zaproponuj szkolenia

Online: Kontrola zarządcza w jednostkach oświatowych

26 październik 2020 09:00-13:00

220 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w zakresie studiów podyplomowych: „skarbowość i podatki”; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie „wiedzy o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Licencjonowany audytor wewnętrzny (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, b. starszy inspektor kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa i samorządu terytorialnego. Trener przeprowadził ok. 85 szkoleń z zakresu kontroli zarządczej, w których uczestniczyło pond 1600 osób zatrudnionych w administracji publicznej.


ISTOTA SZKOLENIA:
Przybliżenie uczestnikom zmian w ustawie o finansach publicznych dotyczących wprowadzenia kontroli zarządczej oraz jej wpływu na funkcjonowanie placówki oświatowej, jej wpływ na wzmocnienie kontroli i przejrzystość finansów publicznych oraz weryfikacja i pomoc w przygotowaniu dokumentacji z zakresu kontroli zarządczej w placówce.


ADRESACI:
Osoby odpowiedzialne za realizację obowiązku zaprojektowania i wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach oświatowych; Dyrektorzy szkół oraz pracownicy, którym powierzono zadania w zakresie kontroli zarządczej; Pracownicy odpowiedzialni merytorycznie, główni księgowi itp. Inne osoby zainteresowane problematyką kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.


CEL SZKOLENIA I KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do zapewnienia prawidłowo funkcjonującej kontroli zarządczej w swojej jednostce, w szczególności:
1.    Rozumieją istotę kontroli zarządczej i funkcje jaką pełni w jednostce,
2.    Poznają podstawy prawne i wytyczne ministerialne w zakresie kontroli zarządczej;
3.    Zdobędą wiedzą o obowiązkach i odpowiedzialności związanej z zapewnieniem kontroli zarządczej;
4.    Będą potrafili przeprowadzić procesy związane z wyznaczaniem celów placówki oraz zarządzaniem ryzykiem;
5.    Będą umieli prawidłowo dokumentować elementy kontroli zarządczej.


PROGRAM:
1)    Obowiązki w zakresie kontroli zarządczej.
2)    Kontrola zarządcza a inne rodzaje kontroli (kontrola finansowa, funkcjonalna, instytucjonalna i in.).
3)    Kontrola zarządcza a audyt.
4)    Organizacja i koordynacja zadań w kontroli zarządczej (podział zadań i obowiązków, powierzanie uprawnień).
5)    Wyznaczanie oraz monitorowanie celów i zadań.
6)    Kontrola zarządcza a budżet i wieloletnia prognoza finansowa.
7)    Roczny plan działalności.
8)    Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.
9)    Zarządzanie ryzykiem jako element kontroli zarządczej:
a)    pojęcie ryzyka,
b)    identyfikacja ryzyka,
c)    metody analizy ryzyka (np. COSO I, COSO II),
d)    tolerowany poziom ryzyka,
e)    reakcja na ryzyko (przeciwdziałanie, minimalizacja).
10)    Tworzenie procedur kontroli zarządczej.
11)     Standardy kontroli zarządczej.
12)    Samoocena w kontroli zarządczej.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha