zaproponuj szkolenia

Online: Kadry i płace w ujęciu prawnym

24 czerwiec 2021 09:30-15:00

295 zł netto

Data szkolenia:

24.06.2021 r.

Godziny szkolenia:

9.30 – 15.00

Przebieg szkolenia:

9.00 – 9.30 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.30 – 12.00 – I moduł

12.00 – 12.30 – przerwa

12.30 – 15.00 – II moduł

Po każdej części wykładowej przewidziany jest czas na odpowiedzi na pytania uczestników

Termin nadsyłania zgłoszenia:

22.06.2021 r.

 Cena szkolenia: 295 zł netto / os.

Cena przy zapisie 2 lub więcej osób: 265 zł netto/os.


Cel szkolenia:

Przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu prawnych regulacji określających zakres funkcjonowania działów kadr i płac.

Usystematyzowanie wiedzy z zakresu prawa pracy.


Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest adresowane do pracowników działów kadrowych i płacowych, pracowników agencji pracy tymczasowej, księgowości, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników, menagerów działów HR.


Informacje o prowadzącym:

 • prawnik, doradca, trener, przedsiębiorca,
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • specjalista z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa dewizowego, prawa karnego,  prawa ubezpieczeń społecznych,
 • były członek zarządów organizacji związkowych w poprzednich miejscach pracy
 • ukończył studia podyplomowe „Zarzadzanie zasobami ludzkimi” na Uniwersytecie Szczecińskim,
 • w latach 2010 - 2017 był Inspektorem Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy,
 • doradca ponad 30 podmiotów gospodarczych, ekspert prawny Ogólnopolskiego Konwentu Agencji Pracy,
 • współpracownik Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu,
 • ekspert w zagadnieniu legalności zatrudnienia cudzoziemców,
 • brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej,
 • w latach 2015 – 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Wojewodzie Opolskim,
 • doświadczony trener, prowadzący różnego typu zajęcia od 1995r.,
 • społecznik, radny Rady Dzielnicy w rodzinnym mieście,
 • trener zdobywający rewelacyjne recenzje od uczestników szkoleń. 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Rola działów kadrowo – płacowych w organizacji oraz ich zadania.

2. Prawo pracy w Polsce.
• Źródła prawa pracy
• Kodeks pracy i co jeszcze?
• Regulaminy, instrukcje, obwieszczenia …

3. Stosunek pracy
• definicja
• domniemanie istnienia stosunku pracy
• sposoby nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę, mianowanie, powołanie, wybór i spółdzielcza umowa o pracę
• zakres przetwarzania danych osobowych w procesie zatrudnienia, w tym monitoring
• przejście pracownika do innego pracodawcy

4. Umowa o pracę - podstawy
• rodzaje umów o pracę
• limit umów na czas określony
• treść umowy o pracę – WZÓR
• forma umowy o pracę – pisemna, ustna czy elektroniczna?

5. Rozwiązanie umowy o pracę
• sposoby rozwiązania
• porozumienie stron – wady i zalety
• wypowiedzenie jako „normalny” sposób rozstania z pracownikiem
• rozwiązanie bez wypowiedzenia – na co zwrócić uwagę?
• „dyscyplinarka” dla pracodawcy
• wygaśnięcie stosunku pracy – wyjątkowe sytuacje
• świadectwo pracy - WZÓR

6. Telepraca a praca zdalna - NOWOŚĆ
• zasady wykonywania telepracy
• praca zdalna jako „rodzaj” telepracy
• sposób wprowadzenia pracy zdalnej - WZORY

7. Wynagrodzenia za pracę
• definicja wynagrodzenia
• formy kształtowania wynagrodzenia za pracę
• rodzaje wynagrodzeń i innych składników wynagrodzenia
• ekwiwalenty i odprawy
• ochrona wynagrodzenia za pracę

8. Czas pracy
• normy czasu pracy
• systemy i rozkłady czasu pracy
• tworzenie harmonogramów czasu pracy - PRAKTYKA
• praca w dni wolne, niedziele i święta
• praca w porze nocnej
• okresy odpoczynku i przerwy w pracy

9. Obowiązki pracodawcy i pracownika.
• obowiązki pracodawcy
• obowiązki pracownika
• zakaz konkurencji
• kwalifikacje zawodowe pracowników
• odpowiedzialność porządkowa pracowników
• odpowiedzialność materialna pracowników

10. Urlopy pracownicze
• prawo do urlopu wypoczynkowego i jego wymiar
• plany urlopów
• zasady udzielania urlopów wypoczynkowych
• urlop na żądanie
• „przymusowe” skierowanie na urlop zaległy - NOWOŚĆ
• urlopy bezpłatne

11. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
• co jest dokumentacją pracowniczą?
• akta osobowe – jak je prowadzić?
• ewidencja czasu pracy i inne dokumenty związane z czasem pracy
• inne rodzaje dokumentacji pracowniczej - PRAKTYKA
• zasady dotyczące przechowywania dokumentacji pracowniczej okres przechowywania dokumentacji pracowniczej


Opinie o szkoleniach prowadzonych przez trenera:
Wszystkie informacje przejrzyste i jasne. * Same superlatywy. Polecam innym! * Szkolenie w pełni speł-niło oczekiwania. * Szkolenie spełniło oczekiwania. Zdobyta wiedza zapewni prawidłowe wykonywanie obowiązków z zakresu zatrudniania cudzoziemców. * Dużo przykładów i na wesoło – łatwo się zapamię-tuje. * Bardzo dobra znajomość tematu przez prowadzącego. Jasny, rzetelny. * Dobra treść merytorycz-na, dużo przykładów. * Spełniło moje oczekiwania * Bardzo profesjonalne. * 5! * Bardzo ciekawie prowadzone szkolenie. Dziękuję. Pozdrawiam. * W pełni spełniło moje oczekiwania. * Szkolenie było na wysokim poziomie. * Kompetentne, rzeczowe szkolenie, poparte wieloma przykładami. *Bardzo intere-sujący sposób przedstawiania informacji. Możliwość zadawania pytań dodatkowych. Wysoko oceniam przygotowanie merytoryczne prowadzącego szkolenie. * Wyczerpujące w każdym w/w aspekcie. * Wszystko przedstawione jasno i przejrzyście. Bardzo miła atmosfera i prowadzący. * Duży zasób prak-tycznych informacji – było super.


Szkolenie on-line

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
 • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
 • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
 • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha