór pisma JST.
6.    Ustalenie kwot dotacji pobranej w 2021 r., w tym przekazanej na organizację kształcenia specjalnego do rozliczenia w styczniu 2022 r. - wzór pisma JST.
7.    Rozpatrzenie wniosku o udzielenie dotacji na rok 2022 – wzór pisma JST.


Metoda i forma prowadzenia zajęć:
Metoda asymilacji wiedzy z analizą przypadków. Seminarium z elementami wykładu.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha