zaproponuj szkolenia

Online: Nowe rozwiązania w kodeksie pracy

18 kwiecień 2023 09:00-13:00

270 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Wspólnik Kancelarii Prawnej, Administrator Bezpieczeństwa Informacji, doktorant i absolwent Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwent studiów podyplomowych “Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej w Praktyce”. Specjalista w zakresie ochrony danych osobowych. W codziennej pracy świadczy usługi doradcze oraz prowadzi szkolenia dla instytucji prywatnych i publicznych Jest autorem publikacji naukowych z kilku dziedzin prawa. Szkolenia prowadzi od 2006 roku.


PROGRAM:
1.    Nowe brzmienie uprawnień pracowniczych w zakresie równości
2.    Zmiany w zakresie umów na czas próbny
3.    Nowy moment rozpoczęcia pracy
4.    Dopuszczalna wielość stosunków pracy
5.    Nowe brzmienie umowy o pracę
6.    Nowy zakres obowiązku informacyjnego skierowanego do pracownika – cały szereg nowych obowiązków wynikający z różnych przepisów prawa pracy.
7.    Wniosek pracownika o nową formę zatrudnienia
8.    Nowe brzmienie dokumentów związanych z wypowiadaniem umów
9.    Konsekwencje wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę
10.    Nowe przerwy w trakcie czasu pracy
11.    Nowe dni wolne od pracy – z powodu siły wyższej.
12.    Urlop opiekuńczy
13.    Wymiar, zasady, zakres, dokumentacja i inne elementy związane z urlopem opiekuńczym
14.    Zmiany w zakresie godzin nadliczbowych – wyłączenia
15.    Zmiany w zakresie urlopu macierzyńskiego
16.    Zmiany w zakresie urlopu rodzicielskiego
17.    Zmiany w zakresie urlopu ojcowskiego
18.    Zmiany w zakresie urlopu wychowawczego
19.    Wniosek o elastyczną organizację czasu pracy
20.    Kontrola trzeźwości u pracowników
21.    Procedura, konsekwencje, dokumentacja związana z kontrolą trzeźwości
22.    Kontrola innych substancji psychoaktywnych
23.    Konsekwencje pozytywnego wyniku badania
24.    Praca zdalna – 33 nowe przepisy regulujące.
25.    Sposób wdrożenia pracy zdalnej
26.    Procedury związane z wdrożeniem pracy zdalnej
27.    Dokumentacja związana z pracą zdalną
28.    Obowiązki pracodawcy związane z pracą zdalną
29.    Kontrola pracy zdalnej
30.    Dokumentacja pracownika w zakresie pracy zdalnej
31.    Okazjonalne świadczenie pracy zdalnej
32.    Kara pieniężna

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha