zaproponuj szkolenia

Online: Lokalizacja zjazdów z dróg publicznych - postępowanie i sankcje. Wytyczne projektowania zjazdów. Nowe warunki techniczno-budowlane.

25 czerwca 2024 10:00-14:00

330 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
 
• etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, radca prawny,
• od 1995 r. obsługuje urzędy administracji publicznej (urzędy gmin, urząd wojewódzki, zarządy dróg, inspekcje itp.),
• wykładowca od 1994 r. wielu ośrodków szkoleniowych, realizuje główne tematy z zakresu postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego oraz z ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, finansów lokalnych.


ADRESACI SZKOLENIA:

Na szkolenie zapraszamy pracowników urzędów gmin (miast) zajmujących się drogami publicznymi oraz pracowników zarządów dróg miejskich, powiatowych i  wojewódzkich.


 PROGRAM:

1. Podział dróg publicznych
2. Pojęcie pasa drogowego
3. Zarządzanie drogami publicznymi, zadania zarządców dróg zadania zarządców dróg
4. Postępowanie w sprawie uregulowania prawa własności do dróg publicznych
5. Zezwolenie na lokalizację zjazdu,
6. Pojęcie zjazdu, rodzaje zjazdów i parametry,
7. Rozporządzenie z 24 czerwca 2022r. o przepisach techniczno-budowlanych dot. dróg pu-blicznych
8. Podmioty uprawnione do wnioskowania o wydanie zezwolenia,
9. Zezwolenia na przebudowę zjazdu,
10. Przesłanki odmowy lokalizacji zjazdu,
11. Zmiany w prawie budowlanym polegające na zniesieniu zgłoszenia robót budowlanych przy realizacji zjazdów z dróg gminnych i powiatowych.

12. Przeniesienie decyzji na lokalizację zjazdu.

13. Sankcje za realizacje zjazdu bez zezwolenia:
• kara za wybudowanie lub przebudowę zjazdu
• przywrócenie do stanu poprzedniego,

14. Elementy postępowania administracyjnego:
• Czynności procesowe, postępowanie wyjaśniające - dowodowe
• Postępowanie odwoławcze,
• Decyzja i jej składniki, wzruszanie decyzji ostatecznych.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha