zaproponuj szkolenia

Online: Kwalifikacja wojskowa - zadania i obowiązki jednostek samorządu terytorialnego

11 kwiecień 2023 09:00-13:00

270 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


TRENER:
doradca, audytor i szkoleniowiec administracji rządowej i samorządowej między innymi w sprawach obronnych, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego. Biegły przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu w specjalizacji „zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności”. Trzykrotnie powoływany na specjalistę Najwyższej Izby Kontroli w toku kontroli nr P/17/040 „Przeciwdziałanie terroryzmowi i zwalczanie zagrożeń terrorystycznych”.
W przeszłości pracownik samorządowy miasta wojewódzkiego, gdzie prowadził sprawy obronne, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Współautor wielu analiz, planów, procedur i instrukcji oraz organizator i prowadzący szkoleń, ćwiczeń i treningów. Absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.


ADRESACI:
Pracownicy urzędów gmin (miast) i starostw powiatowych, pracownicy gminnych i powiatowych centrów zarządzania kryzysowego, urzędów stanu cywilnego, wydziałów spraw obywatelskich i innych podobnych.


OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest omówienie zagadnień dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Uczestniczy poznają odpowiednie przepisy prawa, zadania realizowane w ramach rejestracji i kwalifikacji wojskowej, prawa i obowiązki obywateli oraz obowiązki informacyjne i sprawozdawcze. W czasie szkolenia omówione zostaną również niezgodności w rejestracji i kwalifikacji wojskowej wykazywane przez instytucje kontrolne.


PROGRAM:
1.    Podstawy prawne dotyczące przeprowadzenia rejestracji i kwalifikacji w 2023 roku
2.    Rejestracja osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej
a.    osoby podlegające rejestracji
b.    zakres danych osobowych
c.    rejestr osób objętych rejestracją
d.    wykaz osób podlegających wezwaniu do kwalifikacji wojskowej
e.    obowiązki informacyjne i sprawozdawcze
f.    harmonogram realizacji rejestracji
g.    wzory dokumentów prowadzonych w ramach rejestracji
3.    Kwalifikacja wojskowa
a.    osoby podlegające kwalifikacji
b.    wezwanie do stawienia się do kwalifikacji wojskowej
c.    czynności wykonywane w ramach kwalifikacji
d.    podział odpowiedzialności pomiędzy instytucje
e.    obowiązki informacyjne i sprawozdawcze
f.    prawa i obowiązki osób podlegających stawiennictwu
g.    konsekwencje niestawienia się do kwalifikacji wojskowej
h.    wzory dokumentów na potrzeby kwalifikacji wojskowej
4.    Niezgodności w rejestracji i kwalifikacji wojskowej wykazywane przez instytucje kontrolne.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha